Křesťanské knihy zdarma

  • Jednoduché
  • Hluboké
  • Praktické
  • Život-měnící

Tyto knihy zdarma jsou hluboké, jednoduché, praktické a život měnící. Přečtěte si všechny serie knih z naší křesťanské literatury zdarma a přijmete mnoho pomoci ve svém úsilí o Boha.

Užijte si tento dar vysoce kvalitních křesťanských knih.

About Our Printed Book Series

A 3-part sequential series of 7 books.

Objevte smysl Vašeho lidského života

Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, první svazek

Základní prvky křesťanského života, první svazek

Watchman Nee a Witness Lee představují křesťanský život a jak ho můžete prakticky žít. První kapitola začíná Tajemstvím lidského života a pokračuje s praktickými body, které můžete použít do vašeho každodenního života. Tato kniha poskytuje pevný základ pro bohatý a smysluplný křesťanský život.

Myslíte si, že vaše čtení Bible je suché? Naučte se praktické způsoby, jak být napájeni z Božího Slova.

Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Základní prvky křesťanského života, druhý svazek

Watchman Nee a Witness Lee představují tři základní prvky pro udržení zdravého křesťanského života - trávit čas s Pánem, kontaktovat Ho jednoduchým způsobem, a růst hluboko v něm. Tyto klíče vám pomohou najít potravu v Božím slovu, kontaktovat Krista kdykoli nebo v jakémkoli okamžiku, a zažít Boha hlubokým, sladkým a skrytým způsobem.

Uvědomujete si, že celý bohatý Kristus může být vámi zakoušený?

Křesťanská kniha zdarma - Všezahrnující Kristus

Všezahrnující Kristus

Witness Lee ukazuje, že dobrá země vylíčená v knize Deuteronomium je plná vzorů a obrazů Krista. Stejně jako země je plná nevyzpytatelných bohatství, stejně tak je Kristus k nám. Tato kniha povzbuzuje Boží hledače, aby vstoupili do každodenní zkušenosti Krista jako všechno pro nás, pro naplnění Božího věčného záměru.

Boží ekonomie je provádění touhy Jeho srdce vstoupit do člověka.

Křesťanská kniha zdarma - Boží ekonomie

Boží ekonomie

Víte, co je Boží touha, Jeho plán a Jeho ústřední práce? Vše je součástí Boží ekonomie. V této bohaté knize Witness Lee odhaluje ústřední zjevení Bible a jak můžeme prakticky spolupracovat s Kristem na plnění Jeho věčného plánu.

Zjistěte, že křesťanství není založeno na pouhé úrovni dobrého a zlého, ale na životě.

Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, třetí svazek

Základní prvky křesťanského života, třetí svazek

Watchman Nee a Witness Lee ukazují, že existuje vyšší princip jak žít, než jen správně nebo špatně. Když dovolíme, aby Boží život v nás pracoval, to nás přivede do řádného života, což má za následek spolupráci s Bohem k budování církve.

Objevte tajemství jak žít řádný křesťanský život, který vyjadřuje Boha a Jeho autoritu!

Křesťanská kniha zdarma - Poznání života

Poznání života

Jako křesťané musíme znát Boží život, který jsme obdrželi. Witness Lee poskytuje podrobnou studii o životě Božím, k prohloubení naší zkušenosti tohoto života. To osvětluje cestu života a poskytuje základ pro Boha, aby byl náš život plným způsobem.

Jak může církev naplnit Boží věčný záměr?

Křesťanská kniha zdarma - Slavná církev

Slavná církev

Watchman Nee popisuje 4 pasáže z Bible, které znázorňují církev. Prostřednictvím těchto bohatých znázornění, vidíme, jak Bůh vidí církev z nebeského pohledu a jaké má církev vysoké povolání naplnit Boží věčný záměr.

About the Authors

Autoři našich distribuovaných knih jsou Watchman Nee a Witness Lee. Přečtěte si více o službě Watchmana Nee a Witnesse Lee zde.


Sdílejte s druhými