นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกร่างขึ้นเพื่อแสดงถึงหลักการที่ทาง Rhema จะใช้และคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ที่คุณใช้ในเว็บไซต์นี้. นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คุณจึงอาจต้องตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงนี้. นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011

สิ่งที่เราจัดเก็บ
ทางเราขอจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้: ภาษา, ชื่อและที่อยู่, ประเทศ, และอีเมล์ เพื่อทำการดำเนินการการขอรับหนังสือ และอำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์

วิธีการคุ้มครองข้อมูล
ทางเราขอรับประกันว่าข้อมูลของคุณได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย. เรามีขั้นตอนในการคุ้มครองข้อมูลที่เราได้รับออนไลน์. เราจะไม่ขาย, แจกจ่าย, หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เว้นแต่มีข้อกฎหมายบังคับ.

การเรียกร้อง
คุณสามารถเรียกร้องรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของคุณที่ทางเราจัดเก็บไว้. หากคุณคิดว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบโดยไม่ผ่านการยินยอมของคุณ กรุณาติดต่อเราเพื่อทำการแก้ไข. หากคุณได้ให้ข้อมูลเพื่อทำการขอรับหนังสือ คุณสามารถลบบันทึกต่างๆ ออกจากระบบได้ในเวลาต่อมา.

วิธีการใช้ cookies
คุกกี้เป็นไฟล์ย่อยที่ทางเว็บไซต์ใช้เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเว็บไซต์หนึ่ง. ทางเราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกภาษาของคุณ. คุกกี้นี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงตัวคุณ.

การปรับใช้นโยบาย
เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อืื่นๆ. เมื่อคุณกดไปยังลิงค์เหล่านั้น คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้ และไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอีกต่อไป. ทางเราแนะนำให้คุณอ่านทวนข้อความเหล่านี้หากเกิดข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์.