7 քրիստոնեական անվճար գրքեր, որոնք յուրաքանչյուր ոք պետք է կարդա։

  • Հոգևոր կիրառմամբ լեցուն, ինչը ձեզ կօգնի ընդլայնելու ձեր քրիստոնեական փորձառությունը և աճելու կյանքում:
  • Իմացեք, թե ինչպես կարող եք Աստծու խոսքի միջոցով վայելել Քրիստոսին և հոգևոր սնուցում ստանալ:
  • Մանրամասն բացատրություններ, որոնք Ձեզ համար բացում են Աստվածաշունչը և Ձեզ Աստվածաշնչի ավելի խոր հասկացողություն են տալիս, որպեսզի Դուք ավելի շատ հայտնություն ստանաք:

Մեր մասին

«Ռեմա»-ն տարածում է բարձրագույն որակի քրիստոնեական գրականություն ավելի քան 100 երկրներում և ավելի քան 30 լեզուներով: Մենք տարածումն իրականացնում ենք մի պարզ սկզբունքի համաձայն. մեր ամբողջ գրականությունը տրամադրվում է լիովին անվճար: Մեր անվճար քրիստոնեական գրքերի շարքի առաջին գիրքն է «Քրիստոնեական կյանքի հիմնական տարրերը»:

Մեր անվճար քրիստոնեական գրքերը

Մեր գրքերը կարող են Ձեզ օգնել ճանաչելու Աստվածաշունչը, իմանալու Քրիստոսի մասին և գործնական օգնություն տրամադրելու ձեր քրիստոնեական կյանքի համար:

Մեր գրքերը կարող են Ձեզ օգնել ճանաչելու Աստվածաշունչը, իմանալու Քրիստոսի մասին և գործնական օգնություն տրամադրելու ձեր քրիստոնեական կյանքի համար: Այս շարքը պարունակում է 7 գիրք 3 լրակազմով: Այս շարքերի թեմաները զարգանում են և հիանալի մատակարարում են հանդիսանում յուրաքանչյուրի համար:

Հասանելի է էլեկտրոնային կամ տպագրված գրքի ձևաչափով


Կիսվեք ուրիշների հետ