हाम्रा पुस्तकहरूलाई बाइबल अध्ययन गाइडको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्

हाम्रा पुस्तकहरूले बाइबलको तपाईंको अध्ययनलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन् त्यसैले तपाईंले प्रमुख सत्यहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ । तपाईंको दैनिक पढाइलाई सुधार गर्नको लागि मार्गदर्शन पाउनुहोस् ।

हाम्रा पुस्तकहरूलाई सामान्य र विनाहडबडको तरीकामा पढ्न सकिन्छ । तर तिनीहरूलाई अझ बढी खास तरीकाहरूमा पनि प्रयोग गरिन सकिन्छ जस्तो कि बाइबल अध्ययनको निम्ति गाइड वा ख्रीष्टियान अनुभव बारेका पाठहरूको रूपमा ।

हाम्रा पुस्तकहरू आधारभूतदेखि मध्यस्त हुँदै उन्नत विषयहरूसम्मै अघि बढ्दछन् । तपाईंले हाम्रा पुस्तकहरूलाई तपाईंको बाइबलको अध्ययनको निम्ति गाइडझैं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • ख्रीष्टियान विश्वास र ख्रीष्टियान जीवनका सिद्धान्तहरू भएर तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्ने तीन-भागको पुस्तकसित शुरू गर्नुहोस् ताकि तपाईंले एक जना ख्रीष्टियान हुनु भनेको के हो भनी सिक्न सक्नुहुन्छ ।
  • व्यवस्था विवरणको पुस्तकको निर्दिष्ट विवरणमा पुरानो करारमा भएका ख्रीष्टका चिन्हहरू, प्ररूपहरू, र तस्वीरहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् ।
  • बाइबलको व्याख्या र बाइबलमा भएका मुख्य केन्द्रीय बुँदाहरूमार्फत झन् बढी बाइबललाई बुझ्नुहोस् । बाइबलबाट र परमेश्वरको जीवन र ख्रीष्टियान अनुभवमा विस्तृत, गहिराइमा भएको हेराइमार्फत परमेश्वरको जीवनबारे सिक्नुहोस् ।
  • उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म सम्पूर्ण बाइबलभरि मण्डलीको पूर्ण जाँचमा सहभागी हुनुहोस् ।

बाइबल अध्ययन स्रोतहरू


निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life.

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Available in eBook or Printed Book Format


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्