Det kristna livets grundläggande principer – Volym tre

av Watchman Nee och Witness Lee

Det kristna livets grundläggande principer, Volym tre

Jag vill ladda ned en e-bok.

Ladda ned dina e-böcker
  • Utforska hur kristendomen inte bara grundar sig på normer om rätt och fel, utan om liv.
  • Lär dig hur man lever av och tillfredsställer detta gudomliga liv inom dig.
  • Upptäck vad Guds eviga plan för församlingen är.
  • Få insikt om att Bibeln är först och främst en bok om liv och inte bara en bok om yttre normer. Lär dig hur man njuter, smakar och lever av Guds Ord.

Watchman Nee och Witness Lee uppenbarar att det finns en högre princip av att leva än bara efter rätt eller fel. När vi tillåter Guds liv att verka i oss, för detta oss in i en rätt levnad, vilket resulterar i ett samarbete med Gud för uppbyggnaden av församlingen.

Det kristna livets grundläggande principer, Volym tre

Jag vill få en tryckt bok

Få dina gratis tryckta böcker

Dela med dig till andra"Det finns ytterligare erfarenheter av Kristus som är grundläggande för det kristna livet. Som troende borde vi leva enligt den högre principen av liv i stället för att bara leva efter principen av rätt och fel. När Guds liv verkar i oss kommer skenet från detta liv att föra oss in i en värdig levnad och vi byggs upp med andra troende till ett kooperativt uttryck av Gud, vilket är församlingen. I Det kristna livets grundläggande principer, Volym tre, av Watchman Nee och Witness Lee, ses dessa erfarenheter på ett detaljerat sätt. Dessa budskap kommer att ingjuta andlig mat i alla troende för både deras personliga tillväxt i Herren och för församlingens tillväxt och uppbyggnad."


  1. Två levnadsprinciper: Principen om liv eller principen om rätt och fel: Har du någon gång fastnat i mödan i att försöka lista ut vad som är rätt, gudfruktigt att göra? Vi har fötts upp enligt principen om rätt och fel, men nu som kristna är vår norm högre – att leva enligt Guds liv! I detta livsförändrande kapitel, öppnar Watchman Nee upp denna praktiska fråga om att leva genom livets princip.
  2. .
  3. Sättet att bygga upp församlingen: Vi har ett syfte idag på jorden och detta är att bygga upp församlingen som Kristi Kropp. I det här kapitlet kommer du inse hur du kan få del i Guds önskan för församlingen just nu.
  4. .
  5. Att böneläsa Ordet: Som en kristen finns nödvändigheten av tillväxt. På samma sätt som det skulle vara konstigt för en babies att hon förblir vara en babies, är det också onormalt för en kristen att inte ha någon tillväxt i Herren. Hur växer vi i Herren? Det är genom den andliga mjölken och näringen i Guds Ord! Witness Lee ger oss hemligheten om hur man tar emot Guds Ord på ett levande sätt genom bön.