ตรวจสอบว่าเรามีหนังสือพร้อมส่งหรือยัง

เราแจกหนังสือฟรี 7 เล่ม โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร์และชีวิตคริสเตียน ในลักษณะที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นชุดหนังสือเหมาะสำหรับทุกคน. เราขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือตามลำดับดังต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด.ชุดหนังสือของเรา

รูปภาพด้านล่างคือหนังสือที่เราแจก. เมื่อขอรับหนังสือครั้งแรก คุณจะได้รับหนังสือชุดแรก และข้อมูลในการขอรับหนังสือชุดที่ 2 และชุดต่อๆ ไป ทั้งหมดสามชุด. เราขอชวนคุณอ่านหนังสือทั้งเจ็ดเล่มของเราให้ครบชุด.


แบ่งปันให้ผู้อื่น