Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego – tom trzeci

Autorzy: Watchman Nee i Witness Lee

Zestaw trzeci, książka pierwsza, s. 48.

Bezpłatna książka chrześcijańska - Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 3 Bezpłatna książka chrześcijańska - Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 3

Watchman Nee i Witness Lee ukazują, że istnieje wznioślejsza zasada niż dobro i zło, w oparciu o którą mamy żyć. Gdy pozwalamy, by działało w nas życie Boga, owocem jest prawidłowe życie na co dzień, którego wynikiem jest współpraca z Bogiem w celu zbudowania Kościoła.

  • Odkryj, że chrześcijaństwo opiera się na życiu, a nie jedynie na normie dobra i zła.
  • Dowiedz się, jak żyć tym boskim życiem w swoim wnętrzu i je zaspokajać.
  • Odkryj, jaki jest odwieczny plan Boga względem kościoła.
  • Dowiedz się, że Biblia to po pierwsze księga życia, a nie tylko zewnętrznych norm. Dowiedz się, jak radować się Słowem Bożym, jak je kosztować i nim żyć.

Tylna okładka

„Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego obejmują również dalsze doświadczenia Chrystusa. Jako wierzący powinniśmy żyć według wyższej zasady życia, a nie według zasady dobra i zła. Gdy działa w nas Boże życie, jego blask naprowadza nas na właściwe postępowanie i buduje nas wraz z innymi wierzącymi w zbiorowy wyraz Boga – kościół. W trzecim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee szczegółowo omawiają te doświadczenia. Poselstwa w nim zawarte udzielą wierzącym duchowego pokarmu, pozwalając im wzrastać w Panu, wzrastać w kościele i zbudować kościół”.

Spis treści

  1. Dwie zasady postępowania: Zasada życia czy zasada dobra i zła: Czy złapałeś się kiedyś na tym, że miałeś trudności w ustaleniu, co jest dobre i pobożne? Wychowano nas w oparciu o zasadę dobra i zła, ale teraz, gdy jesteśmy chrześcijanami, nasza norma jest bardziej wzniosła – żyjemy w oparciu o Boże życie! W tym zmieniającym życie rozdziale Watchman Nee odsłania przed nami to praktyczne zagadnienie, jakim jest prowadzenie życia w oparciu o zasadę życia.
  2. Sposób budowania kościoła: Przyświeca nam dziś na ziemi pewien cel – jest nim zbudowanie kościoła, który jest Ciałem Chrystusa. W rozdziale tym uświadomisz sobie, w jaki sposób możesz tu i teraz mieć udział w pragnieniu Boga względem kościoła.
  3. Modlitwa Słowem: Jako chrześcijanin musisz wzrastać. Tak jak byłoby to dziwne, gdyby niemowlę ciągle pozostawało niemowlęciem, tak nienormalne jest też to, gdy chrześcijanin nie rośnie. Jak rośniemy w Panu? Dzięki duchowemu mleku i posileniu zawartym w Słowie Bożym! Witness Lee podaje nam sekret, jak przyjmować Słowo Boże w żywy sposób za pomocą modlitwy.

Seria bezpłatnych książek chrześcijańskich

Ekonomia Boża Poznanie życia

Podziel się z innymi