Thank you for your interest in our books. Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, we only have ebooks available for download at this time, as we have had to suspend mailing books. If you download the eBooks but would still like to receive printed books when we can mail again, or if you would like to wait to order until printed books become available, please check back at our website in a few months.

תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר רימא מפיצי ספרות. בשימושכם באתר זה אתם מסכימים להקפיד על תנאי השימוש הבאים. במידה ויש לכם שאלה כלשהי על תנאים אלה, הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכתובות הרשומות בדף הקשר.

תוכן
התוכן המצוי בדפי אתר זה משמש לאספקת מידע כללי ולשימוש כללי בלבד. ייתכנו בו שינויים ללא הודעה מראש. לא אנחנו ולא צדדים שלישיים לא מספקים אחריות או ערבות באשר לנכונות, מועדים, ביצוע, שלמות או התאמת המידע והחומרים הנמצאים או המוצעים באתר זה למטרה ספציפית כלשהי. אתם מכירים באפשרות שמידע וחומרים אלה עשויים להכיל אי דיוקים או טעויות ואנחנו מסירים מעלינו באופן מוצהר ובמלוא המידה המותרת על ידי החוק אחריות על אי דיוקים או טעויות כאלה.

מבנה
פיתחנו את האתר לשימוש עם המסך 1024X768. בנוסף לכך, אף כי האתר עשוי לעבוד היטב עם דפדפנים אחרים, הוא מתפקד באופן מיטבי עם הדפדפן Microsoft Internet Explorer 8.0.

הזמנות ופרטיות
תנאי הפרטיות המלאים מפורטים בהצהרת הפרטיות שפורסמה בדף נפרד. בקצרה, המידע האישי שלכם נדרש רק לשם קליטת בקשות לקבלת ספרות ללא תשלום וכדי להבטיח את קבלתה בצורה תקינה. ההזמנות נקלטות על בסיס זמינות הפריטים ונכונות פרטי דואר. במקרים מסוימים לא ניתן לבצע הזמנות ליעדים מסוימים בשל עלות, איסור על ידי החוק, חיכוכים בינלאומיים, חוקי מכס וגורמים אחרים. גורמים אלה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

זכויות היוצרים
האתר כולל חומר שנמצא בבעלותה של רימא מפיצי ספרות או חומר שהיא משתמשת בו ברשות. החומר כולל אך לא מוגבל לעיצוב, מבנה, מראה, סגנון וגרפיקה, כולל סמלים, טקסטים והערות הערכה. שעתוק באמצעים כלשהם אסור, פרט לשעתוק הנעשה בהתאם לתנאי השימוש ההוגן. שימוש לא מאושר באתר זה עלול להוות עלילה לתביעת נזיקין ו\או להוות עבירה פלילית.

אחריות
הנכם נושאים בכל הסיכונים הכרוכים בשימושכם בחומרים או במידע כלשהם באתר זה. רימא מפיצי ספרות לא תישא בגינם בשום אחריות. באחריותכם הבלעדית יהיה לוודא שהמוצרים, השירותים או המידע הזמינים דרך אתר זה עומדים בדרישותיכם הספציפיות. אתר זה לעיתים עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. קישורים אלה הובאו לנוחותכם על מנת לספק מידע נוסף. איננו נושאים באחריות על התוכן שנמצא באתר(ים) המקושר(ים). שימושכם באתר זה וכל טענה המתעוררת עקב שימוש זה כפופים לחוקי מדינת וושינגטון וארצות הברית.