Alg. voorwaarden

Welkom op de website van de verspreiders van Rhema literatuur. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de adressen die vermeld staan op de contact pagina.

Inhoud
De inhoud van de pagina's van deze website zijn alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan veranderen zonder dat u daar van op de hoogte wordt gesteld. Er wordt geen garantie of waarborg geboden ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de uitvoering, volledigheid of geschiktheid van de informatie en de benodigdheden die op deze website voor een bepaald doel gevonden of aangeboden worden. U onderkent dat dergelijke informatie en benodigdheden onnauwkeurigheden en/of fouten kunnen bevatten.Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor eventuele onjuistheden en/of fouten voorzover dit toegestaan is ​​door de wet.

Bestellingen en privacy
De volledige voorwaarden met betrekking tot de privacy staan afzonderlijk vermeldt in ons privacybeleid. In het kort, uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de verzoeken van gratis literatuur te verwerken en om ervoor te zorgen dat de literatuur in goede staat wordt ontvangen. Bestellingen worden verwerkt op basis van beschikbaarheid en geldige aflever adressen. Voor bepaalde bestemmingen kan in sommige gevallen niet aan bestellingen worden voldaan als gevolg van kosten, wettelijke verboden, internationale geschillen, douane wetgeving en andere factoren. Deze factoren zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Copyright
Deze website bevat materiaal dat eigendom is van/of in licentie is bij de verspreiders van Rhema literatuur. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, vormgeving, verschijningsvorm en grafische afbeeldingen, inclusief logo's, teksten en opmerkingen. Kopiëren is volstrekt verboden, behalve als er sprake is van door de wet toegestaan gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (Fair-Use Policy). Onbevoegd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit zijn.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van informatie of materialen van deze website is geheel voor eigen risico. De verspreiders van Rhema literatuur of haar vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die beschikbaar is via deze website aan uw specifieke eisen voldoen. Van tijd tot tijd kunnen er ook links naar andere websites staan vermeldt. Deze links zijn bedoeld om nadere informatie te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). Uw gebruik van deze websites en alle geschillen die daaruit voortvloeien is onderworpen aan de wetgeving van de staat Washington en de Verenigde Staten van Amerika.