रेमा ही विना-नफा धर्मादाय संस्था आहे जी मोफत ख्रिस्ती पुस्तकांचे वितरण करते

विना-नफा धर्मादाय संस्था म्हणून आम्ही काय करतो, आमच्या उपक्रमांचा इतिहास आणि आपण कसे सहभागी होउ शकता याविषयी जाणून घ्या.

रेमा साहित्य वितरक सर्व पृथ्वीवरील विश्वासणाऱ्यांचा गट आहे जो एकाच कार्यात व्यग्र आहे ते म्हणजे - उच्च दर्जाचे ख्रिस्ती साहित्य क्रियाशीलतेने वितरित करणे. १०० पेक्षा अधिक देशातून आणि २५ हून अधिक भाषांमध्ये आम्ही साध्या तत्वानुसार वितरण करतो - आमचे सर्व साहित्य पूर्णपणे मोफत दिले जाते.


बायबल समजून घेण्यास आणि आमच्या दैनंदिन जीवनात ख्रिस्ताला जाणण्यास आणि अनुभवण्यास ज्या पुस्तकांनी आम्हास सर्वाधिक साह्य केले, त्याच पुस्तकांचे आम्ही वितरण करतो. विशेषकरुन, आम्ही लिव्हींग स्ट्रीम मिनीस्ट्रीच्या लेखकांची महत्त्वाची पुस्तके वितरीत करण्याकरता त्यांच्यासह घनिष्ट सहकार्याने काम करतो.

आम्ही विना-नफा धर्मादाय संस्था आहोत, जिचे वितरणकार्य, जगभरातील विश्वासणारे आणि मंडळ्यांकडून मिळणाऱ्या दानांद्वारेच शक्य झाले आहे. जे कोणी गहन आणि समाधान मिळवणाऱ्या मार्गाने देवाला जाणू इच्छितात अशांना पुरवठा करणारा मोफत आणि विस्तिर्ण स्रोत बनण्याकरता त्यांनी साधनसामग्रीसह आम्हावर भरवसा टाकला आहे.

आमचा विश्वास

अधूनमधून लोक आम्हाला आमच्या विश्वासाविषयी विचारतात, येथे आमचे विश्वासमत देत आहोत. या विश्वासाला धरुन राहणे ही आमची पुस्तके प्राप्त करण्यासाठीची आवश्यक गोष्ट नाही.

रेमामध्ये असलेले आम्ही सर्वजण त्या समाईक विश्वासाला धरून आहोत ज्यामधे सर्व विश्वासी भागी आहेत, त्या विश्वासाच्या समाविष्ट बाबी सर्वकाळसाठी एकदाच नवीन करारात सादर केल्या आहेत. विशेषतः, हा नवीन कराराचा समाईक विश्वास आम्ही ज्या पुढील गोष्टींवर विश्वास ठेवतो त्या बायबल, देव, ख्रिस्त, तारण आणि अनंतकाळ या गोष्टींचा मिळून बनला आहेः

