Základní prvky křesťanského života - Svazek třetí

Od Watchmana Nee a Witnesse Lee

Sada 3, první kniha, 37 stran

Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, třetí svazek Křesťanská kniha zdarma - Základní prvky křesťanského života, třetí svazek

Watchman Nee a Witness Lee ukazují, že existuje vyšší princip jak žít, než jen správně nebo špatně. Když dovolíme, aby Boží život v nás pracoval, to nás přivede do řádného života, což má za následek spolupráci s Bohem k budování církve.

  • Zjistěte, že křesťanství není založeno na pouhé úrovni dobrého a zlého, ale na životě.
  • Naučte se, jak žít a uspokojit tento božský život ve vás.
  • Objevte, co je Boží věčný plán pro církev.
  • Vězte, že Bible je předně kniha života, a ne jen kniha zevní normy. Naučte se, jak se těšit, ochutnávat a žít podle Božího Slova.

Zadní obal

"V křesťanském životě jsou ještě další základní prožitky Krista. Jako věřící máme žít podle vyššího principu života, a nikoliv jen podle principu správného a nesprávného. Když v nás působí Boží život, jeho záře nás přivádí do správného způsobu života a buduje nás spolu s ostatními věřícími v souhrnné Boží vyjádření, jímž je církev. Tyto zkušenosti podrobně rozebírá třetí svazek Základních prvků křesťanského života od Watchmana Nee a Witnesse Lee. Kázání v této knize poskytnou všem věřícím duchovní pokrm pro jejich růst v Pánu i pro růst a budování církve."

Obsah

  1. Dva principy života: Princip života, nebo princip dobra a zla: Byli jste někdy zachyceni v zápase zjišťování, jaké konání je to správné, zbožné? Byli jsme vychování podle principu dobrého a zlého, ale nyní, jako křesťané, je naše postavení vyšší - žít podle Božího života! V této život měnící kapitole, Watchman Nee otevírá tuto praktickou záležitost žití podle principu života.
  2. Způsob, jak budovat církev: Máme dnes cíl na této zemi a tím cílem je vybudování církve jako Těla Kristova. V této kapitole zjistíte, jak můžete mít právě teď podíl na Boží touze pro církev.
  3. Čtení slova modlitbou: Pro křesťana je nezbytný růst. Jako by bylo zvláštní, aby miminko zůstalo miminkem, tak je i abnormální, aby křesťan neměl žádný růst. Jak rosteme v Pánu? Rosteme díky duchovnímu mléku a výživě obsažené v Božím slově! Witness Lee nám předává tajemství, jak živým způsobem přijímat Boží slovo modlitbou.

Série křesťanských knih zdarma

Boží ekonomie Poznání života

Sdílejte s druhými