A Rhema egy nem anyagi érdekeltségű alapítvány, amely ingyenes keresztény könyveket terjeszt

Ismerd meg alapítványunkat, történetünket és részvételed lehetőségét!


A Rhema világméretű iratterjesztő szolgálatát olyan keresztény hívők végzik, akiknek egyetlen küldetésük a legmagasabb színvonalú keresztény irodalom terjesztése. Terjesztői munkánkat, melyet 100 országban és több mint 30 nyelven folytatunk, az az alapelv vezérli, hogy minden irodalmat teljesen ingyenesen adjunk az emberek kezébe.

Olyan könyveket szeretnénk közkinccsé tenni, amelyek igen nagy segítséget nyújtottak nekünk a Biblia megértésében, valamint Krisztus megismerésében és megtapasztalásában. Különösen a Living Stream Ministry-vel folytatunk szoros együttműködést, melynek keretében e kiadó szerzőinek legfontosabb írásait terjesztjük.

Nem-profitra épülő jótékonysági szervezet vagyunk, terjesztési munkánk anyagi fedezetét a hívők és gyülekezetek adományai biztosítják világszerte. Minden támogatást megadtak ahhoz, hogy egy ingyenes és széles körű terjesztési hálózatot működtessünk mindazok számára, akik mélyen és kielégítően szeretnék megismerni Istent.

Hitvallásunk

Néha megkérdeznek minket a hitvallásunk felől, amit itt el lehet olvasni. A könyveink megrendeléséhez nem szükséges ennek a hitvallásnak az elfogadása. Hitvallástól függetlenül, könyveink bárki számára ingyenesen elérhetők.

A Rhema ugyanazt a hitet vallja, amely minden hívő osztályrésze, s melynek tartalmát egyszer s mindenkorra rögzítette az Újtestamentum. E közös újtestamentumi hiten belül a következőket valljuk a Bibliával, Istennel, Krisztussal, az üdvösséggel és az örökkévalósággal kapcsolatban:

  • A Biblia Isten teljes kijelentése, minden szavát Isten sugalmazta a Szent Szellem által.
  • Isten az egyetlen, örökkévaló Isten, ugyanakkor mindörökké Ő az Atya, a Fiú és a Szellem. E három személy megkülönböztethető, de nem választható el egymástól.
  • Isten Krisztusban testet öltött, hogy egy Jézus nevű, valóságos és tökéletes emberként megszülessen a földön. Jézus helyettesítő halált halt értünk a kereszten, hogy megváltson minket. Harmadnapon, egy dicsőséges testbe költözve, feltámadt a halálból. Felment a mennybe, Isten jobbjára ült, aki mindenek Urává tette Őt.
  • Az ember elbukott, bűnössé vált, és Isten ítélete alá került, de Krisztus helyettesítő halála által megnyílt számára a bűntől és az ítélettől való szabadulás útja. Amikor valaki megtér Istenhez, és hisz az Úr Jézus Krisztusban, örök megmentést és bűnbocsánatot nyer, megigazul Isten előtt, és békességet élvezhet Istennel. Ennek alapján a megmentett ember elnyeri Isten életét és természetét, Isten gyermekévé és Krisztus Testének tagjává lesz, a Testben növekszik, egybeépül másokkal és éretté válik.
  • Krisztus újra el fog jönni a földre, hogy magához vegye hívőit. Az örökkévalóságban együtt lakozunk majd Istennel az Új Jeruzsálemben - ez lesz a választottak megmentésének betetőzése.

A Rhema célja egy egyedülálló irodalmi válogatás ingyenes terjesztése, amely szerintünk maximális segítséget nyújt az olvasóknak az újtestamentumi hit megértéséhez és megtapasztalásához. A hívők nem pusztán örökkévaló üdvösséget nyernek Krisztus váltságműve által, hanem Krisztus mindennapi szabadítását is élvezhetik az Ő élete által, ami gyakorlatilag Isten Igéjének szellemi eledelként való befogadása útján valósítható meg. Ez a mi tapasztalatunk, s reméljük, ti is ugyanezt fogjátok megtapasztalni.

Oszd meg másokkal!