7 کتاب مسیحی که همه باید بخوانند.

خواندن را شروع کنید

دریافت کتاب‌های رایگان

درباره ما

Rhema با کیفیت‌‌ترین متون مسیحی را در بیش از 100 کشور و با بیش از 30 زبان توزیع می‌کند. ما بر طبق یک اصل ساده توزیع می‌کنیم- تمامی متون ما کاملا رایگان داده می‌شود. نخستین کتاب از مجموعه‌های کتاب مسیحی رایگان، عناصر اولیه در زندگی مسیحی است .

کتاب‌های مسیحی رایگان ما

به شکل کتاب الکترونیکی موجود است

کتاب‌های ما می‌توانند به شما کمک کنند تا کتاب مقدس را بشناسید، درباره مسیح بیاموزید، و کمک عملی برای زندگی مسیحی خود را تأمین کنید. این سری شامل ۷ کتاب در ۳ مجموعه است . عناوین در این سری پیشرفت کرده و برای همه یک تأمین عالی است.

بیشتر بدانید

دریافت کتاب‌های رایگان

از اینجا شروع کنید

خانه‌های مشخص شده با * با خطا مواجه شده‌اند. لطفا آنها را چک کرده و دوباره امتحان کنید.

خانه‌های مشخص شده با * با خطا مواجه شده‌اند. لطفا آنها را چک کرده و دوباره امتحان کنید.


از سرویس دیگری استفاده کنید

فرمت را انتخاب کنید

کتاب الکترونیکی

همه زبان‌ها برای دانلود موجود است.
کتاب الکترونیکی را دانلود کنید

با دیگران به اشتراک بگذارید