Thank you for your interest in our books. Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, we only have ebooks available for download at this time, as we have had to suspend mailing books. If you download the eBooks but would still like to receive printed books when we can mail again, or if you would like to wait to order until printed books become available, please check back at our website in a few months.

Lietošanas noteikumi

Laipni lūdzam Rhema literatūras izplatītāju inteneta vietnē! Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat ievērot tālāk aprakstītos lietošanas noteikumus. Ja Jums ir jautājumi par šiem noteikumiem, aicinām Jūs sazināties ar mums, izmantojot kontaktu lappusē norādītās adreses.

Saturs
Šīs vietnes lappuses ir paredzētas tikai Jūsu vispārējai informēšanai un lietošanai. Tās var tikt izmainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Ne mēs, ne kāda trešā persona nedod nekādas garantijas attiecībā uz šajā vietnē ievietoto vai piedāvāto materiālu un informācijas pareizību, savlaicīgumu, izpildījumu, pilnību vai piemērotību kādam konkrētam nolūkam. Jūs pieņemat zināšanai, ka tāda informācija un materiāli var saturēt neprecizitātes vai kļūdas un ka mēs noteikti un pilnā mērā, ciktāl to atļauj likums, atsakāmies uzņemties atbildību par jebkurām tādām neprecizitātēm vai kļūdām.

Pasūtījumi un privātums
Privātuma noteikumu pilns teksts ir sniegts privātuma paziņojumā, kas tiek nosūtīts atsevišķi. Īsumā: Jūsu personīgā informācija ir vajadzīga tikai bezmaksas literatūras pieprasījumu apstrādei un iespējai pārliecināties, ka sūtījumi ir saņemti labā stāvoklī. Pasūtījumi tiek apstrādāti, balstoties uz sūtāmās literatūras pieejamību un atbilstošu pasta informāciju. Atsevišķos gadījumos pasūtījumus uz dažām vietām nav iespējams nosūtīt augstu izmaksu, juridisku aizliegumu, starptautisku strīdu, muitas noteikumu un citu faktoru dēļ. Šie faktori var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Autortiesības
Šajā interneta vietnē ievietotie materiāli ir Rhema literatūras izplatītāju (Rhema Literature Distributors) īpašums vai uz tiem piešķirtu licenču pamata izmantoti materiāli. Šie materiāli ietver, bet neaprobežojas ar dizainu, izkārtojumu, izskatu, ārējo noformējumu un grafiku, tostarp logotipus, tekstus un atsauksmes. Kopēšana ar jebkādiem līdzekļiem ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts saskaņā ar godīgas lietošanas noteikumiem. Šīs vietnes neatļautas lietošanas gadījumā var tikt celta prasība par zaudējumu atlīdzināšanu un/vai kriminālapsūdzība.

Atbildība
Jebkuru šīs vietnes materiālu vai informācijas lietošana notiek uz Jūsu pašu risku, par ko Rhema literatūras izplatītāji (Rhema Literature Distributors) vai to pārstāvji neuzņemas atbildību. Jūs paši esat atbildīgi par to, lai nodrošinātu jebkuru ar šīs vietnes starpniecību pieejamo produktu, pakalpojumu vai informācijas atbilstību jūsu konkrētajām vajadzībām. Ik pa laikam šajā vietnē var tikt dotas arī saites uz citām interneta vietnēm. Šīs saites tiek dotas jūsu ērtībām saņemt papildu informāciju. Mēs neuzņemamies atbildību par saitēs norādīto interneta vietņu saturu. Šīs vietnes lietošana un jebkuri strīdi, kas varētu izcelties no tādas šīs interneta vietnes lietošanas tiek izskatīti saskaņā ar Vašingtonas štata un Amerikas Savienoto Valstu likumiem.