ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದಬೇಕಾದ 7 ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು

ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ವೃದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಜನರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾದರೂ, ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಇನ್ನು  ಜೀವಂತವಾಗಿರದಿದ್ದಾಗ, ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೂ ಏನು? ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನವು ಹತಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಆದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿರುವ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಡಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಾನೆ - ಅದು  ದೇವರು. ಹೇಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು

ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು

ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತೆ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ (ರೋಮಾ. 10:13). ಕರೆಯುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ; ಇದು ಕೇವಲ ವಿನಂತಿ ಅಥವಾ ಸಂವಹನವಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು?

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು?

ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರವು ಶಾಂತವಾಗಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬದಲಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸತ್ಯವೇದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಈ ಜೀವನವೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಉನ್ನತವಾದ, ಆಳವಾದ, ನಿತ್ಯವಾದ, ಹಾಗೂ ಮೀರಿದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕುರಿತು

ರೀಮಾ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಳ ತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ - ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳು .

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಇಬುಕ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಯಲು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯು 3 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ 7 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾಲಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

* ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

* ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.


ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ

ರೂಪ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

E-ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
E-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕೊರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ E-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ


ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ


ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗುಂಪಿಗಾಗಿ ಕೊರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ:

3-ಭಾಗದ ಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 7 ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ಸತ್ಯೆವೇದದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಮ್ಮರನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

  1. ಗುಂಪು ಒಂದು
  2. ಗುಂಪು ಎರಡು
  3. ಗುಂಪು ಮೂರು

E-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಂಪು 1 ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.


ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನ


ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಖಾತೆ ಇದೆಯೇ? ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ

* ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.


ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