Rhema on mittetulunduslik heategevusorganisatsioon, mis levitab tasuta kristlikke raamatuid

Tutvuge millega me kui mittetulundusühing tegeleme. Siit leiate meie tegevuse ajaloo ning viisi, kuidas teie sellest osa võtta saaksite.

Rhema Litterature Distributors koosneb rühmast kristlastest üle kogu maailma, kellel on kõigil üks missioon - aktiivselt jagada kõige kvaliteetsemat kristlikku kirjandust. Me jagame kirjandust rohkem kui 100 riigis rohkem kui 40 keeles ühe ja sama lihtsa põhimõtte alusel - kõik meie kirjandus jagatakse laiali täiesti tasuta.

Me jagame raamatuid, mis on aidanud meid kõige rohkem Piiblist aru saada ning tunda ja kogeda Kristust meie igapäevaelus. Meil on eriti tihe koostöö kirjastusega Living Stream Ministry, ja me levitamine nende autorite tähtsamaid raamatuid.

Me oleme mittetulnduslik heategevusorganisatsioon ja meie levitustöö on saanud võimalikuks usklike ja koguduste annetuste tõttu üle kogu maailma. Nad on usaldanud meile rahalisi vahendid, et tasuta ja võimalikult palju varustada kõiki neid, kes tahavad tunda Jumalat sügaval ning rahuldaval viisil.

Meie usk

Mõnikord küsivad inimeseid meie uskumuste kohta, siinkohal esitame meie usutunnistuse. Meie raamatute tellimiseks ei ole nende usuliste arusaamade pooldamine vajalik. Meie raamatud on tasuta saadavad kõigile mistahes usulise taustaga.

Meie, kes Rhemas töötame, peame kinni ühisest usus, mida jagavad kõik usklikud ja mille sisu on Uues Testamendis alatiseks kirja pandud. See ühine Uue Testamendi usk koosneb järgnevatest asjadest, mida me usume Piibli, Jumala, Kristuse, pääste ja igaviku kohta:

  • Piibel on täielik jumalik ilmutus ja selle iga sõna on Jumala poolt inspireeritud läbi Püha Vaimu.
  • Jumal on ainus ja igavesti üks ja samas on ta ka igavesti kolmainus Isana, Pojana ja Vaimuna, kuigi need kolm on üksteisest eristatavad, aga mitte üksteisest lahutatavad.
  • Jumal Kristuses sai lihaks, et olla ehtne täiuslik inimene nimega Jeesus. Ta löödi ristil ning Ta suri asendussurma meie lunastuseks. Kolmandal päeval tõusis Ta üles surnuist ja Ta tõusis üles kirgastatud ihuga. Ta tõusis Jumala parema käele ning seal sai Temast kõikide Issand.
  • Inimene patustas ja on patune ja sellisena langes ta Jumala kohtuotsuse alla. Läbi Kristuse asendusliku surma avanes tee inimesele, et pääseda patust ja Jumala kohtuotsusest. Niipea kui keegi inimene pöördub ja usub Issanda Jeesusesse, võtab ta vastu igavese pääste, pattude andeksandmise, Jumala ees õigeksmõistmise ning rahu Jumalaga. Sellele toetudes saab üks päästetud inimene jumaliku elu ja loomuse ja selle kaudu saab ta Jumala lapseks ning Kristuse ihu liikmeks, kus kõik liikmed kasvavad ja ehitatakse kokku kuni küpsuseni.
  • Kristus tuleb tagasi maa peale, et oma usklikud enda juurde võtta. Igavikus hakkame me kõik Jumalaga elama Uues Jeruusalemmas, mis on Jumala pääste lõpptulemus Tema väljavalitutele.

Rhema eesmärk on pakkuda unikaalset kristlikku kirjandust, mis meie meelest annab lugejale täieliku arusaama ja kogemuse sellest Uue Testamendi usust. Usklikud mitte ainult ei naudi igavest päästet Kristuses läbi Tema lunastuse, vaid ka Tema igapäevast päästet läbi Tema elu, mis saab teoks praktiliselt läbi Piiblis leiduva vaimuliku toidu. See on olnud meie kogemus. Me loodame, et see saab ka teie kogemuseks.

Meie ajalugu

Rhema Literature Distributors rohkem kui 30-aastane ajalugu

Alates 80. aastate keskpaigast on Rehma jaganud välja tasuta kirjandust. Me alustasime Piiblite ja vaimulike raamatute jagamist vene keeles endises Nõukogude Liidus. Meie peamine levitusviis oli posti teel igale tellijale, kuid me tegime ka koostööd teiste gruppidega, et tõde Jumala sõnast leviks mitmetesse eri kohtadesse.

