Give to Rhema Literature Distributors

Make a donation to Rhema Literature Distributors - our distribution efforts are made possible through your donations

Rhema ir bezpeļņas korporācija, kas dibināta Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonas štatā 1982. gadā. Nodokļu atvilkumi no ziedojumiem korporācijai Rhema tiek ieturēti saskaņā ar ASV Iekšējo ienākumu kodeksa 501(c)(3) nodaļu. Rhema finanses pārvalda neatkarīga direktoru padome.

Visi ziedojumi tiek pieņemti ar pateicību un augsti vērtēti, un tie tiek izlietoti Bībeles un kristīgās literatūras izplatīšanai, kā arī palīgpasākumiem, piemēram, konferenču un semināru rīkošanai, kas palīdz lasītājiem izprast un pieredzēt Bībeles patiesības.


Dalīties ar citiem