Chhutchhuahsa A awm Em En rawh

Set indawt pathuma rem lehkhabu free 7 kan hlui che u a. Hengte hian Bible chungchâng leh chumia insachho Kristian nun chungchâng sawina thupui hmasâwn chho zêl an huam a, mitin chhiar atâna ṭha takah siam a ni. Hlâwkna tam zâwk têl tûrin lehkhabu indawt dâna chhiar tûrin kan ngen bawk a che.

Lehkhabu Indawtte

A hnuaia gallery te hian kan lehkhabu semchhuahte an pholang a. Order hmasa ber i siam hunah, set khatna i dawng ang a. Set hnihna dil tûrin information i dawng bawk dâwn a ni, chutiang zêlin set thumna pawh a ni ang. Heng lehkhabu pasarih indawt pumpui hi chhiar chhuak vek tûrin kan sâwm che u a ni.


Midangte share ve rawh le