Det kristne livets grunnleggende prinsipper - Volum tre

av Watchman Nee og Witness Lee

Sett 3, første bok, 39 sider.

Gratis kristen bok - Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 3. Gratis kristen bok - Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 3.

Watchman Nee og Witness Lee avslører at det finnes et høyere prinsipp å leve etter enn bare rett og galt. Når vi tillater Guds liv å virke i oss, bringer dette oss inn i et passende levesett, som resulterer i samarbeid med Gud for oppbyggelsen av menigheten.

  • Utforsk hvordan kristenlivet er basert ikke bare på standarden om rett og galt, men på liv.
  • Lær hvordan å leve ved og tilfredsstille dette guddommelige livet inne i deg.
  • Oppdag hva Guds evige plan for menigheten er.
  • Få vite at Bibelen først og fremst er en bok om liv og ikke bare en bok med ytre standarder. Lær hvordan du kan nyte, smake og leve ved Guds Ord.

Baksideomslag

“Det finnes ytterligere erfaringer av Kristus som er grunnleggende for det kristne livet. Som troende burde vi leve i henhold til de høyere livsprinsippene, i stedet for bare å leve etter prinsippet om rett og galt. Når Guds liv virker i oss vil lyset i dette livet bringe oss inn i en skikkelig livsførsel og bygge oss opp med andre troende til et korporativt uttrykk av Gud, som er menigheten. I dette heftet, Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 3, av Watchman Nee og Witness Lee, beskrives disse erfaringene på en detaljert måte. Disse budskapene vil gi åndelig mat til alle troende, både for deres personlige vekst i Herren og for menighetens vekst og oppbyggelse.”

Innholdsfortegnelse

  1. To prinsipper av levesett: Prinsippet av liv eller prinsippet av rett eller feil: Har du noen gang blitt fanget av strevet med å finne ut av hva som er den rette, gudelige tingen å gjøre? Vi er blitt oppdratt i samsvar med prinsippet om rett og galt, men nå som kristne er vår standard høyere - å leve i samsvar med Guds liv! I dette liv-endrende kapittelet åpner Watchman Nee opp dette praktiske spørsmålet med å leve ved prinsippet av liv
  2. Måten å bygge opp menigheten: Vi har en hensikt på jorden i dag og det er å bygge opp menigheten som Kristi Kropp. I dette kapittelet vil du innse hvordan du kan ha en del i Guds ønske for menigheten akkurat nå.
  3. Bønnelese Ordet:Som en kristen er det den nødvendige veksten. Akkurat som det ville vært rart for en baby å forbli en baby er det også unormalt for en Kristen å ikke ha noe vekst. Hvordan kan vi vokse i Herren? Det er ved den åndelige melken og næringen i Guds Ord! Witness Lee gir oss hemmeligheten med hvordan ta Guds Ord på en levende måte ved bønn.

Gratis kristen bokserie

Guds økonomi Kunnskapen om liv

Del med andre