ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള താങ്കളുടെ താല്പര്യത്തിന് നന്ദി. കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് 19) എന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം, തപാലില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നത് നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇ-ബുക്കുകള്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളൂ. നിങ്ങള്‍ ഇ-പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കില്‍, അതായത്, അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ താങ്കള്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍, ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും അയച്ചു തരാം, ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക.

അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിന്‍റെ ലഭ്യത പരിശോധിക്കുക

ഞങ്ങള്‍ 3 ഭാഗ പരമ്പരയായി ക്രമീകരിച്ച 7 പുസ്തകങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നു. അവ ഒന്നിനുമേല്‍ ഒന്നായി പണിയപ്പെട്ട വേദപുസ്തകത്തിലെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്‍റെയും പുരോഗമിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുവാന്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഈ ക്രമത്തില്‍ വായിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു

പരന്പരകള്

താഴെക്കാണുന്ന പട്ടിക ഞങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓര്ഡര് അയയ്ക്കുന്നതോടെ ആദ്യസെറ്റുമായി നിങ്ങള് തുടങ്ങുന്നു. അതോടൊപ്പം രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സെറ്റിനായുള്ള വിവരണവും സ്വീകരിക്കാം.ഞങ്ങള് ഈ ഏഴു പുസ്തകങ്ങളുടെയും പൂറ്ണ്ണ പരന്പര വായിക്കുവാ൯ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.


മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക