ขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความสนใจในหนังสือของเรา. เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 หนังสือที่เราแจกได้ในเวลานี้จึงอยู่ในรูปหนังสืออิเลคโทรนิคส์เท่านั้น เพราะเราจำเป็นต้องระงับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปก่อน. ถ้าคุณดาวน์โหลดหนังสืออิเลคโทรนิคส์ไปแล้ว แต่ต้องการรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มด้วยในอนาคตเมื่อเราสามารถจัดส่งได้อีกครั้งหนึ่ง หรือคุณต้องการจะรอรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอีกครั้งในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า.

ให้แก่ตัวแทนแจกหนังสือ Rhema

บริจาคให้แก่ตัวแทนแจกหนังสือ Rhema - เราแจกหนังสือได้ก็โดยอาศัยการบริจาคของคุณ

Rhema เป็นสมาคมไม่หวังผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. ตามประมวลกฎหมายภาษีรายได้ภายในของสหรัฐอเมริกา มาตรา 501 (c)(3) การบริจาคให้ Rhema สามารถนำไปหักภาษีได้. ทาง Rhema มีคณะกรรมการที่คอยควบคุมระบบการเงินและเงินทุน. Rhema มีสำนักงานกว่า 10 ประเทศทั่วโลกซึ่งเข้าร่วมการแจกหนังสือคริสเตียนฟรี.

ทางเรายินดีรับเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อใช้ในการแจกพระคัมภีร์และหนังสือคริสเตียน รวมถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวเสริมอื่นๆ เช่น การจัดประชุมพิเศษหรือสัมนาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีประสบการณ์ต่อหลักความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์.

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ หรือแพร่กระจายให้กับองค์กรต่างๆ.


แบ่งปันให้ผู้อื่น