Ge en gåva till Rhema Literature Distributors – våra distributionsinsatser blir möjliga genom din gåva

Rhema är en ideell förening som grundades 1982 i Washington, i USA. Det finns en oberoende styrelse som förvaltar Rhemas ekonomi.

Alla gåvor uppskattas och används för att distribuera Biblar och kristen litteratur och för understödjande andra aktiviteter, t.ex att ordna konferenser och seminarier för att hjälpa läsarna att förstå och erfara sanningarna som återfinns i Bibeln.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller delges med andra organisationer.


Dela med andra