Verifikoni disponueshmërinë e librave të printuar

Ne ofrojmë 7 libra falas, që janë sistemuar në një seri tri-pjesëshe. Ato mbulojnë një vijimësi të temave për Biblën dhe jetën e krishterë, që ndërtohen njëra mbi tjetrën, duke e bërë atë një seri të përkryer që çdonjëri ta lexojë. Sugjerojmë që librat t'i lexoni sipas renditjes së mëposhtme për përfitim maksimal.

Seria

Galeria më poshtë përmban librat që shpërndajmë. Kur bëni porosinë e parë, fillimisht do të merrni kompletin një. Gjithashtu do të merrni informacion për të kërkuar kompletin dy dhe pastaj për kompletin tre. Ju ftojmë të lexoni të gjithë serinë prej shtatë librash.


Ndajeni me të tjerë