ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള താങ്കളുടെ താല്പര്യത്തിന് നന്ദി. കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് 19) എന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം, തപാലില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നത് നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇ-ബുക്കുകള്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളൂ. നിങ്ങള്‍ ഇ-പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കില്‍, അതായത്, അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ താങ്കള്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍, ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും അയച്ചു തരാം, ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക.

സൗജന്യ ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങള്‍ - ലളിതവും, ആഴമേറിയതും, പ്രായോഗികവും, ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നതും

  • നിങ്ങള്‍ ബൈബിള്‍ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
  • ദൈവത്തെ ആഴത്തില്‍ അറിയുവാന്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ?
  • നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥത്തെ കുറിച്ച്‌ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

അടുത്തകാലത്തുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍

സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും

രൂപകല്പനയനുസരിച്ച് മനുഷ്യസമൂഹം നമുക്ക് സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നല്കുവാനുള്ളവരാണ്. സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ലാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഭയത്തിലും സംശയത്തിലും ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നമ്മുടെ ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടതാണ്; നമ്മുടെ ആശുപത്രികളും ചികിത്സാലയങ്ങളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ക്ഷേമവും നിലനിർത്തുവാൻ  ഇച്ഛിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ബാങ്കുകളും മാറ്റു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും, നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സമ്പ്രദായവും, നാം ആശ്രയിക്കുന്ന മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയും?

എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം

കര്‍ത്താവായ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോള്‍ വരുവിന്‍: എന്ന ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവന്‍ പലപ്പോഴും ഉച്ഛരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. “അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളോരേ, എല്ലാവരും എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവിന്‍; ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം”  (മത്താ.11:28). “ശിശുക്കളെ എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വരുവാന്‍ വിടുവിന്‍, ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലയോ.” (മര്‍ക്കൊ.10:14) “ ദാഹിക്കുന്നവന്‍ എല്ലാം എന്‍റെ അടുക്കല്‍ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ.” (യോഹ.7:37). കര്‍ത്താവ് ഏപ്പോഴും നമ്മെ വിശ്രമത്തിനും ജീവനും വേണ്ടി അവന്‍റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്

റീമ ഉന്നത നിലവാരം  പുലര്ത്തുന്ന ക്രിസ്തീ സാഹിത്യകൃതികള്  100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലും, 25-ലധികം ഭാഷകളിലും  വിതരണംചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ
 എല്ലാ കൃതികളും പൂര്ണ്ണമായും സൌജന്യമായി നല്കുന്നു എന്ന ഒരു എളിയ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. സൌജന്യ പുസ്തക പരന്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമൂലകങ്ങള് 
 എന്ന പുസ്തകമാണ്.

സൗജന്യ ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങള്‍

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life.

Our books can help you know the Bible, learn about Christ, and supply practical help for your Christian life. This series contains 7 books that are in 3 sets. The topics in this series progress and are a wonderful supply for everyone.

Available in eBook or Printed Book Format


മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക