Guds økonomi

Av Witness Lee

Sett 2, tredje bok, 216 sider.

Gratis kristen bok - Guds økonomi Gratis kristen bok - Guds økonomi

Vet du hva Gud lengter etter, vet du hva Hans plan og sentrale arbeid er? Alt dette er bestanddeler av Guds økonomi. I denne rike boken avdekker Witness Lee den sentrale åpenbaringen i Bibelen og hvordan vi kan praktisk samarbeide med Kristus for fullendelsen av Hans evige plan.

 • Guds økonomi er utførelsen av Hans hjertes begjær om å komme inn i mennesket.
 • Lær om hvordan Guds utførelse av Sin plan er forbundet med oss i dag.
 • Begynn å samarbeide med Herrens begjær ved å åpne ditt hjerte, sjel, ånd og hele vesen til Herren.
 • Oppdag hvordan du kan erfare det korporative livet i Kristi Kropp for oppbyggingen av Guds bolig - den endelige fullendelsen av Guds økonomi.

Baksideomslag

"I 1927 gav Watchman Nee ut den åndelige klassikeren innen kristen vekst og framgang, The Spiritual Man. I den boken presenterer Nee den tilsynelatende enkle bibelske sannheten om at mennesket består av tre deler – ånd og sjel og kropp – som en sentral og nødvendig åpenbaring for de troende, slik at de kan vokse og gjøre framgang i sitt åndelige liv. I boken Guds økonomi bygger Witness Lee, Nees nærmeste og mest betrodde medarbeider, videre på denne grunnvollen for å avdekke bibelens sentrale åpenbaring – at Gud ønsker å overføre Seg Selv inn i mennesket for Sitt fulle uttrykk i menigheten. I Guds økonomi avdekker Lee klart og tydelig hvordan Den Guddommelige Treenighet beveger Seg i samsvar med Sin økonomi, og gir de troende praktiske måter å samarbeide med Ham på for fullførelsen av Hans evige plan."

Innholdsfortegnelse

 1. Den Treenige Guds økonomi
 2. Den all-tilstrekkelige Ånd
 3. Stedet der Guds And bor
 4. Nøkkelen til den iboende Ånd
 5. Guds personer og menneskets deler
 6. De indre og skjulte deler
 7. De indre og skjulte delenes funksjon
 8. Behandling av hjertet og ånden
 9. Å behandle sjelen
 10. Graving i våre innvendige og skjulte bestanddeler
 11. Å skjelne mellom sjelen og ånden
 12. Mennesket og de to trærne
 13. Korset og sjelelivet
 14. Korsets prinsipp
 15. Oppstandelsens prinsipp
 16. Rikdommene i oppstandelsen
 17. Livets fellesskap og fornemmelsen av liv
 18. Oppøvelsen av og inntredelsen i ånden
 19. Den skjulte Kristus i vår ånd
 20. Det tredelte mennesket og menigheten
 21. Byggingen av Guds bolig
 22. Taket på Guds bygning
 23. Menigheten - Gud manifistert i kjød
 24. Visjonen om Guds økonomis kjennemerke


Del med andre