Ďakujeme vám za váš záujem o naše knihy. Vzhľadom na pandémiu koronavírus (COVID-19) je momentálne možné si stiahnuť iba e-knihy, pretože zasielanie tlačených kníh sme nateraz pozastavili. Ak si stiahnete e-knihy, ale chceli by ste aj ich tlačené verzie, zašleme vám ich hneď, ako to bude možné. Overujte si aktuálny stav v priebehu nasledujúcich mesiacov na našej webstránke.

Darujte pre distribúciu literatúry Rhema

Prispejte na distribúciu literatúry Rhema - naša distribúcie je možná vďaka vašim darom

Rhema je neziskové združenie založené v roku 1982 v štáte Washington, v Spojených štátoch. Dary pre Rhemu tvoria podľa – U.S. Internal Revenue code, odsek 501(c)(3) - odpočítateľnú daňovú položku. O finančné hospodárenie spoločnosti Rhema sa stará nezávislá správna rada.

Vážime si akékoľvek dary. Darované prostriedky sú použité na distribúciu Biblií a kresťanskej literatúry a na zabezpečenie súvisiacich aktivít, akými je organizovanie konferencií a seminárov, ktoré pomáhajú čitateľom porozumieť a prežívať pravdy, ktoré sú v Biblii.

Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté na žiadne komerčné účely, ani nebudú zdieľané s inými organizáciami.


Podeľte sa aj s ostatnými