  • बायबल हे परिपूर्ण दैवी प्रगटीकरण आहे, आणि त्यातील प्रत्येक शब्द देवाकडून पवित्र आत्म्याद्वारे प्रेरित झालेला आहे.
  • देव एकमेव आणि सार्वकालिकरीत्या एक आहे, आणि तरीही तो पिता, पुत्र, आणि आत्मा म्हणून या तीन भिन्न पण विभक्त नसलेल्या व्यक्तीत्वासह सार्वकालिकरित्या त्रिएक देखील आहे.
  • देव ख्रिस्तामध्ये येशू नावाचा अस्सल, परिपूर्ण मानव बनण्याकरता देहधारी झाला. त्याला वधस्तंभी देण्यात आले, आमच्या उध्दाराकरता तो आमच्या ऐवजी मरण पावला. तिसऱ्या दिवशी तो मरणातून पुन्हा उठला, गौरविलेल्या शरीराने पुनरुत्थित झाला. तो देवाच्या उजव्या हाताकडे आरोहीत झाला आणि त्याला सर्वांचा प्रभू असे करण्यात आले.
  • मनुष्याने पाप केले आणि तो पापी आहे, आणि त्यामुळे तो देवाच्या न्यायाखाली आला. परंतु ख्रिस्ताच्या बदलीच्या मरणाद्वारे, मानवासाठी पापापासून आणि देवाच्या न्यायापासून तारण प्राप्त करण्याचा मार्ग खुला झाला. जेव्हाकेव्हा कोणीहि मनुष्य देवाकडे पश्चाताप करतो आणि प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये विश्वास ठेवतो, तो सार्वकालिक तारण, पापांची क्षमा, देवासमोर न्यायी ठरणे आणि देवासोबत शांती देखील प्राप्त करतो. यावर आधारून, तारणप्राप्त व्यक्ती दैवी जीवन आणि स्वभाव प्राप्त करते, जे तिला देवाचे मूल आणि ख्रिस्ताच्या शरीराचे अवयव बनवते, ज्या शरीरात सर्व विश्वासणारे वाढतात व प्रौढतेपर्यंत वाढण्याकरता एकत्र बांधले जातात .
  • ख्रिस्त स्वतःकरीता त्याच्या विश्वासणाऱ्यांना प्राप्त करण्यासाठी या पृथ्वीवर पुन्हा येत आहे. अनंतकाळामध्ये आम्ही सर्व, देवाच्या निवडलेल्यांना मिळालेल्या त्याच्या तारणाची अंतिम परिपूर्ती असलेले जे नवीन यरूशलेम, त्यामध्ये देवासह वस्ती करू.

रेमा मध्ये आमचे ध्येय आहे वाचकाची आकलन क्षमता आणि नवीन कराराच्या या विश्वासाचा अनुभव कमाल मर्यादेपर्यंत वाढवेल अशी ज्याबाबत आम्हाला खात्री आहे अशा असाधारण ख्रिस्ती साहित्याच्या संग्रहाचा मोफत पुरवठा करणे. ख्रिस्ताच्या उध्दार कार्याद्वारे विश्वासणारे ख्रिस्तातील सार्वकालिक तारणच फक्त आस्वादतात असे नाही, तर त्याच्या जीवनात दररोजचे तारणही आस्वादतात, जे बायबलमधून मिळणाऱ्या आध्यात्मिक अन्नातून प्रात्यक्षिकरित्या प्रत्ययास येते. हा आम्हाला मिळालेला अनुभव आहे; तुमचाहि असाच असेल अशी आम्ही आशा बाळगतो.

आमचा इतिहास

30 हून अधिक वर्षांचा रेमा साहित्य वितरकांचा इतिहास

१९८०च्या मध्यावधी पासून रेमाने मोफत साहित्य वितरण केले आहे. आम्ही प्रथम बायबल आणि आध्यात्मिक पुस्तके रशियन भाषेत पूर्वीच्या सोव्हिएत संघराज्यातील देशांमध्ये वितरीत करण्यास सुरुवात केली. विनंती करणाऱ्या प्रत्येकाला साहित्य वितरणाचे आमचे प्रारंभिक साधन टपालाद्वारे होते, परंतु,अनेक ठिकाणी देवाच्या वचनातील सत्य प्रसारीत करण्यासाठी आम्ही इतर गटांसह सहकार्यसुध्दा केले.


१९९९ मध्ये रशियन भाषेतील कार्याच्या परिश्रमाची परिणीती, सविस्तर तळटीपा आणि अध्ययन साहित्याचा समावेश असलेल्या नव्या रशियन नविन कराराच्या मोठ्या प्रमाणावरील वितरणात झाली.

२००१ मध्ये, इतर भाषांमध्ये आणि देशांमध्ये मोफत आध्यात्मिक साहित्य वितरीत करण्याबाबत रेमाने विचार करण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे पृथ्वीवरील इतर मोठे भाग समाविष्ट करण्यासाठी हळूहळू विस्तार केला जाऊ लागला.पहिली लाट म्हणून, आम्ही दहा भाषांचा समावेश केला आणि वितरणासाठी प्रमाणभूत पुस्तकांचा एक संच सुनिश्चित केला.

