Các điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang mạng Các nhà phân phối ấn phẩm Rhema. Bởi việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng sau. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về các điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại các địa chỉ được liệt kê ở trang liên hệ.

Contents
Nội dung các trang của mạng này chỉ là thông tin tổng quát để bạn sử dụng. Nó có thể được thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào cũng không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc cam kết nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang mạng này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể chứa những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi tuyệt đối loại trừ trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai sót nào trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Các đơn hàng và quyền riêng tư
Các điều khoản đầy đủ về quyền riêng tư được nêu trong tuyên bố quyền riêng tư và được đăng riêng. Nói ngắn gọn, thông tin cá nhân của bạn chỉ nhằm mục đích xử lý yêu cầu của bạn về ấn phẩm miễn phí và để đảm bảo nó được nhận trong một trật tự tốt. Các đơn hàng được xử lý trên cơ sở có sẵn và các thông tin nhận hàng là phù hợp. Trong một số trường hợp nhất định, các đơn hàng không thể được thực hiện cho một số nơi cụ thể do chi phí, pháp luật ngăn cấm, tranh chấp quốc tế, luật hải quan và các yếu tố khác. Những yếu tố này có thể làm thay đổi mà không cần báo trước.

Bản quyền
Trang mạng này chứa đựng những tài liệu được sở hữu hay được cấp phép cho Các nhà phân phối ấn phẩm Rhema. Các tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiết kế, bố cục, giao diện, diện mạo và đồ hoạ kể cả các biểu tượng, văn bản và ghi nhận của sự đánh giá. Cấm sao chép dưới mọi hình thức, ngoại trừ theo qui định sử dụng hợp lý. Việc sử dụng trái phép trang mạng này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường và/hoặc phạm tội.

Trách nhiệm
Bạn tự chịu mọi rủi ro về việc sử dụng bất cứ thông tin hay tài liệu nào trên trang mạng này, về điều này Các nhà phân phối ấn phẩm Rhema hay các đại diện được miễn trừ trách nhiệm. Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bất cứ sản phẩm, dịch vụ hay thông tin nào có trên trang mạng này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Thỉnh thoảng trang mạng này có thể cũng bao gồm các đường dẫn đến các trang mạng khác. Các đường dẫn này cung cấp thêm thông tin để bạn tiện tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trong các trang mạng được liên kết này. Việc bạn sử dụng các trang mạng này và mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang mạng đó phải tuân theo luật của tiểu bang Washington và Hoa Kỳ.