मुद्रित पुस्तकको उपलब्धता जाँच गर्नुहोस्

हामी ३–भाग ऋृङ्खलामा मिलाएको ७ निःशुल्क पुस्तकहरू दिन राजी छौं । तिनीहरूले एक अर्कामा निर्माण गर्ने बाइबल र ख्रीष्टियान जीवनबारेका विषयहरूको प्रगतिलाई समेट्दछन्, जसले हरेक व्यक्तिले नै पढ्नको निम्ति पूर्ण ऋृङ्खला बनाउँदछ । हामी अधिकत्तम फाइदाको निम्ति निम्नलिखित क्रममा तपाईंले पुस्तकहरूलाई पढ्नुहोस् भनी सुझाव दिन्छौं ।

ऋृङ्खला

तलको ग्यालरीले हामीले वितरण गरिरहेका पुस्तकहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ । जब तपाईंले आफ्नो पहिलो भाग मगाउनुहुन्छ, तपाईंले पहिलो समूह प्राप्त गर्नुभएर शुरू गर्नुहुन्छ । तपाईंले दोस्रो समूह र त्यसै गरी तेस्रो समूहको निम्ति पनि आग्रह गर्ने सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ । हामी तपाईंलाई सात पुस्तकहरूको सम्पूर्ण ऋृङ्खला भएर पढ्नलाई आमन्त्रण गर्छौं ।


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्