7 کتاب مسیحی که همه باید بخوانند.

  • پراز برنامه‌های روحانی که به گسترش تجربیات مسیحی و رشد در حیات به شما کمک می‌کند.
  • بیاموزید که چطور می‌توانید از مسیح از طریق کلام خدا و تغذیه روحانی، مسرت برید.
  • توضیحاتی مفصل که کتاب مقدس را برای شما باز می‌کند و به شما درکی عمیق‌تر از آن می‌دهد تا مکاشفه بیشتری دریافت کنید.

درباره ما

Rhema با کیفیت‌‌ترین متون مسیحی را در بیش از 100 کشور و با بیش از 30 زبان توزیع می‌کند. ما بر طبق یک اصل ساده توزیع می‌کنیم- تمامی متون ما کاملا رایگان داده می‌شود. نخستین کتاب از مجموعه‌های کتاب مسیحی رایگان، عناصر اولیه در زندگی مسیحی است .

کتاب‌های مسیحی رایگان ما

کتاب‌های ما می‌توانند به شما کمک کنند تا کتاب مقدس را بشناسید، درباره مسیح بیاموزید، و کمک عملی برای زندگی مسیحی خود را تأمین کنید.

کتاب‌های ما می‌توانند به شما کمک کنند تا کتاب مقدس را بشناسید، درباره مسیح بیاموزید، و کمک عملی برای زندگی مسیحی خود را تأمین کنید. این سری شامل ۷ کتاب در ۳ مجموعه است . عناوین در این سری پیشرفت کرده و برای همه یک تأمین عالی است.

به شکل کتاب الکترونیکی موجود است


با دیگران به اشتراک بگذارید