7 libra të krishterë falas, që çdonjëri duhet t'i lexojë

Filloni leximin

Merrni librat tuaj falas

Artikujt e Fundit

Rreth nesh

Rhema shpërndan letërsi të krishterë të cilësisë së lartë në mbi 100 vende dhe në më shumë se 30 gjuhë. Ne shpërndajmë sipas një parimi të thjeshtë - e gjithë letërsia jonë jepet krejtësisht falas. Libri i parë në serinë tonë të librave të krishterë falas është Elementet bazë të jetës së krishterë.

Librat tanë të krishterë falas

I disponueshëm në format libri elektronik ose libri të printuar

Librat tanë mund t'ju ndihmojnë ta njihni Biblën, të mësoni rreth Krishtit dhe të siguroni ndihmë praktike për jetën tuaj të krishterë. Kjo seri përmban 7 libra që janë sistemuar në 3 komplete. Temat në këtë seri përparojnë njëra pas tjetrës dhe janë një furnizim i mrekullueshëm për çdonjërin.

Mësoni më shumë

Merrni librat tuaj falas

Filloni këtu

Fushat e shënuara me * kishin gabime. Ju lutemi, ndreqini ato dhe provoni përsëri

Fushat e shënuara me * kishin gabime. Ju lutemi, ndreqini ato dhe provoni përsëri


Përdorni një shërbim tjetër

Zgjidhni formatin

Libra elektronikë

Të gjitha gjuhët janë të disponueshme për shkarkim.
Shkarkoni libra elektronikë

Ndajeni me të tjerë