Thank you for your interest in our books. Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, we only have ebooks available for download at this time, as we have had to suspend mailing books. If you download the eBooks but would still like to receive printed books when we can mail again, or if you would like to wait to order until printed books become available, please check back at our website in a few months.

7 کتاب مسیحی که همه باید بخوانند.

  • پراز برنامه‌های روحانی که به گسترش تجربیات مسیحی و رشد در حیات به شما کمک می‌کند.
  • بیاموزید که چطور می‌توانید از مسیح از طریق کلام خدا و تغذیه روحانی، مسرت برید.
  • توضیحاتی مفصل که انجیل را برای شما باز می‌کند و به شما درکی عمیق‌‌تر از آن می‌دهد تا مکاشفه بیشتری دریافت کنید.

درباره ما

Rhema با کیفیت‌‌ترین متون مسیحی را در بیش از 100 کشور و با بیش از 30 زبان توزیع می‌کند. ما بر طبق یک اصل ساده توزیع می‌کنیم- تمامی متون ما کاملا رایگان داده می‌شود. نخستین کتاب از مجموعه‌های کتاب مسیحی رایگان، عناصر اولیه در زندگی مسیحی است .

کتاب‌های مسیحی رایگان ما

کتاب‌های ما می‌توانند به شما کمک کنند تا انجیل را بشناسید، درباره مسیح بیاموزید، و کمک عملی برای زندگی مسیحی خود را تأمین کنید.

کتاب‌های ما می‌توانند به شما کمک کنند تا انجیل را بشناسید، درباره مسیح بیاموزید، و کمک عملی برای زندگی مسیحی خود را تأمین کنید. این سری شامل ۷ کتاب در ۳ مجموعه است . عناوین در این سری پیشرفت کرده و برای همه یک تأمین عالی است.

به شکل کتاب الکترونیکی موجود است


با دیگران به اشتراک بگذارید