Rhema คือองค์กรการกุศลที่ไม่เเสวงหาผลกำไรเพื่อการแจกหนังสือคริสเตียนฟรี

รู้จักว่าองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรของเราทำอะไร, ประวัติกิจกรรมของเราและวิธีการมีส่วนร่วม

เราคือตัวแทนแจกหนังสือ Rhema ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชื่อทั่วโลกที่ร่วมภารกิจเดียวกัน คือการแจกหนังสือคริสเตียนที่มีคุณภาพสูงสุดออกไปทั่วโลก. เราได้แจกหนังสือออกไปแล้วในกว่า 100  ประเทศ และมากกว่า 40 ภาษา ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่เรียบง่ายอย่างเดียวคือ หนังสือทุกเล่มของเราแจกฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น.

ทางเราได้แจกหนังสือที่จะช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์ และรู้จักรวมถึงมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในชีวิตประจำวันของเรา. โดยเฉพาะทางเราได้ร่วมงานกับ Living Stream Ministry ในการแจกหนังสือที่สำคัญบางเล่มจากผู้เขียนของพวกเขา.

เราเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชื่อและคริสตจักรทั่วโลก. พวกเขาไว้วางใจให้เราเป็นช่องทางแห่งการหล่อเลี้ยงที่กว้างขวางและเสรีสำหรับผู้ที่แสวงหาที่ปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง.

หลักความเชื่อของเรา

ผู้คนมักจะถามถึงความเชื่อของเรา นี่คือหลักความเชื่อของเรา. เราไม่ได้เรียกร้องให้ผู้รับหนังสือต้องมีหลักความเชื่อเหมือนกับเรา. หนังสือของเราแจกฟรีให้กับทุกคนในทุกความเชื่อ

ทาง Rhema ยึดถือหลักความเชื่อพื้นฐานที่บรรดาผู้เชื่อทั้งหมดมีร่วมกัน ซึ่งเนื้อหาของหลักความเชื่อนี้ได้ปรากฏให้เห็นทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่. โดยเฉพาะเราเชื่อว่า หลักความเชื่อพื้นฐานแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ได้ประกอบขึ้นด้วยประเด็นเกี่ยวกับ พระคัมภีร์ พระเจ้า พระคริสต์ ความรอด และนิรันดร์ดังต่อไปนี้:

  • พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครบถ้วน และแต่ละถ้อยคำล้วนเป็นการดลใจของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์.
  • พระเจ้าทรงมีเพียงหนึ่งเดียวและเป็นหนึ่งชั่วนิรันดร์ ทว่าพระองค์ยังทรงเป็นสามชั่วนิรันดร์ในฐานะพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ ซึ่งทั้งสามแตกต่างกัน แต่ไม่แยกออกจากกัน.
  • พระเจ้าในพระคริสต์ทรงกลายเป็นเนื้อหนังมาเป็นมนุษย์ที่จริงแท้และครบถ้วนสมบูรณ์ผู้หนึ่งชื่อว่า เยซู. พระองค์ทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน สำเร็จการตายแทนเพื่อไถ่เรา. ในวันที่สาม พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตาย เป็นขึ้นมาด้วยพระวรกายอันสง่าราศี. พระองค์เสด็จสู่สวรรค์สู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และถูกกระทำให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัด.
  • มนุษย์มีบาปและเต็มไปด้วยความบาป ดังนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า. ทว่าโดยการตายแทนของพระคริสต์ มนุษย์จึงมีหนทางที่จะได้รับการช่วยให้รอดจากความบาปและการพิพากษาของพระเจ้า. ทันทีที่คนหนึ่งกลับใจต่อพระเจ้าและเชื่อเข้าสู่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า เขาก็จะได้รับความรอดอันนิรันดร์, การอภัยบาป, การโปรดให้ชอบธรรมต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า, และกระทั่งมีสันติสุขต่อพระเจ้า. โดยมีพื้นฐานเช่นนี้ ผู้ที่ได้รับความรอดจึงได้รับชีวิตและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระทำให้เขากลายเป็นบุตรน้อยของพระเจ้า และอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ ที่ซึ่งบรรดาผู้เชื่อทั้งหมดได้เติบโตและก่อสร้างขึ้นด้วยกันจนกระทั่งสุกงอม.
  • พระคริสต์จะเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกอีกครั้งเพื่อมารับบรรดาผู้เชื่อทั้งปวงของพระองค์กลับสู่พระองค์เอง. ในนิรันดร์กาล เราจะร่วมอาศัยกับพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเป็นการสำเร็จสุดยอดแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร.

