Přispějte na Distributory literatury Rhema - naše distirbuční úsilí je možné prostřednictvím vašich darů

Rhema je neziskovou společností, založenou v roce 1982 ve státě Washington ve Spojených státech amerických. Dary Rhemě jsou odečitatelnými daňovými položkami podle Daňového sazebníku Spojených států amerických (U.S. Internal Revenue code), oddílu 501(c)(3). Finanční prostředky Rhemy spravuje nezávislá Rada ředitelů.

Všechny případné dary jsou vysoce ceněny a bude jich využito k distribuci Biblí a křesťanské literatury, jakož i k zajišťování související podpůrné činnosti (pořádání konferencí a seminářů, které pomáhají čtenářům porozumět a zakoušet pravdy obsažené v Bibli).

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty ke komerčním účelům nebo jiným organizacím.

Vaše osobní údaje nebudou využity ke komerčním účelům ani sdíleny s dalšími organizacemi a společnostmi.


Sdílejte s druhými