Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú, ako budú Distribútori literatúry Rhema používať a chrániť akékoľvek informácie, ktoré poskytnete počas používania tejto webovej stránky. Tieto zásady sa môžu zmeniť, preto si ich môžete na našich stránkach znova overiť a uistiť sa tak, že súhlasíte so všetkými prípadnými zmenami. Tieto zásady sú platné od 1. januára 2011.

Čo zhromažďujeme
Aby sme Vám zlepšili používanie týchto webových stránok a umožnili uskutočnenie objednávok bezplatných kníh, môžu byť zozbierané nasledujúce údaje: jazyková voľba, meno a poštová adresa vrátane krajiny a legitímna e-mailová adresa.

Ako chránime
Sme poverení zaistiť utajenie Vašich informácií. Zaviedli sme hmotné, elektronické a správcovské postupy, aby sme ochránili všetky informácie, ktoré zhromažďujeme online. Vaše osobné údaje nepredáme, nebudeme distribuovať ani zapožičiavať tretím stranám za žiadnych okolností, s výnimkou keby to vyžadoval zákon.

Ako môžete reagovať
Môžete požiadať o podrobnosti Vašich informácií, ktoré sú u nás evidované. Ak ste presvedčený, že akékoľvek informácie o Vás sú nepresné, alebo nám boli poskytnuté bez Vášho súhlasu, prosím, bez váhania nás kontaktujte, aby sme danú skutočnosť napravili. Ak ste nám už poskytli Vaše údaje za účelom objednávky, kedykoľvek potom môžete požiadať o ich vymazanie z našich záznamov.

Ako používame súbory cookie
Cookie je malý súbor, ktorý môže webové stránky používať na to, aby zaznamenali preferenčné voľby v určitých webových lokalitách. Súbory cookie používame iba na zaznamenanie Vašej jazykovej preferencie. Súbor cookie nebude zaznamenávať nič, čo by Vás mohlo bližšie identifikovať.

Na čo sa tieto zásady vzťahujú
Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné miesta Vášho záujmu. Výberom týchto odkazov efektívne opustíte túto stránku a naše zásady sa viac na Vás nevzťahujú. Mali by ste preto venovať pozornosť tomu, aby ste si preštudovali zásady ochrany údajov predmetnej webovej lokality.