เป้าหมายของ Rhema คือการหล่อเลี้ยงแจกจ่ายชุดบทประพันธ์คริสเตียนที่พิเศษหนึ่งเดียวนี้ออกไปอย่างเสรี ซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และประสบการณ์กับหลักความเชื่อแห่งพันธสัญญาใหม่. ผู้เชื่อไม่เพียงสามารถรับสุขความรอดอันนิรันดร์ที่อยู่ในพระคริสต์ผ่านการไถ่ของพระองค์เท่านั้น แต่ยังสามารถรับสุขความรอดประจำวันที่อยู่ในชีวิตของพระองค์ ซึ่งสามารถกลายเป็นจริงในภาคปฏิบัติได้ผ่านอาหารฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในพระคัมภีร์. นี่คือประสบการณ์ของเรา และเราหวังว่าสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของคุณเช่นกัน.

ประวัติของเรา

ประวัติกว่า 30 ปีของตัวแทนแจกหนังสือ Rhema

Rhema ได้เริ่มทำการแจกหนังสือโดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980. เราเริ่มแจกพระคัมภีร์และหนังสือฝ่ายวิญญาณต่างๆในภาษารัสเซียให้แก่บรรดาประเทศที่เดิมเป็นของสหภาพโซเวียต. วิธีหลักในการแจกหนังสือของเราคือการส่งไปรษณีย์ไปยังผู้ขอรับหนังสือแต่ละคน เรายังได้ร่วมประสานกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเผยแพร่หลักความจริงจากพระคำของพระเจ้าไปยังสถานที่ต่างๆ มากมาย.

ในปี 1999 การแจกหนังสือในภาษารัสเซียบรรลุถึงจุดสูงสุด คือการแจกพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษารัสเซียพร้อมคำอธิบายที่ครบถ้วน และวัสดุสำหรับการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย.

ในปี 2001 Rhema เริ่มตระหนักถึงความต้องการของหนังสือฝ่ายวิญญาณฟรีในภาษาต่างๆ และนานาประเทศ ในที่สุดจึงค่อยๆ เริ่มขยายและเพิ่มพื้นที่หลักต่างๆ ของโลกเข้ามา โดยในชุดแรก เราเพิ่มอีกสิบภาษาเข้ามา และตระเตรียมชุดหนังสือที่ได้มาตรฐานเพื่อทำการแจกจ่ายออกไป

ในปี 2006 Rhema ได้วางโครงการขยายเพิ่มภาษาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยภาษาสำคัญในตะวันออกกลางและเอเชีย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ หนังสือคริสเตียนนับล้านเล่มได้ถูกแจกจ่ายออกไป - แจกฟรีทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

มีส่วนร่วม

มีสามวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วม. 1.โดยการอธิษฐาน 2.โดยการบริจาค 3.โดยการเข้าร่วมการแจกหนังสือในพื้นที่ของคุณ

มีส่วนร่วมโดยการอธิษฐาน

หลายคนมีความปรารถนาที่จะมีส่วนในการแจกหนังสือในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก. ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมกับเราด้วยวิธีการต่างๆ .  เราได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็นสามส่วน คือ :การอธิษฐาน, การบริจาค, และการแจกหนังสือ.

หนทางแรกที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถมีส่วนร่วมคือการอธิษฐาน. ในการแจกหนังสือฟรีในภาษาและประเทศต่างๆ นั้น เราได้มีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งต่อคำอธิษฐานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อความรอดของมนุษย์ใน 1ติโมเธียวบทที่ 2.

เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้วิงวอน, อธิษฐาน, ทูลขอ, และขอบพระคุณสำหรับคนทั้งปวง คือสำหรับบรรดากษัตริย์ และคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบราบรื่นด้วยการอยู่ในธรรมและด้วยความหนักแน่น. การนั้นเป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงเป็นพระเจ้า ผู้มีพระทัยประสงค์ให้คนทั้งปวงได้รับความรอดและให้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน. 1ตธ.2:1-4


ในที่นี้เรามีข้อสังเกตบางประการคือ:

  • การอธิษฐานมีหลายระดับ ประกอบไปด้วยการวิงวอน, การทูลขอ, และการขอบพระคุณสำหรับคนทั้งหลาย.
  • การอธิษฐานมีเพื่อคน "ทั้งปวง" กระทั่งรวมถึงบรรดากษัตริย์และผู้ปกครองทั้งปวง. เมื่อเราพิจารณาถึงสถานการณ์ของโลกในทุกวันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือกุญแจที่จะทำให้พระทัยปรารถนาของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงอย่างแน่นอน.
  • พระทัยปรารถนาของพระเจ้ามีสองชั้น: ทรงปรารถนาให้คนทั้งปวงได้รับความรอด, และทรงปรารถนาให้พวกเขารู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน. การมีส่วนในการอธิษฐานของเราควรจะสะท้อนถึงคำปรารถนาเหล่านี้.
  • การอธิษฐานนี้เป็นการอธิษฐานที่เฉพาะเจาะจง กระทั่งมีการอธิษฐานเพื่อการดำเนินชีวิตที่สงบราบรื่น. เพราะมีเพียงในสถานการณ์เช่นนั้น พระเจ้าจึงจะมีหนทางที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดและนำพวกเขามารู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน.

ประสบการณ์ของเราได้แสดงให้เห็นว่า หากคนของพระเจ้ากลุ่มหนึ่งมีส่วนในการอธิษฐานเช่นนี้ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง บรรดาประเด็นต่างๆ เหล่านี้ก็จะสำเร็จเป็นจริง. เราหวังว่าในขณะที่หนังสือได้แพร่กระจายการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนนี้ออกไป จะมีผู้คนมากมายเข้าร่วมการอธิษฐานเช่นนี้.

มีส่วนร่วมโดยการบริจาค

Rhema เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. ตามประมวลกฎหมายภาษีรายได้ภายในของสหรัฐอเมริกา มาตรา 501 (c)(3) การบริจาคให้ Rhema สามารถนำไปหักภาษีได้. ทาง Rhema มีคณะกรรมการที่คอยควบคุมระบบการเงินและเงินทุน. Rhema มีสำนักงานกว่า 10 ประเทศทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการแจกหนังสือคริสเตียนฟรี.

ทางเรายินดีรับเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อใช้ในการแจกพระคัมภีร์และหนังสือคริสเตียน รวมถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมอื่นๆ เช่น การจัดประชุมพิเศษหรือสัมนาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์ต่อหลักความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์.

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ หรือแพร่กระจายให้กับองค์กรต่างๆ.

จงให้แก่เขา และจะมีให้ท่านด้วย และจะตวงด้วยทะนานเต็มยัดสั่นแน่นพูนล้นเทที่อกของท่าน. เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ก็จะตวงคืนให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น.
ลูกา 6:38

ผู้ที่ได้รับภาระจากองค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ที่จะบริจาคแก่ Rhema สามารถร่วมบริจาคได้โดย:

มอบเงินสนับสนุน

มีส่วนร่วมโดยการเป็นอาสาสมัคร

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไป สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก ให้พวกเขารับบัพติศมาเข้าสู่ในพระนามแห่งพระบิดา, พระบุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้. ดูเถิดเราจะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายทุกๆ วันจนกว่าจะสิ้นยุคสมัยนี้.
มัดธาย 28:19-20

แต่ท่านทั้งหลายได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนตัวท่าน และท่านจะเป็นพยานบุคคลของเรา ทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม, ทั่วมณฑลยูดาย, มณฑลซะมาเรีย, และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก.
กิจการ 1:8

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นตัวแทนแจกหนังสือฟรีในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก กรุณาติดต่อเรา.

ติดต่อเรา

หนังสือคริสเตียนที่เราแจกฟรี

เลือกรับหนังสือได้ทั้งในแบบ eBooks และที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

หนังสือของเราสามารถช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์, เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์, และยังให้การช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนของคุณด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง หนังสือในซีรีส์ของเรามีเจ็ดเล่ม แบ่งเป็นสามชุด โดยมีหัวข้อที่ก้าวหน้าไปทีละน้อย ทั้งยังให้การหล่อเลี้ยงแก่ทุกท่านได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้เพิ่มเติม

แบ่งปันให้ผู้อื่น