बाइबल अध्ययन पाठहरूका निम्ति निःशुल्क गाइडहरूको रूपमा हाम्रा पुस्तकहरू

तपाईंले बाइबललाई सिकाउने पाठहरूझैं हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका अध्यायहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

हाम्रा पुस्तकहरूले बाइबल सिकाउने पाठहरूका निम्ति सिद्ध हुने अध्यायहरू समाविष्ट गर्छन् । हाम्रा सबै पाठहरू बाइबलतर्फ फर्काउने पाठहरूलाई ल्याउने सन्दर्भ पदहरूले भरिभराउ छन्, र आधारभूतबाट, मध्यस्त, र उन्नत विषयहरूसम्मै अघि बढ्दछन् । हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका पाठहरूले बाइबल, ख्रीष्टियान जीवन, परमेश्वर, येशू, र अझ धेरै विषयहरूका संक्षिप्त विवरण प्रदान गर्दछन् । हाम्रा पाठहरूलाई सानो समूह बाइबल अध्ययनहरूको निम्ति वा ठूलो समूह परिवेशमा बाइबल सिकाइको निम्ति, व्यक्तिगत अध्ययन स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिन सकिन्छ; तिनीहरूलाई केही बाइबल स्कूलहरूद्वारा पाठ्यक्रमको रूपमा पनि प्रयोग गरिएका छन् ।

हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका सन्दर्भ पदहरूलाई प्रयोग गर्नु

हाम्रा पुस्तकहरूमध्ये प्रत्येक नै बाइबलका सन्दर्भ पदहरूले भरिपूर्ण छन्, जसले तपाईंलाई हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका विषयहरूको गहिरो अध्ययन पाउने तुल्याउँदछ । हाम्रा पुस्तकहरूका विषयवस्तुहरू बाइबलमा आधारित छन्, र सन्दर्भ सहायताले हाम्रा पुस्तकहरूका विषयवस्तुहरू छानबिन गर्ने र बाइबल बुझ्ने सक्षमता प्रदान गर्दछ । हाम्रा पुस्तकहरूको पढाइ र सँगसँगै आउने बाइबलका पदहरूको पढाइ गहन अध्ययन पाउने आश्चर्यजनक तरीका हो ।

यहाँ मानव जीवनको रहस्य भनिनेख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग १ को पहिलो अध्यायको प्रत्येक खण्डमा प्रयोग गरिएका सन्दर्भ पदहरूको उदाहरण छ ।

 • परमेश्वरको योजना
  • रोमी ८:२९, उत्पत्ति १:२६, २ कोरिन्थी ४:७
 • मानिस
  • रोमी ९:२१-२४, १ थेसलोनिकी ५:२३, यूहन्ना ४:२४, एफिसी ५:१८
 • मानिसको पतन
  • रोमी ५:१२, एफिसी २:१, कलस्सी १:२१, उत्पत्ति ६:३ रोमी ६:१२
 • परमेश्वरको वितरण गराइको निम्ति ख्रीष्टको छुटकारा
  • यूहन्ना १:१, यूहन्ना १:१४, एफिसी १:७, यूहन्ना १:२९, एफिसी २:१३, १ कोरिन्थी १५:४५आ, यूहन्ना २०:२२, यूहन्ना ३:६
 • मानिसको पुनर्जन्म
  • १ पत्रुस १:३, यूहन्ना ३:३, प्रेरित २०:२१, प्रेरित १६:३१
 • परमेश्वरको पूर्ण मुक्ति
  • मर्कूस १६:१६, एफिसी ३:१७, रोमी १२:२, फिलिप्पी २:१२, फिलिप्पी ३:२१

बाइबल अध्ययन स्रोतहरू


हाम्रा निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ ।

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ । यो ऋङखलाले ३ समूहहरूमा भएका ७ पुस्तकहरू समावेश गर्छन् । यो ऋङखलामा भएका शीर्षकहरू प्रगतिमय छन् र हरेकको लागि आश्चर्यजनक आपूर्ति हुन् ।

इबुक वा मुद्रित पुस्तक प्रारूपमा उपलब्ध


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्