रेमा निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू वितरण गर्ने अलाभप्रद परोपकार हो

अलाभप्रद परोपकारको रूपमा हामीले गर्ने कुरा, हाम्रा क्रियाकलापहरूको इतिहास र कसरी तपाईंले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भन्नेबारे थाह गर्नुहोस् ।


रेमा साहित्य वितरकहरू एक्लो मिसन—सक्रिय रूपमा उच्चत्तम गुणस्तर ख्रीष्टियान साहित्य वितरण गर्न—मा आबद्ध भएको पृथ्वीभरिका विश्वासीहरूका एउटा समूह हुन् । १०० भन्दा बढी देशहरू र ३० भन्दा बढी भाषाहरूमा, हामी सरल सिद्धान्तअनुसार वितरण गर्छौं—हाम्रा सबै साहित्य पूर्ण रूपमा निःशुल्कमा बाँडिन्छन् ।

हामीले हामीलाई बुझ्न र हाम्रो दैनिक जीवनमा ख्रीष्टलाई जान्न र अनुभव गर्न एकदमै सहायता पुरयाएका पुस्तकहरूलाई वितरण गरिरहेका छौं । खासमा, हामी तिनीहरूका लेखकहरूद्वाराका केही मुख्य शीर्षकहरू वितरण गर्न लिभिङ स्ट्रिम मिनिष्ट्रीसित नजिक रूपले काम गर्दछौं ।

हामी एउटा लाभरहित परोपकार हौं जसको वितरण सारा संसारभरिबाटका विश्वासीहरू र मण्डलीहरूबाटका उपहारहरूद्वारा सम्भव बनाइन्छ । तिनीहरूले हामीलाई गहिरो र सन्तुष्ट पार्ने तरीकामा परमेश्वरलाई खोजी गरिरहेकाहरू सबैलाई आपूर्तिको निःशुल्क र फराकिलो च्यानल हुने माध्यमसहित जिम्मेवार सुम्पेका छन् ।

हाम्रो विश्वास

मानिसहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रा आस्थाहरूको बारेमा सोध्छन्, यहाँ विश्वासको हाम्रो कथन छ । यी आस्थाहरूसित समर्थन गर्नु हाम्रा पुस्तकहरू प्राप्त गर्नको लागि माग होइन । हाम्रा पुस्तकहरू कुनै पनि आस्थाहरू भएको कोही पनि व्यक्तिको लागि निःशुल्कमा उपलब्ध छन् ।

हामी रेमामा सबै विश्वासीहरूद्वारा बाँडिएको साझा विश्वासलाई पक्रिराख्छौं जसका विषयवस्तुहरू सदाका लागि एक पटक नयाँ करारमा पेश गरिरहेको छ । खासमा, यो साझा नयाँ करारको विश्वास निम्नलिखित विषयहरूले रचना गरिन्छ जुनचाहिँ हामी बाइबल, परमेश्वर, ख्रीष्ट, मुक्ति र अनन्तता सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं:

  • बाइबल पूरा परमेश्वरीय प्रकाश हो, र प्रत्येक वचनलाई पवित्र आत्मामार्फत परमेश्वरद्वारा प्रेरित गरिएको छ ।
  • परमेवर अद्वितीय र अनन्त रूपमा एक हुनुहुन्छ, र तैपनि उहाँ अनन्त रूपमा यी तीन पृथक् तर अलग नभई पिता, पुत्र, र आत्माझैं त्रिएक पनि हुनुहुन्छ ।
  • ख्रीष्टमा हुनुभएको परमेश्वर येशू भनिने असली, सिद्ध मानिसझैं देहधारी हुनुभयो । उहाँ हाम्रो छुटकाराको निम्ति प्रत्यापन्न मृत्यु मर्नुहुँदै, क्रूसमा टाँगिनुभयो । तेस्रो दिनमा महिमामय शरीरसहित पुनरुत्थित हुनुभई, उहाँ मरेकाहरूमाझबाट बौरिउठ्नुभयो । उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ आरोहण हुनुभयो र सबैका प्रभु बनाइनुभयो ।
  • मानिसले पाप गरयो र पापमय छ, र यस्तो व्यक्तिझैं ऊ परमेश्वरको न्यायमुनि परयो । तर ख्रीष्टको प्रत्यापन्न मृत्युमार्फत, मानिसको निम्ति पाप र परमेश्वरको न्यायबाट मुक्ति प्राप्त गर्न त्यो मार्ग खुल्ला पारियो । जुन बेला कुनै व्यक्तिले परमेश्वरतर्फ पश्चाताप गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टभित्र विश्वास गर्दछ, उसले अनन्त मुक्ति, पापहरूको क्षमा, परमेश्वरसामु धर्मिकरण र परमेश्वरसित शान्ति पनि प्राप्त गर्दछ । यसमा आधारित भएर, मुक्त भएको व्यक्तिले उसलाई परमेश्वरको एउटा बालक र ख्रीष्टको शरीरको एउटा अङ्ग बनाउने, परमेश्वरीय जीवन र स्वभाव प्राप्त गर्दछ जसमा सम्पूर्ण विश्वासीहरू बढ्दछन् र परिपक्वतासम्मै एकसाथ निर्मित हुन्छन् ।
  • ख्रीष्ट उहाँका विश्वासीहरूलाई उहाँ स्वयमतर्फ प्राप्त गर्न पृथ्वीमा फेरि आउँदैहुनुहुन्छ । अनन्ततामा उहाँको चुनावका परमेश्वरको मुक्तिको समापन, नयाँ यरूशलेममा हामी परमेश्वरसँगै वास गर्नेछौं ।

रेमामा हाम्रो लक्ष्य ख्रीष्टियान लेखहरूको अद्वितीय संग्रह निःशुल्कमा आपूर्ति गर्नु हो जुनले यो नयाँ करारको विश्वासको पाठकको बुझाइ र अनुभवलाई अधिकत्तम पार्नेछ भनी हामी विश्वास गर्छौं । विश्वासीहरूले उहाँको छुटकारामार्फत ख्रीष्टमा अनन्त मुक्तिलाई मात्र होइन, तर उहाँको जीवनमा दैनिक मुक्त गराइ पनि रुचाउनेछन्, जुन कुरालाई बाइबलबाटको आत्मिक खानाद्वारा व्यवहारिक रूपमा महसुस गर्न सकिन्छ । यो हाम्रो अनुभव रहेको छ; हामी आशा गर्छौं यो तपाईंको पनि हुनेछ ।

अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्