Det kristna livets grundläggande principer – Volym tre

av Watchman Nee och Witness Lee

Set tre, första boken, 45 sidor.

Kostnadsfria kristna böcker - Det kristna livets grundläggande principer, volym tre Kostnadsfria kristna böcker - Det kristna livets grundläggande principer, volym tre

Watchman Nee och Witness Lee uppenbarar att det finns en högre princip av att leva än bara efter rätt eller fel. När vi tillåter Guds liv att verka i oss, för detta oss in i en rätt levnad, vilket resulterar i ett samarbete med Gud för uppbyggnaden av församlingen.

  • Utforska hur kristendomen inte bara grundar sig på normer om rätt och fel, utan om liv.
  • Lär dig hur man lever av och tillfredsställer detta gudomliga liv inom dig.
  • Upptäck vad Guds eviga plan för församlingen är.
  • Få insikt om att Bibeln är först och främst en bok om liv och inte bara en bok om yttre normer. Lär dig hur man njuter, smakar och lever av Guds Ord.

Bakre omslag

"Det finns ytterligare erfarenheter av Kristus som är grundläggande för det kristna livet. Som troende borde vi leva enligt den högre principen av liv i stället för att bara leva efter principen om rätt och fel. När Guds liv verkar i oss kommer skenet från detta liv att föra oss in i en värdig levnad och vi byggs upp med andra troende till ett kollektivt uttryck av Gud, vilket är församlingen. I Det kristna livets grundläggande principer, volym tre, av Watchman Nee och Witness Lee, visas dessa erfarenheter på ett detaljerat sätt. Dessa budskap kommer att ingjuta andlig mat i alla troende för både deras personliga tillväxt i Herren och för församlingens tillväxt och uppbyggnad."

Innehållsförteckning

  1. Två levnadsprinciper: Principen om liv eller principen om rätt och fel: Har du någon gång fastnat i mödan i att försöka lista ut vad som är rätt, gudfruktigt att göra? Vi har fostrats enligt principen om rätt och fel, men nu som kristna har vi en högre norm – att leva enligt Guds liv! I detta livsförändrande kapitel lyfter Watchman Nee fram denna praktiska fråga om att leva genom livets princip.
  2. Hur man bygger upp församlingen: Vi har ett syfte idag på jorden och detta är att bygga upp församlingen som Kristi Kropp. I det här kapitlet kommer du förstå hur du kan få del i Guds önskan för församlingen just nu.

  3. Att böneläsa Ordet: Som en kristen finns det ett behov av att växa. På samma sätt som det skulle vara konstigt för en bäbis att förbli en bäbis är det också onormalt för en kristen att inte ha någon tillväxt i Herren. Hur växer vi i Herren? Det är genom den andliga mjölken och näringen i Guds Ord! Witness Lee presenterar oss hemligheten om hur man tar emot Guds Ord på ett levande sätt genom bön.

Gratis kristna bokserier

Guds ekonomi Kunskap om livet

Dela med andra