7 quyển sách Cơ Đốc miễn phí mà mọi người nên đọc.

Các bài viết gần đây

Về chúng tôi

Rhema phân phối văn phẩm Cơ Đốc chất lượng cao nhất tại hơn 100 quốc gia và hơn 30 ngôn ngữ. Chúng tôi phân phối theo một nguyên tắc đơn giản - tất cả các văn phẩm của chúng tôi được phát hoàn toàn miễn phí. Cuốn sách đầu tiên trong bộ sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi là Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc .

Các sách Cơ Đốc miễn phí của chúng tôi

Có sẵn với định dạng sách điện tử hoặc sách in

Các sách của chúng tôi giúp bạn biết Kinh thánh, học biết về Đấng Christ và cung ứng sự giúp đỡ thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc của bạn Loạt ấn phẩm này gồm 7 quyển sách được chia thành 3 bộ. Các chủ đề trong loạt ấn phẩm này tiến triển và là một sự cung ứng tuyệt vời cho mọi người.

Tìm hiểu thêm

Nhận các sách miễn phí của bạn

Bắt đầu tại đây

Các ô được đánh dấu * bị lỗi. Xin điều chỉnh và thử lại.

Các ô được đánh dấu * bị lỗi. Xin điều chỉnh và thử lại.


Sử dụng dịch vụ khác

Chọn hình thức

Các sách điện tử

Tất cả các ngôn ngữ sẵn sàng để tải xuống.
Tải xuống các sách điện tử

Chia sẻ với người khác