ขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความสนใจในหนังสือของเรา. เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 หนังสือที่เราแจกได้ในเวลานี้จึงอยู่ในรูปหนังสืออิเลคโทรนิคส์เท่านั้น เพราะเราจำเป็นต้องระงับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปก่อน. ถ้าคุณดาวน์โหลดหนังสืออิเลคโทรนิคส์ไปแล้ว แต่ต้องการรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มด้วยในอนาคตเมื่อเราสามารถจัดส่งได้อีกครั้งหนึ่ง หรือคุณต้องการจะรอรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอีกครั้งในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า.

ตรวจสอบว่าเรามีหนังสือพร้อมส่งหรือยัง

เราแจกหนังสือฟรี 7 เล่ม โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร์และชีวิตคริสเตียน ในลักษณะที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นชุดหนังสือเหมาะสำหรับทุกคน. เราขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือตามลำดับดังต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด.ชุดหนังสือของเรา

รูปภาพด้านล่างคือหนังสือที่เราแจก. เมื่อขอรับหนังสือครั้งแรก คุณจะได้รับหนังสือชุดแรก และข้อมูลในการขอรับหนังสือชุดที่ 2 และชุดต่อๆ ไป ทั้งหมดสามชุด. เราขอชวนคุณอ่านหนังสือทั้งเจ็ดเล่มของเราให้ครบชุด.


แบ่งปันให้ผู้อื่น