Kasutamistingimused

Teretulemast Rhema Literature Distributors kodulehele. Seda kodulehte kasutades nõustute te järgnevate kasutamisõigustega. Juhul kui teil tekib küsimusi nende kasutamisõiguste suhtes, olete teretulnud meiega ühendust võtma järgnevatel aadressidel, mis on kirjas kontaktandmete lehel.

Sisu
Selle kodulehe sisu on üleüldise info ja selle kasutamise jaoks. Sisu võib muutuda ilma ette hoiatamata. Nii meie kui keegi kolmas osapool ei anna mingisuguseid garantiisid või kindlustust selle informatsiooni või materjali täpsusele, õigeaegsusele, teostusele, täiuslikkusele või sobilikkusele, mis siin kodulehel on välja pandud mistahes otstarbeks. Teie tunnustate, et selline informatsioon ja materjal võivad sisaldada ebatäpsuseid ja vigasid ja meie keeldume sõnaselgelt vastutusest selliste ebatäpsuste või vigade ees, kuid seda ainult seaduse piires.

Tellimused ja isikuandmete käitlus
Isikuandmete tingimused on välja toodud isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses, mis on eraldi üles pandud. Lühidalt on meil vaja teie isiklikku informatsiooni, et menetleda tasuta kirjanduse tellimused ja et need kindlal viisil teile kätte toimetada. Tellimused menetletakse kehtivuse ning postitamise andmete sobilikkuse põhjal. Mõnedel juhtudel ei saa me tellimusi saata mõnda sihtkohta kas rahalisel, seaduslikul, riikidevaheliste vaidluste, tolliseaduste või mingi muude tegurite tõttu. Need tegurid võivad muutuda ilma ette hoiatamata.

Autoriõigus
See koduleht sisaldab materjali, mida Rhema Literature Distributors omab või kasutab litsentsi alusel. See materjal kaasab disaini, kavandit, vaadet, väljanägemist ja graafikat, kaasaarvatud logot, tekste ja tänukirjasid, kuid ei piirdu sellega. Nende paljundamine on tingimata keelatud väljaarvatud õiglase kasutamise määruste kohaselt. Selle kodulehe ilma loata kasutamine võib esile kutsuda kahjunõude ja võib olla kuritegevus.

Vastutus
Kõike seda materjali, mis leidub siin kodulehel, kasutate te enda vastutusel ja selle eest ei vastuta Rhema Literature Distributors või selle esindajad. Teie vastutus on veenduda, et kõik tooted, teenused ja informatsioon, mis on saadaval sellel kodulehel, vastavad teie vajadustele. Vahest esineb siin kodulehel ka viitasid teiste kodulehtedele. Need lingid on välja toodud, et teile lisainformatsiooni mugavamal viisil edastada. Me ei võta mingit vastutust viidatud kodulehtede sisu eest. Selle kodulehe käsitlemine ja kõik vaidlused, mis tekivad selle kodulehe kasutamisest, on alluv seadusele, mis kehtib Washingtoni osariigis ja Ameerika Ühendriikides.