Tanrı'nın Tasarısı

By Witness Lee

İkinci set, üçüncü kitap, 201 sayfa.

Ücretsiz Hristiyan Kitabı - Tanrı’nın Tasarısı Ücretsiz Hristiyan Kitabı - Tanrı’nın Tasarısı

Tanrı'nın arzusunun, O'nun planının ve merkez işinin ne olduğunu biliyor musunuz? Onlar Tanrı'nın tasarısının kısmıdır. Bu zengin kitapta Witness Lee Kutsal Kitap'nın ana vahyini ve bizim O'nun ebedi planının tamamlaması için Mesih'le nasıl pratikte işbirliği çalışabilmemizi gösterir.

 • Tanrı'nın Tasarısı, O'nun insan içine girmesi için O'nun gönlününden geçtiğini yürütmesidir.
 • Tanrı'nın planının uygulanmasının bugün nasıl bizimle ilgili olduğunu öğrenin.
 • Rab'be kalbinizi, canınızı, ruhunuzu ve bütün varlığınızı açarak Rab'bin isteğiyle işbirliği yapmaya başlayın.
 • Tanrı'nın konutu inşa etmesi yani Tanrı'nın Tasarısının nihai tamamlanması için oratk, beden yaşamının nasıl tecrübe ettiğini keşfedin.

Arka Kapak

"1927 yılında Watchman Nee, Hristiyan’ın büyümesi ve gelişmesi hakkında kendisinin ruhsal klasiği olan Ruhsal İnsan’ı yayınladı. Bu kitapta Nee, insanın üç bölümden yani ruh, can ve bedenden oluşmasının İncil’e ait basit bir gerçek olduğunu gösterir. Bu gerçek, inanlıların ruhsal yaşamının büyümesi için merkezi ve gerekli bir vahiydir. Tanrı’nın Tasarısı’nda Nee’nin en yakın ve sadık iş arkadaşı olan Witness Lee Kutsal Kitap’ın merkez vahiyinin açıklanması için bu temelin üstüne bir temel daha kurar. Bu vahiy, Tanrı’nın kilisede O’nun tam ifadesi için Kendisi’ni insana vermesidir. Tanrı’nın Tasarısı’nda Lee Tanrısal Üçlü Birlik’in hareketini açıkça meydana çıkarır ve Tanrı’nın ebedi planının tamamlanması için O’nunla birlikte çalışmanın uygulamalı yollarını inanlılara sağlar."

Içindekiler

 1. Üçlü Birlik Tanrı’nın Tasarısı
 2. Her Şeye Yeten Ruh
 3. İlahi Ruh’un Oturduğu Yer
 4. İçsel Yaşayan Ruh’un Anahtarı
 5. Tanrı’nın Kişileri ve İnsanın Parçaları
 6. İçsel ve Gizli Parçalar
 7. İçsel ve Gizli Parçaların İşlevi
 8. Yürek ve Ruhla Uğraşmak
 9. Canla Uğraşmak
 10. İçsel ve Gizli Parçalarımızın Kazılması
 11. Ruhu Candan Ayırmak
 12. İnsan ve İki Ağaç
 13. Çarmıh ve Can Yaşamı
 14. Çarmıh İlkesi
 15. Diriliş İlkesi
 16. Dirilişin Zenginliği
 17. Yaşam Paydaşlığı ve Yaşam Hissi
 18. Ruhun İşleri ve Ruha Giriş
 19. Ruhumuzdaki Saklı Mesih
 20. Üç Parçadan Oluşan İnsan ve Kilise
 21. Tanrı’nın Oturduğu Yerin Kurulması
 22. Tanrı’nın Konutunun Örtülmesi
 23. Kilise – Bedende Görünen Tanrı
 24. Tanrı Tasarısının Hedefiyle İlgili Görüm


Başkaları ile paylaşmak