हुलाकद्वारा तपाईंका ख्रीष्टियान पुस्तकहरू पाउनुहोस्—निःशुल्क हस्तान्तरण

हाम्रा मुद्रित पुस्तकहरू तपाईंको क्षेत्रमा छन् कि भनी जाँच गर्नुहोस् ।

आफ्ना निःशुल्क मुद्रित पुस्तकहरू पाउनुहोस्
  • हाम्रा पुस्तकहरूको तपार्इंका निःशुल्क प्रतिलिपिहरू पाउनुहोस् र यो ऋृङ्खला पढ्नलाई शुरू गर्नुहोस् ।
  • कसरी हाम्रा श्रेणीबद्ध ३–समूह ऋृङ्खलाले काम गर्छ थाहा पाऔं ।
मुद्रित पुस्तकको उपलब्धता जाँच गर्नुहोस्

हामी ३–भाग ऋृङ्खलामा मिलाएको ७ निःशुल्क पुस्तकहरू दिन राजी छौं । तिनीहरूले एक अर्कामा निर्माण गर्ने बाइबल र ख्रीष्टियान जीवनबारेका विषयहरूको प्रगतिलाई समेट्दछन्, जसले हरेक व्यक्तिले नै पढ्नको निम्ति पूर्ण ऋृङ्खला बनाउँदछ । हामी अधिकत्तम फाइदाको निम्ति निम्नलिखित क्रममा तपाईंले पुस्तकहरूलाई पढ्नुहोस् भनी सुझाव दिन्छौं ।

समूह एक

समूह दुई

समूह तीन

अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्

हाम्रा पाठकहरूले के भनिरहेका छन्

ज्यादै स्पष्ट रूपमा लेखिएका, यी पुस्तकहरू प्रेम गर्दछु । नयाँ र पुराना ख्रीष्टियानहरू हरेकका निम्ति उस्तै अनुकरणीय । असल काम गरिराख्नुहोस् !!!
ए. ओ.
मैले पहिलो थोरै पृष्ठहरूलाई हेरेको छु, र मैले भन्नैपर्छ कि यो पुस्तक वास्तवमै भयानक छ । मैले तापईंहरूको टिमद्वारा गरेको प्रयास र यी पुस्तकहरूलाई मूल्यरहित, उपलब्ध बनाउन आफ्ना रुपैयाँपैसा योगदान गर्ने मानिसहरूलाई सराहना गर्नैपर्छ । म आभारी हुने थिएँ यदि तपाईंहरूले मलाई यो ऋृङ्खलाको दोस्रो समूह पठाउन सक्नुहुन्छ भने ।