Politica de confidenţialitate

Această politică de confidenţialitate stabileşte modul în care „Distribuitorii de Literatură Rhema“ vor folosi şi vor proteja orice informaţie pe care ne-o furnizați în timp ce folosiți acest site. Reţineți faptul că acestă politică se poate schimba, astfel că ați putea să verificați din când în când această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulţumit de orice schimbare. Această politică a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Ce colectăm
Pentru a îmbunătăţi folosirea de către dumneavoastră a acestui site şi pentru a permite onorarea comenzilor de cărţi gratuite, este posibilă colectarea următoarelor articole: limba preferată, numele şi adresa poştală care să includă ţara, precum şi o adresă de e-mail personală.

Cum protejăm
Ne angajăm să garantăm că informaţiile dumneavoastră se află în siguranţă. Am implementat proceduri fizice, electronice şi manageriale pentru a securiza informaţiile pe care le primim online. Nu vom vinde, nu vom distribui şi nu vom împrumuta în nici un fel de situaţie informaţiile dumneavoastră vreunei terţe părţi, decât dacă acest lucru este cerut de o lege aplicabilă.

Cum poţi reacţiona
Puteţi solicita detalii despre datele dumneavoastră personale pe care le deţinem. Dacă dumneavoastră credeți că vreuna dintre informaţii este incorectă sau ne-a fost trimisă fără consimţământ voluntar, vă rugăm să ne contactați pentru a corecta problema. Dacă ne-ați trimis mai înainte informaţiile personale pentru o comandă, puteţi solicita la un moment ulterior radierea lor din evidenţele noastre.

Cum folosim cookies
Un cookie (un „fursec“) este un mic fişier pe care website-urile îl pot folosi pentru a reţine preferinţele legate de un anumit site. Noi folosim aceste „cookies“ doar pentru a înregistra limba pe care o preferați, şi o facem doar dacă solicitați în mod specific ca această selectare să fie reţinută. Acest „cookie“ nu va stoca nimic care să vă identifice în mod unic pe dumneavoastră.

Unde se aplică această politică
Website-ul nostru poate conţine link-uri către alte locuri de interes. Selectând aceste link-uri, veți părăsi efectiv acest site şi nu vă veți mai afla sub politica noastră de confidenţialitate. Trebuie să fiți prudent şi să analizați declaraţia de confidenţialitate aplicabilă site-ului în cauză.