हाम्रा पुस्तकहरूलाई बाइबल अध्ययन गाइडको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्

हाम्रा पुस्तकहरूले बाइबलको तपाईंको अध्ययनलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन् त्यसैले तपाईंले प्रमुख सत्यहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ । तपाईंको दैनिक पढाइलाई सुधार गर्नको लागि मार्गदर्शन पाउनुहोस् ।

हाम्रा पुस्तकहरूलाई सामान्य र विनाहडबडको तरीकामा पढ्न सकिन्छ । तर तिनीहरूलाई अझ बढी खास तरीकाहरूमा पनि प्रयोग गरिन सकिन्छ जस्तो कि बाइबल अध्ययनको निम्ति गाइड वा ख्रीष्टियान अनुभव बारेका पाठहरूको रूपमा ।

हाम्रा पुस्तकहरू आधारभूतदेखि मध्यस्त हुँदै उन्नत विषयहरूसम्मै अघि बढ्दछन् । तपाईंले हाम्रा पुस्तकहरूलाई तपाईंको बाइबलको अध्ययनको निम्ति गाइडझैं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • ख्रीष्टियान विश्वास र ख्रीष्टियान जीवनका सिद्धान्तहरू भएर तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्ने तीन-भागको पुस्तकसित शुरू गर्नुहोस् ताकि तपाईंले एक जना ख्रीष्टियान हुनु भनेको के हो भनी सिक्न सक्नुहुन्छ ।
  • व्यवस्था विवरणको पुस्तकको निर्दिष्ट विवरणमा पुरानो करारमा भएका ख्रीष्टका चिन्हहरू, प्ररूपहरू, र तस्वीरहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् ।
  • बाइबलको व्याख्या र बाइबलमा भएका मुख्य केन्द्रीय बुँदाहरूमार्फत झन् बढी बाइबललाई बुझ्नुहोस् । बाइबलबाट र परमेश्वरको जीवन र ख्रीष्टियान अनुभवमा विस्तृत, गहिराइमा भएको हेराइमार्फत परमेश्वरको जीवनबारे सिक्नुहोस् ।
  • उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म सम्पूर्ण बाइबलभरि मण्डलीको पूर्ण जाँचमा सहभागी हुनुहोस् ।

बाइबल अध्ययन स्रोतहरू


हाम्रा निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ ।

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ । यो ऋङखलाले ३ समूहहरूमा भएका ७ पुस्तकहरू समावेश गर्छन् । यो ऋङखलामा भएका शीर्षकहरू प्रगतिमय छन् र हरेकको लागि आश्चर्यजनक आपूर्ति हुन् ।

इबुक वा मुद्रित पुस्तक प्रारूपमा उपलब्ध


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्