२००६ मध्ये रेमाने, मध्यपूर्व आणि आशियासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या भाषांसह इतर भाषांच्या दुसऱ्या लाटेकरता योजना आखली.

या गेल्या २० वर्षांमध्ये, ख्रिस्ती साहित्याच्या लाखो प्रतींचे वाटप झाले - हे सर्व मोफत करण्यात आले.

सहभागी व्हा

या तीन मार्गांनी तुम्ही सहभागी होउ शकताः प्रथम, तुमच्या प्रार्थनेद्वारे; दुसरे, देणगीद्वारे; तिसरे, तुमच्या क्षेत्रातील मोफत साहित्य वितरणामध्ये सहभागी होण्याद्वारे

प्रार्थना करण्याद्वारे सहभागी व्हा

अनेकांनी त्यांच्या भागातून आणि जगभरातून वितरण कार्यात सहभागी होण्याची अभिलाषा व्यक्त केली आहे.अधिक माहिती जाणून घेण्याकरता केलेल्या ह्या विनंत्यांचा आम्ही सन्मान करतो आणि तुम्ही आम्हासह सहभागी होऊ शकाल अशा मार्गांसह ह्या भागात प्रतिसाद द्याल अशी आशा बाळगतो. आम्ही हा विभाग सहभागी होण्याच्या तीन वर्गवारीत विभागला आहेः प्रार्थना करण्याद्वारे, देणगी देण्याद्वारे, आणि वितरण कार्याद्वारे.


सहभागी होण्याचा पहिला आणि सर्वात महत्वाचा मार्ग हा प्रार्थनेद्वारे आहे. वेगवेगळ्या भाषात आणि देशात मोफत पुस्तकांची वाटणी करत असताना 1 तीमथ्य अध्याय 2 मधील माणसांच्या तारणाकरता केलेल्या विशिष्ट प्रार्थना विनंतीने आम्ही प्रभावित झालो आहोत.

तर सर्वात प्रथम हा बोध मी करतो की, माणसांसाठी विनंत्या, प्रार्थना, रदबदल्या, उपकारस्तुती ह्या कराव्या; राजांकरता आणि जे मोठ्या अधिकारावर आहेत त्या सर्वांकरिता त्या कराव्या, यासाठी की आपण पूर्ण सुभक्तीत व गंभीरपणात शांतीचे व स्वस्थपणाचे असे आयुष्यक्रमण करावे; कारण हे आपल्या तारणाऱ्या देवाच्या दृष्टीने चांगले व अंगीकार करण्यास योग्य आहे. त्याची इच्छा आहे की सर्व माणसांचे तारण व्हावे आणि त्यांनी खरेपणाच्या पूर्ण ज्ञानास पोहचावे. 1 तीमथ्य. 2:1-4

येथे आपण पुढील गोष्टींची नोंद घेऊ शकतो

  • माणसांसाठी विनंत्या, रदबदल्या, आणि उपकारस्तुती समवेत प्रार्थनेच्या विविध पातळ्या.
  • प्रार्थना सर्व मनुष्यांकडे निर्देशित केली आहे, आणि तीमध्ये राजे आणि अधिपती देखील समाविष्ट आहेत. आजच्या जागतिक परिस्थितीचा आपण विचार करतो तेव्हा देवाची अभिलाषा पूर्ण व्हावी याकरता ही स्थिती निश्चितच कधी नव्हे इतकी महत्वाची दिसते.
  • देवाची अभिलाषा दोन पदरी आहेः सर्व माणसांचे तारण व्हावे, आणि त्यांनी खरेपणाच्या पूर्ण ज्ञानास पोहचावे. प्रार्थनेतील आमच्या सहभागातून ही अभिलाषाही परावर्तीत व्हावी.
  • ही प्रार्थना अत्यंत विशिष्ट आणि लक्ष्य ठरवून केलेली आहे, कारण ती शांत आणि स्वस्थ जीवनाची आवश्यकता नमूद करते. अशा परिस्थितीत माणसांचे तारण करण्यासाठी आणि त्यांना खरेपणाच्या पूर्ण ज्ञानाकडे आणण्यासाठी देवाकडे मार्ग आहे.

