Bruksbetingelser

Velkommen til Rhema Literature Distributors sin internettside. Ved å bruke denne siden samtykker du helt og fullt i de følgende vilkårene for bruk. Hvis du har spørsmål om disse vilkårene er du velkommen til å kontakte oss på adressene som er listet opp på kontaktsiden.

Innhold

Innholdet til disse websidene er kun for din generelle informasjon og bruk. Det kan endres uten beskjed. Hverken vi eller noen tredjepart gir noen garanti med hensyn på nøyaktighet, aktualitet, ytelse, fullstendighet eller hensiktsmessighet for informasjonen og materialet som er funnet eller tilbudt på denne internettsiden for noe spesiell hensikt. Du erkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil og vi utelukker uttrykkelig ansvar for enhver slik unøyaktighet eller feil i den høyeste grad tillat ved lov.

Bestillinger og personvern
De fullstendige vilkårene for personvern er lagt ut i personvernerklæringen som er lagt ut separat. I korthet så er din personlige informasjon bare nødvendig for å behandle forspørsler etter gratis litteratur og til å forsikre om at den blir mottatt i god stand. Bestillinger blir behandlet på grunnlag av tilgjengelighet og passende addresseinformasjon. I visse tilfeller kan bestillinger ikke fullføres for gitte steder på grunn av kostnader, forbud ved lov, internasjonale konflikter, tollregler og andre faktorer. Disse faktorene kan endres uten forvarsel.

Kopirettigheter
Denne websiden inneholder materiale som eies av eller er med lisens tilRhema Literature Distributors. Dette materiale omfatter, men er ikke begrenest til, design, layout, utseende og grafikk, inkludert logoer, tekster og leserbrev. Gjengivelse av alle slag er forbudt, unntagen i samsvar med "Fair use" regler. Uautorisert bruk av denne websiden kan reise søksmål for skade og eller bli en kriminell forseelse.

Ansvar
Din bruk av enhver informasjon eller materiale på denne nettsiden er helt og fullt på din egen risiko, som Rhema Literature Distributors eller dets repsesentanter ikke er ansvarlig for. Det skal være ditt egent ansvar å forsikre deg om at ethvert produkt, tjeneste eller informasjon som er tilgjengelig gjennom denne nettsiden møter dine spesielle krav. Fra tid til annen kan denne nettsiden også inneholde lenker til andre nettsider. Disse lenkene blir tilgjengeliggjort for din bekvemmelighet for å gi ytterligere informasjon. Vi har ikke ansvar for innholdet til de lenkede nettsidene. Din bruk av denne nettsiden og enhver diskusjon som oppstår fra et slikt bruk av denne nettsiden er underlagt lovene til staten Washington og Amerikas Forente Stater.