पाठकको क्षेत्र

आफ्ना निःशुल्क पुस्तकहरू पाउनुहोस्

यहाँ शुरु गर्नुहोस्

* चिन्ह लगाएका ठाउँहरूसित त्रुटिहरू थिए । कृपया ती कुराहरूलाई सच्चाएर पुनः कोसिस गर्नुहोस् ।

* चिन्ह लगाएका ठाउँहरूसित त्रुटिहरू थिए । कृपया ती कुराहरूलाई सच्चाएर पुनः कोसिस गर्नुहोस् ।


अर्को सेवा प्रयोग गर्नुहोस्

उपलब्धता जाँच गर्नुहोस्

इपुस्तकहरू

सम्पूर्ण भाषाहरू डाउनलोडका निम्ति उपलब्ध छन् ।
इबुकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

मुद्रित पुस्तकहरू

भाग गराइ निरन्तरता दिनको निम्ति भाषा छनौट गर्नुहोस् ।
मुद्रित पुस्तकहरू उपलब्ध छैन

इबूकहरू सम्पूर्ण भाषाहरूमा उपलब्ध छ ।


उत्पादित थोक छनौट गर्नुहोस् ।


हामीले हाम्रा ऋङखलामा अघिल्लो समूहको निम्ति भाग भेट्टाउन सकेनौं ।
हाम्रो वेब साइटले कसरी काम गर्छ भनी चाह गर्नुहोस् ।

हामी ३–भाग ऋृङ्खलामा मिलाएको ७ निःशुल्क पुस्तकहरू दिन राजी छौं । तिनीहरूले एक अर्कामा निर्माण गर्ने बाइबल र ख्रीष्टियान जीवनबारेका विषयहरूको प्रगतिलाई समेट्दछन्, जसले हरेक व्यक्तिले नै पढ्नको निम्ति पूर्ण ऋृङ्खला बनाउँदछ । हामी अधिकत्तम फाइदाको निम्ति निम्नलिखित क्रममा तपाईंले पुस्तकहरूलाई पढ्नुहोस् भनी सुझाव दिन्छौं ।

  1. समूह एक
  2. समूह दुई
  3. समूह तीन

इबुकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

यदि तपाईंसँग पहिले नै समूह १ छ भने, यो फारम भर्नुहोस् र हामी तपाईंको अनुरोधलाई विचार गर्नेछौं ।


दाखिला विधि

कृपया निरन्तरता दिनको लागि उठाउने केन्द्र छनौट गर्नुहोस्


सम्पर्क जानकारी

के खाता छ ? लगइन

* चिन्ह लगाएका ठाउँहरूसित त्रुटिहरू थिए । कृपया ती कुराहरूलाई सच्चाएर पुनः कोसिस गर्नुहोस् ।