7 libra të krishterë falas, që çdonjëri duhet t'i lexojë

  • Të mbushur me lutje frymërore që ju ndihmojnë të zgjeroni përjetimin tuaj të krishterë dhe të rriteni ne jetë.
  • Mësoni si mund ta shijoni Krishtin nëpërmjet Fjalës së Perëndisë dhe të ushqeheni në Frymën.
  • Shpjegime të përimtuara që jua hapin Biblën dhe ju japin një kuptim më të thellë të saj, që të merrni më shumë zbulesë.

Rreth nesh

Rhema shpërndan letërsi të krishterë të cilësisë së lartë në mbi 100 vende dhe në më shumë se 30 gjuhë. Ne shpërndajmë sipas një parimi të thjeshtë - e gjithë letërsia jonë jepet krejtësisht falas. Libri i parë në serinë tonë të librave të krishterë falas është Elementet bazë të jetës së krishterë.

Librat tanë të krishterë falas

Librat tanë mund t'ju ndihmojnë ta njihni Biblën, të mësoni rreth Krishtit dhe të siguroni ndihmë praktike për jetën tuaj të krishterë.

Librat tanë mund t'ju ndihmojnë ta njihni Biblën, të mësoni rreth Krishtit dhe të siguroni ndihmë praktike për jetën tuaj të krishterë. Kjo seri përmban 7 libra që janë sistemuar në 3 komplete. Temat në këtë seri përparojnë njëra pas tjetrës dhe janë një furnizim i mrekullueshëm për çdonjërin.

I disponueshëm në format libri elektronik ose libri të printuar


Ndajeni me të tjerë