हाम्रो पुस्तकहरूमा तपाईले चासो लिनु भएकोमा धन्यवाद। कोरोना भाइरसको (COVID-१९) महामारीको कारण, हामीसँग यस समयमा डाउनलोडका लागि मात्र ईबुकहरू उपलब्ध छन्, किनकि हामीले पत्रचार पुस्तकहरू निलम्बन गर्नुपर्‍यो। यदि तपाईं eBooks डाउनलोड गर्नुहुन्छ तर अझै मुद्रित पुस्तकहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, जब हामीले फेरी मेल गर्छौं, वा यदि तपाईं प्रिन्ट गरिएको पुस्तकहरू उपलब्ध नभएसम्म अर्डर गर्न पर्खनुभयो भने, कृपया केही महिनामा हाम्रो वेबसाइटमा फेरि जाँच गर्नुहोस्।

पाठकको क्षेत्र

आफ्ना निःशुल्क पुस्तकहरू पाउनुहोस्

यहाँ शुरु गर्नुहोस्

* चिन्ह लगाएका ठाउँहरूसित त्रुटिहरू थिए । कृपया ती कुराहरूलाई सच्चाएर पुनः कोसिस गर्नुहोस् ।

* चिन्ह लगाएका ठाउँहरूसित त्रुटिहरू थिए । कृपया ती कुराहरूलाई सच्चाएर पुनः कोसिस गर्नुहोस् ।


अर्को सेवा प्रयोग गर्नुहोस्

उपलब्धता जाँच गर्नुहोस्

इपुस्तकहरू

सम्पूर्ण भाषाहरू डाउनलोडका निम्ति उपलब्ध छन् ।
इबुकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

मुद्रित पुस्तकहरू

भाग गराइ निरन्तरता दिनको निम्ति भाषा छनौट गर्नुहोस् ।
मुद्रित पुस्तकहरू उपलब्ध छैन

इबूकहरू सम्पूर्ण भाषाहरूमा उपलब्ध छ ।


उत्पादित थोक छनौट गर्नुहोस् ।


हामीले हाम्रा ऋङखलामा अघिल्लो समूहको निम्ति भाग भेट्टाउन सकेनौं ।
हाम्रो वेब साइटले कसरी काम गर्छ भनी चाह गर्नुहोस् ।

हामी ३–भाग ऋृङ्खलामा मिलाएको ७ निःशुल्क पुस्तकहरू दिन राजी छौं । तिनीहरूले एक अर्कामा निर्माण गर्ने बाइबल र ख्रीष्टियान जीवनबारेका विषयहरूको प्रगतिलाई समेट्दछन्, जसले हरेक व्यक्तिले नै पढ्नको निम्ति पूर्ण ऋृङ्खला बनाउँदछ । हामी अधिकत्तम फाइदाको निम्ति निम्नलिखित क्रममा तपाईंले पुस्तकहरूलाई पढ्नुहोस् भनी सुझाव दिन्छौं ।

  1. समूह एक
  2. समूह दुई
  3. समूह तीन

इबुकहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

यदि तपाईंसँग पहिले नै समूह १ छ भने, यो फारम भर्नुहोस् र हामी तपाईंको अनुरोधलाई विचार गर्नेछौं ।


दाखिला विधि


सम्पर्क जानकारी

के खाता छ ? लगइन

* चिन्ह लगाएका ठाउँहरूसित त्रुटिहरू थिए । कृपया ती कुराहरूलाई सच्चाएर पुनः कोसिस गर्नुहोस् ।