Základní prvky křesťanského života - Svazek třetí

Od Watchmana Nee a Witnesse Lee

Základní prvky křesťanského života, třetí svazek

Chci stáhnout e-knihu

Stáhněte si zdarma Vaše e-knihy

"V křesťanském životě jsou ještě další základní prožitky Krista. Jako věřící máme žít podle vyššího principu života, a nikoliv jen podle principu správného a nesprávného. Když v nás působí Boží život, jeho záře nás přivádí do správného způsobu života a buduje nás spolu s ostatními věřícími v souhrnné Boží vyjádření, jímž je církev. Tyto zkušenosti podrobně rozebírá třetí svazek Základních prvků křesťanského života od Watchmana Nee a Witnesse Lee. Kázání v této knize poskytnou všem věřícím duchovní pokrm pro jejich růst v Pánu i pro růst a budování církve."

Základní prvky křesťanského života, třetí svazek

Chci se dostat tištěnou knihu

Získejte zdarma tištěné knihy

Sdílejte s druhými