Křesťanské knihy zdarma

Tyto knihy zdarma jsou hluboké, jednoduché, praktické a život měnící. Přečtěte si všechny serie knih z naší křesťanské literatury zdarma a přijmete mnoho pomoci ve svém úsilí o Boha.

Dostupné ve formě e-knih a tištěných knih

Naše knihy

Základní prvky křesťanského života, první svazek

Základní prvky křesťanského života, první svazek

Jak pevný je Váš základ?

Tato kniha Vám pomůže poznat Boží plán pro člověka. Tato kniha otevírá čtyři klíčové zkušenosti, které jsou nezbytné pro nové i zkušené křesťany, pomůže Vám získat pevný základ pro bohatý a smysluplný křesťanský život.

Zjistěte více

Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Jak mohu prohloubit svůj vztah s Bohem?

Trávení času osamotě s Pánem každé ráno způsobuje, že náš vztah s Bohem je sladší a osobnější. Tento čas nám napomůže pokročit v našem křesťanském životě progresívním a dynamickým způsobem. Čtením této knihy objevte, jak jednoduché to může být, mít tyto chvíle s Pánem.

Zjistěte více

Všezahrnující Kristus

Všezahrnující Kristus

Hledáte neomezenou zkušenost Krista?

Předtím, než můžeme vstoupit do zakoušení tohoto „Všezahrnujícího Krista“, musíme prvně uvidět, jak je Kristus neomezený. Tato kniha Vám pomůže uvidět a vstoupit. V tomto výkladu knihy Deuteronomium uvidíte, jak nádherný obraz Dobré země Kenaan, je obrazem toho, čím je Kristus pro své věřící.

Zjistěte více

Boží ekonomie

Boží ekonomie

Proč by mně mělo záležet na Božím plánu?

Celá Bible popisuje Boží věčný plán a jak jej Bůh naplňuje. Udivujícím faktem je, že Bůh nechce naplnit tento plán sám. Rozhodl se, že do toho plánu zahrne člověka. Jakožto věřící v Krista jsme všichni částí Božího plánu. Jak se tedy zapojujeme do tohoto plánu? Přečtěte si tuto knihu, abyste uviděli, proč jsme tak důležití v Jeho záměru.

Zjistěte více

Základní prvky křesťanského života, třetí svazek

Základní prvky křesťanského života, třetí svazek

Existuje více než jen žití podle dobrého a zlého?

Společnost nás učí, abychom se chovali dle principu dobrého a zlého, ale co o tom říká Bible? Bible nám ukazuje vyšší princip, podle kterého můžeme žít: princip života. Bůh chce, abychom žili podle tohoto principu pro naplnění Božího věčného plánu.

Zjistěte více

Poznání života

Poznání života

Jak mám růst v mém křesťanském životě?

K tomu, abychom rostli v životě, musíme vědět, co je život, odkud je a jak tento život získat. Odpovědi se nenacházejí v oblasti zlepšování chování, v pouhém navýšení znalostí či v darech moci. Získejte porozumění a vedení pro růst v životě.

Zjistěte více

Slavná církev

Slavná církev

Vidí Bůh církev jinak, než ji vidíme my?

Když slyšíme slovo „církev“, tak si asi ani neuvědomujeme, že jsou naše myšlenky plné lidských představ. Tato kniha obnoví Vaše myšlenky tím, že ukáže, jak Bůh vidí církev. Bible nám ukazuje čtyři mimořádné obrazy, které nám odhalují Boží pohled na církev. Neomezujte své porozumění. Zveme Vás, abyste uviděli církev slavným způsobem.

Zjistěte více

O autorech

Autoři našich distribuovaných knih jsou Watchman Nee a Witness Lee. Přečtěte si více o službě Watchmana Nee a Witnesse Lee zde.


Sdílejte s druhými