Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego – tom trzeci

Autorzy: Watchman Nee i Witness Lee

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 3

Chcę pobrać e-booka

Pobierz bezpłatne e-booki

„Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego obejmują również dalsze doświadczenia Chrystusa. Jako wierzący powinniśmy żyć według wyższej zasady życia, a nie według zasady dobra i zła. Gdy działa w nas Boże życie, jego blask naprowadza nas na właściwe postępowanie i buduje nas wraz z innymi wierzącymi w zbiorowy wyraz Boga – kościół. W trzecim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee szczegółowo omawiają te doświadczenia. Poselstwa w nim zawarte udzielą wierzącym duchowego pokarmu, pozwalając im wzrastać w Panu, wzrastać w kościele i zbudować kościół”.

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 3

Chcę dostać egzemplarz książki w formie drukowanej

Zdobądź bezpłatne egzemplarze książek w formie drukowanej

Podziel się z innymi