Rhema is a nonprofit charity that distributes free Christian books

Learn about what we do as a nonprofit charity, the history of our activities and how you can participate.


Rema literatūras izplatītāji ir grupa ticīgo visā pasaulē, kas veic vienotu uzdevumu – aktīvi izplata augstākās kvalitātes kristīgo literatūru. Mēs izplatām literatūru vairāk nekā 40 valstīs un vairāk nekā 10 valodās pēc vienkārša principa – visa mūsu literatūra tiek izplatīta pilnīgi bez maksas.

Mēs izplatām grāmatas, kuras ir visvairāk palīdzējušas mums izprast Bībeli, kā arī iepazīt un pieredzēt Kristu mūsu ikdienas dzīvē. Īpaši cieši mēs sadarbojamies ar izdevniecību Living Streem Ministry un izplatām vairākas tās autoru ievērojamākās grāmatas.

Mēs esam bezpeļņas labdarības organizācija, un mūsu grāmatu izplatīšanas darbs ir kļuvis iespējams, pateicoties ticīgo un draudžu ziedojumiem visā pasaulē. Tie ir uzticējuši mums līdzekļus, lai mēs varētu darboties kā plats bezmaksas apgādes kanāls visiem, kas tiecas dziļi un patiesi iepazīt Dievu.

Mūsu ticība

People occasionally ask about our beliefs. Here is our statement of faith. Adhering to these beliefs is not a requirement for receiving our books. Our books are freely available to anyone with any beliefs.

Mēs Rema, tāpat kā visi ticīgie, turamies pie kopējas ticības, kuras būtība reiz un uz visiem laikiem ir atklāta Jaunajā Derībā. Šī Jaunās Derības ticība ietver šādas svarīgākās atziņas attiecībā uz Bībeli, Dievu, Kristu, glābšanu un mūžību, kurām mēs ticam:

  • Bībele ir pilnīga dievišķā atklāsme, un katrs tās vārds ir Dieva iedvests caur Svēto Garu.
  • Dievs ir unikāls un mūžīgi viens, un tomēr Viņš ir arī mūžīgi trīsvienīgs kā Tēvs, Dēls un Gars, kur šie trīs ir atšķirīgi, bet nav atsevišķi.
  • Dievs bija iemiesojies Kristū, lai kļūtu par īstu, pilnīgu cilvēku vārdā Jēzus. Viņš tika sists krustā un nomira aizstājošā nāvē, lai izpirktu mūs. Trešajā dienā viņš augšāmcēlās no mirušajiem, atdzimstot ar apskaidrotu ķermeni. Viņš uzkāpa pie Dieva labās rokas un tika padarīts par visa Kungu.
  • Cilvēks sagrēkoja un ir grēcīgs, tādēļ Dievs viņu notiesāja. Taču, pateicoties Kristus aizstājošajai nāvei, cilvēkam tika pavērts ceļš uz izglābšanu no grēka un Dieva soda. Nožēlojot grēkus Dieva priekšā un sākot ticēt Kungam Jēzum Kristum, cilvēks iegūst mūžīgu izglābšanu, grēku piedošanu un attaisnošanu Dieva priekšā, un pat mieru ar Dievu. Tādēļ izglābtais cilvēks saņem dievišķo dzīvību un dabu, kas viņu padara par Dieva bērnu un Kristus Ķermeņa locekli, kurā visi ticīgie aug un tiek kopā celti uz briedumu.
  • Kristus atkal atgriezīsies uz zemes, lai pieņemtu Savus ticīgos pie Sevis. Mūžībā mēs mitīsim kopā ar Dievu Jaunajā Jeruzalemē, kas ir Viņa izredzēto izglābšanas galamērķis.

Rhema mērķis ir bez maksas izplatīt unikālu kristīgo rakstu kolekciju, kas, kā mēs ticam, maksimāli palielinās lasītāju izpratni par šo Jaunās Derības ticību un vairos tās pieredzi. Ticīgie ne tikai bauda mūžīgo izglābšanu Kristū, pateicoties Viņa izpirkšanai, bet arī ikdienas izglābšanu Viņa dzīvībā, ko praktiski var saņemt ar garīgo barību no Bībeles. Tāda ir mūsu pieredze, un ceram, ka tā kļūs arī par jūsējo.

Dalīties ar citiem