Rhema คือองค์กรการกุศลที่ไม่เเสวงหาผลกำไรเพื่อการแจกหนังสือคริสเตียนฟรี

รู้จักว่าองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรของเราทำอะไร, ประวัติกิจกรรมของเราและวิธีการมีส่วนร่วม


เราคือตัวแทนแจกหนังสือ Rhema ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชื่อทั่วโลกที่ร่วมภารกิจเดียวกัน คือการแจกหนังสือคริสเตียนที่มีคุณภาพสูงสุดออกไปทั่วโลก. เราได้แจกหนังสือออกไปแล้วในกว่า 100  ประเทศ และมากกว่า 25 ภาษา ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่เรียบง่ายอย่างเดียวคือ หนังสือทุกเล่มของเราแจกฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น.

ทางเราได้แจกหนังสือที่จะช่วยให้เข้าใจพระคัมภีร์ และรู้จักรวมถึงมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในชีวิตประจำวันของเรา. โดยเฉพาะทางเราได้ร่วมงานกับ Living Stream Ministry ในการแจกหนังสือที่สำคัญบางเล่มจากผู้เขียนของพวกเขา.

เราเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้เชื่อและคริสตจักรทั่วโลก. พวกเขาไว้วางใจให้เราเป็นช่องทางแห่งการหล่อเลี้ยงที่กว้างขวางและเสรีสำหรับผู้ที่แสวงหาที่ปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง.

หลักความเชื่อของเรา

ผู้คนมักจะถามถึงความเชื่อของเรา นี่คือหลักความเชื่อของเรา. เราไม่ได้เรียกร้องให้ผู้รับหนังสือต้องมีหลักความเชื่อเหมือนกับเรา. หนังสือของเราแจกฟรีให้กับทุกคนในทุกความเชื่อ

ทาง Rhema ยึดถือหลักความเชื่อพื้นฐานที่บรรดาผู้เชื่อทั้งหมดมีร่วมกัน ซึ่งเนื้อหาของหลักความเชื่อนี้ได้ปรากฏให้เห็นทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่. โดยเฉพาะเราเชื่อว่า หลักความเชื่อพื้นฐานแห่งพันธสัญญาใหม่นี้ได้ประกอบขึ้นด้วยประเด็นเกี่ยวกับ พระคัมภีร์ พระเจ้า พระคริสต์ ความรอด และนิรันดร์ดังต่อไปนี้:

  • พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครบถ้วน และแต่ละถ้อยคำล้วนเป็นการดลใจของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์.
  • พระเจ้าทรงมีเพียงหนึ่งเดียวและเป็นหนึ่งชั่วนิรันดร์ ทว่าพระองค์ยังทรงเป็นสามชั่วนิรันดร์ในฐานะพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ ซึ่งทั้งสามแตกต่างกัน แต่ไม่แยกออกจากกัน.
  • พระเจ้าในพระคริสต์ทรงกลายเป็นเนื้อหนังมาเป็นมนุษย์ที่จริงแท้และครบถ้วนสมบูรณ์ผู้หนึ่งชื่อว่า เยซู. พระองค์ทรงถูกตรึงตายบนไม้กางเขน สำเร็จการตายแทนเพื่อไถ่เรา. ในวันที่สาม พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตาย เป็นขึ้นมาด้วยพระวรกายอันสง่าราศี. พระองค์เสด็จสู่สวรรค์สู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และถูกกระทำให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัด.
  • มนุษย์มีบาปและเต็มไปด้วยความบาป ดังนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า. ทว่าโดยการตายแทนของพระคริสต์ มนุษย์จึงมีหนทางที่จะได้รับการช่วยให้รอดจากความบาปและการพิพากษาของพระเจ้า. ทันทีที่คนหนึ่งกลับใจต่อพระเจ้าและเชื่อเข้าสู่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า เขาก็จะได้รับความรอดอันนิรันดร์, การอภัยบาป, การโปรดให้ชอบธรรมต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า, และกระทั่งมีสันติสุขต่อพระเจ้า. โดยมีพื้นฐานเช่นนี้ ผู้ที่ได้รับความรอดจึงได้รับชีวิตและพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระทำให้เขากลายเป็นบุตรน้อยของพระเจ้า และอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ ที่ซึ่งบรรดาผู้เชื่อทั้งหมดได้เติบโตและก่อสร้างขึ้นด้วยกันจนกระทั่งสุกงอม.
  • พระคริสต์จะเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกอีกครั้งเพื่อมารับบรรดาผู้เชื่อทั้งปวงของพระองค์กลับสู่พระองค์เอง. ในนิรันดร์กาล เราจะร่วมอาศัยกับพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเป็นการสำเร็จสุดยอดแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร.

เป้าหมายของ Rhema คือการหล่อเลี้ยงแจกจ่ายชุดบทประพันธ์คริสเตียนที่พิเศษหนึ่งเดียวนี้ออกไปอย่างเสรี ซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และประสบการณ์กับหลักความเชื่อแห่งพันธสัญญาใหม่. ผู้เชื่อไม่เพียงสามารถรับสุขความรอดอันนิรันดร์ที่อยู่ในพระคริสต์ผ่านการไถ่ของพระองค์เท่านั้น แต่ยังสามารถรับสุขความรอดประจำวันที่อยู่ในชีวิตของพระองค์ ซึ่งสามารถกลายเป็นจริงในภาคปฏิบัติได้ผ่านอาหารฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในพระคัมภีร์. นี่คือประสบการณ์ของเรา และเราหวังว่าสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของคุณเช่นกัน.

แบ่งปันให้เพื่อน