1999. aastal kulmineerus meie püüdlus venekeelses maailmas uue venekeelse Uue Testamendi levitamisega. See Piibel sisaldas ulatuslikke allmärkusi ning õppematerjali.

2001. aastal hakkas Rhema kaaluma tasuta vaimuliku materjali levitamist teistes keeltes ja maades. Selle tulemusel lisandusid tasapisi kõik suured piirkonnad maailmas. Esimese hooga lisasime kümme uut keelt ja valmistasime ette ühe standard komplekti raamatuid levitamiseks.

2006. aastal kavandas Rhema uue plaani, et järmine grupp keeli lisada, nende seas keeled, mis on tähtsad Lähis-Idas ning Aasias.

Viimase 20 aasta jooksul on jagatud välja miljoneid eksemplare kristlikku kirjandust - ja seda kõike tasuta.

Võtke osa

Te võite osaleda kolmel viisil. Esiteks läbi palve, teiseks annetades ja kolmandaks läbi tasuta kirjanduse levitamises teie kodukandis.

Osalege palve läbi

Paljud on väljendanud soovi et jagamisest osa võtta enda elukoha lähedal ning ka teistes kohtades üle maailma. Me väärtustame teie soovi lisainfo saamiseks ning me loodame siinses lõigus vastust anda mis moodi pidi saad sa meiega ühineda. Me oleme jaganud selle paragrahvi kolmeks osaks: palve, annetuse ning jagamise läbi.

Esimene ja kõige tähtsam viis kuidas osa võtta on läbi palve. Tasuta kirjanduse jagamise käigus erinevates keeltes ja maades on meile sügava mulje jätnud palve soov inimese pääste kohta 1 Timoteusi 2 peatükis.

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. 1 Tim. 2:1-4

Sellest võime me üles tähendada:

  • Mitmel tasandil palve, anumine, eestpalvete ja tänupalvete tegemine kõigi inimeste eest.
  • Palve on KÔIGILE inimestele suunatud, sinna kuuluvad isegi kuningad ja ülemused. Kui me vaatleme maailma olukorda täna, siis on see rohkem kui kunagi varem võti Jumala soovi täideviimiseks.
  • Jumala soov on kahetine: et kõik inimesed saaks päästetud ja et nad jõuaksid tõe tundmiseni. Meie palved peaksid seda soovi peegeldama.
  • See palve on väga üksikasjalik ning kindla suunaga, kuna siin nimetatakse ka vaikset ja rahulikku elu. Sellise seisundis on Jumalal võimalik päästa inimesi ning tuua neid kogu tõe tundmiseni.

Meie endi kogemus näitab, et kui üks hulk Jumala rahvast osaleb sellises palves, siis hakkavad kõik need üksikasjalikud punktid aastate jooksul täide minema. Me loodame tõesti, et paljud saaks palvetada sellisel viisil, kuna need tasuta raamatud toovad inimesi tõe tundmisele.

Osalege annetuse läbi

Rhema on üks mittetulunduslik ühing mis rajati 1982 aasta Washingtoni osariigis, Ameerika Ühendriigis. Kõik annetused Rhemale on käibemaksust vabastatud Ameerika maksuameti koodeksi paragraf 501 (c)(3) järgi. Rhema rahalised vahenditel hoiab silma peal sõltumatu direktorite nõukogu.

Kõik annetused on teretulnud ja neid kasutatakse Piiblite ja kristlikute raamatute levitamiseks ning abitegevuste jaoks. Sinna hulka kuuluvad konverentside ja seminaride pidamine, mis aitavad lugejatel aru saada ning kogeda tõdesid mis Piiblis leiduvad.

Teie isikuandmeid ei müüda kaubandusliku eesmärgil ning seda ei jagata ka teiste organisatsioonidega.

Andke, ja teile antakse - hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.
Luukas 6:38

Need kes Issandalt saavad koorma annetada Rehmale võivad seda teha järgnevatel viisidel:

Tee annetus

Osalege kui vabatahtlik

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Matteuse 28:19-20

Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.
Apostlite teod 1:8

Palun võtke meiega ühendust, kui te soovite kaasa aidata tasuta kirjanduse levitamises maailma eri paikades.

Võtke meiega ühendust

Meie tasuta kristlikud raamatud

Kättesaadav e-raamatuna või trükitud raamatu kujul.

Meie raamatud aitavad sul tunda Piiblit, õppida Kristuse kohta, ja varustada sind kasuliku abiga sinu kristlikuks eluks. See seeria sisaldab 7 raamatut kolmes jaos. Teemad edenevad ühest asjast teiseni ja on imeliseks varustuseks igaühe jaoks.

Uuri rohkem

Jagage teistega