Darujte na Distributory literatury Rhema

Přispějte na Distributory literatury Rhema - naše distirbuční úsilí jsou možné prostřednictvím vašich darů

Darujte na Distributory literatury Rhema


PayPal

Vytvořte si online dárcovství zde

Jedno-časové dárcovství NEBO Opakující se dárcovství

NEBO

Paypal: donations@rhemabooks.org - potřebujete-li pomoci s uskutečněním převodu pomocí Paypalu, podívejte se na internetovou stránku Paypalu


Kontaktujte nás pro více způsobů, jak darovat

donations@rhemabooks.org

Adresa
Rhema
P. O. Box 31651
Wallingford Station
Seattle, WA 98103
USA

Rhema je neziskovou společností, založenou v roce 1982 ve státě Washington ve Spojených státech amerických. Dary Rhemě jsou odečitatelnými daňovými položkami podle Daňového sazebníku Spojených států amerických (U.S. Internal Revenue code), oddílu 501(c)(3). Finanční prostředky Rhemy spravuje nezávislá Rada ředitelů. Rhema má pobočky, věnující se distribuci křesťanské literatury, ve více jak 10 zemích světa.

Všechny případné dary jsou vysoce ceněny a bude jich využito k distribuci Biblí a křesťanské literatury, jakož i k zajišťování související podpůrné činnosti (pořádání konferencí a seminářů, které pomáhají čtenářům porozumět a zakoušet pravdy obsažené v Bibli).

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty ke komerčním účelům nebo jiným organizacím.

Vaše osobní údaje nebudou využity ke komerčním účelům ani sdíleny s dalšími organizacemi a společnostmi.

Sdílejte s druhými