Fundacja Rema oraz Dystrybutorzy Literatury Rema to niedochodowa organizacja charytatywna, która rozdaje bezpłatne książki chrześcijańskie

Dowiedz się, czym się zajmujemy jako niedochodowa organizacja charytatywna, zapoznaj się z historią naszej działalności, a także zobacz, jak możesz uczestniczyć w naszej dystrybucji.


Fundacja Rema oraz Dystrybutorzy Literatury Rema to grono wierzących na całej ziemi, którzy zajmują się jednym – aktywnym rozpowszechnianiem wartościowej literatury chrześcijańskiej. W naszej pracy, która obejmuje ponad 40 krajów i kilkanaście języków, kierujemy się prostą zasadą – rozdajemy książki za darmo.

Rozpowszechniamy książki, które pomogły nam zrozumieć Biblię
i poznać oraz doświadczać Chrystusa w codziennym życiu. Prowadzimy bliską współpracę z wydawnictwem Living Stream Ministry w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechniamy ważniejsze książki jego autorów.

Jesteśmy instytucją niedochodową; dystrybucję umożliwiają nam napływające dary materialne od wierzących i kościołów z całego świata. Dzięki tym środkom zaopatrzenie może płynąć swobodnie i szeroką falą, docierając do poszukujących, którzy pragną poznać Boga w głęboki
i przynoszący zaspokojenie sposób.

W co wierzymy

Od czasu do czasu ludzie pytają nas, w co wierzymy, poniżej zamieszczamy więc nasze wyznanie wiary. Pozostawanie wiernym tym punktom wiary nie stanowi warunku koniecznego do otrzymania naszych książek. Są one dostępne dla każdego niezależnie od przekonań.

My, usługujący w Remie, wyznajemy wiarę, którą dzielą wszyscy wierzący, a treść której została przedstawiona raz na zawsze w Nowym Testamencie. W szczególności ta powszechna wiara nowotestamentowa, którą wyznajemy, obejmuje następujące elementy dotyczące Biblii, Boga, Chrystusa, zbawienia i wieczności:

  • Biblia stanowi pełne boskie objawienie, każde jej słowo jest natchnione przez Boga za pośrednictwem Ducha Świętego.


  • Bóg jest tylko jeden i wiecznie jeden, lecz zarazem od wieków na wieki trójjedyny – jest Ojcem, Synem i Duchem; te trzy osoby są różne, lecz nie oddzielne.


  • Bóg wcielił się w Chrystusie i stał się prawdziwym, doskonałym człowiekiem o imieniu Jezus. Został ukrzyżowany, poniósł zwycięską śmierć służącą odkupieniu. Trzeciego dnia powstał z martwych, zmartwychwstał wraz z uwielbionym ciałem. Wniebowstąpił na prawicę Boga i został uczyniony Panem wszystkich.


  • Człowiek zgrzeszył i jest grzeszny, podlega Bożemu sądowi. Dzięki zastępczej śmierci Chrystusa otwarta została droga dla człowieka; może on przyjąć zbawienie od grzechu i Bożego sądu. Kiedy ktoś nawraca się do Boga i wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymuje wieczne zbawienie, przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie przed obliczem Boga, jak również pokój z Bogiem. Na tej podstawie zbawiona osoba otrzymuje boskie życie i naturę, która czyni ją dzieckiem Bożym i członkiem Ciała Chrystusa; w Ciele tym wszyscy wierzący wzrastają i budują się razem ku dojrzałości.


  • Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię i przyjmie do siebie swoich wierzących. W wieczności będziemy mieszkać z Bogiem w Nowej Jeruzalem, która jest ukoronowaniem Bożego zbawienia Jego wybranych.

Naszym celem w Remie jest udostępnianie za darmo wyjątkowej kolekcji pism chrześcijańskich, która, jak wierzymy, w maksymalny sposób zwiększy zrozumienie i doświadczenie tej nowotestamentowej wiary. Wierzący nie tylko radują się wiecznym zbawieniem w Chrystusie dzięki Jego odkupieniu, ale również codziennym zbawieniem w Jego życiu, które w praktyce realizuje się dzięki duchowemu pokarmowi pochodzącemu z Biblii. Takie jest nasze doświadczenie, mamy też nadzieję, że stanie się to również doświadczeniem Państwa.

Podziel się z innymi