บริจาคให้แก่ตัวแทนแจกหนังสือ Rhema - เราแจกหนังสือได้ก็โดยอาศัยการบริจาคของคุณ

Rhema เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. ตามประมวลกฎหมายภาษีรายได้ภายในของสหรัฐอเมริกา มาตรา 501 (c)(3) การบริจาคให้ Rhema สามารถนำไปหักภาษีได้. ทาง Rhema มีคณะกรรมการที่คอยควบคุมระบบการเงินและเงินทุน. Rhema มีสำนักงานกว่า 10 ประเทศทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการแจกหนังสือคริสเตียนฟรี.

ทางเรายินดีรับเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อใช้ในการแจกพระคัมภีร์และหนังสือคริสเตียน รวมถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมอื่นๆ เช่น การจัดประชุมพิเศษหรือสัมนาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์ต่อหลักความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์.

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ หรือแพร่กระจายให้กับองค์กรต่างๆ.


แบ่งปันให้ผู้อื่น