आमचा स्वतःचा अनुभव असा आहे की जेव्हा देवाच्या लोकांचा गट अशा प्रार्थनेत सहभागी होईल, तेव्हा काही वर्षांत हे विशिष्ट मुद्दे प्रत्ययास येतील. आम्ही प्रामाणिकपणे आशा बळगतो की ही पुस्तके सत्याचे पूर्ण ज्ञान मुक्तपणे पसरवत असता अनेकजण अशा मार्गाने प्रार्थना करु शकतील.

देणगी देण्याद्वारे सहभागी व्हा

रेमा ही ना नफा तत्त्वावर काम करणारी संस्था 1982 साली अमेरिकेतील वॉशिंग्टन राज्यामध्ये स्थापन करण्यात आली. रेमाला देण्यात येणाऱ्या देणग्या,अमेरिकेच्या अंतर्गत महसूल कायदा भाग 501(c)(3) नुसार करमुक्त आहेत. रेमाचे आर्थिक व्यवहार प्रशासित करणारे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे.


सर्व देणग्यांचा सन्मानच केला जातो आणि त्यांचा वापर बायबल आणि इतर ख्रिस्ती साहित्याचे वितरण आणि साह्यकारी उपक्रम जसे, बायबलमध्ये समाविष्ट असलेली सत्ये वाचकांना समजावी व अनुभवता यावी या करता मदत करणारी शिबीरे आणि बैठका आयोजित करणे, या कामी केला जातो.

तुमची व्यक्तीगत माहिती कोणत्याहि व्यापारी उद्देशाकरता उघड केली जाणार नाही किंवा इतर संस्थांना देण्याकरता मुळीच वापरली जाणार नाही.

द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, चांगले माप दडपलेले व हालवलेले व शीग भरलेले असे ते तुमच्या पदरी घालतील, कारण ज्या मापाने तुम्ही घालता त्याच मापाने तुम्हाला परत घातले जाईल.

लूक 6:38

रेमाला काही देण्याचे ज्यांना प्रभूकडून ओझे प्राप्त झाले आहे, ते पुढील मार्गांनी देणगी देऊ शकतात:

देणगी द्या

स्वेच्छा सेवेद्वारे सहभागी व्हा

यास्तव तुम्ही जाउन सर्व राष्ट्रांना शिष्य करा; बापाच्या व पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावात त्यांना बाप्तिस्मा द्या. ज्या काही गोष्टी मी तुम्हाला आज्ञापिल्या त्या सर्व पाळायला त्यांना शिकवा; आणि पाहा, काळाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्याबरोबर आहे.

मत्तय 28:19-20

पण पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य मिळेल, आणि यरुशलेमेत व सर्व यहुदीयात व शोमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल.
प्रे.कृ. 1:8

ज्या कोणाला जगाच्या निरनिराळ्या भागांमध्ये मोफत साहित्य वितरणामध्ये भाग घेण्याची इच्छा असेल, अशांनी कृपया आम्हाशी संपर्क साधावा.

आम्हाशी संपर्क साधा

आमची मोफत ख्रिस्ती पुस्तके.

इ-पुस्तक किंवा छापिल पुस्तकाच्या स्वरूपात उपलब्ध

आमची पुस्तके तुम्हास पवित्र शास्त्र जाणण्यासाठी, ख्रिस्ताविषयी शिकण्यासाठी तुम्हास मदत करू शकतात, आणि तुमच्या ख्रिस्ती जीवनाकरता प्रात्यक्षिक मदत पुरवू शकतात. ही मालिका ३ संचातील ७ पुस्तकांची आहे. ह्या मालिकेतील विषय प्रगती करतात आणि प्रत्येकाकरता अद्भूत पुरवठा आहेत.

अधिक जाणा

इतरांसह वाटून घ्या