Gods Economie

Door Witness Lee

Set 2, boek 3, 216 pagina's

Gratis christelijk boek - Gods economie Gratis christelijk boek - Gods economie

Weet u wat Gods verlangen, Zijn plan en het middelpunt van Zijn werk is? Dit zijn delen van de economie van God. In dit rijke boek onthult Witness Lee de centrale openbaring van de Bijbel en hoe wij praktisch kunnen samenwerken met Christus voor de vervulling van Zijn eeuwig plan.

 • Gods economie is het uitvoeren van Zijn hartsverlangen om bij de mens binnen te komen.
 • Leer hoe de uitvoering van Gods plan vandaag met ons te maken heeft.
 • Begin samen te werken met het verlangen van de Heer door je hart, ziel, geest en hele wezen naar de Heer te openen.
 • Ontdek hoe je het collectieve lichaamsleven voor de opbouw van Gods woonplaats kunt ervaren - de ultieme vervulling van Gods economie.

Achterkant

"In 1927 publiceerde Watchman Nee zijn geestelijke klassieker over de christelijke groei en vooruitgang, De Geestelijke Mens. In dit boek laat Nee de eenvoudige bijbelse waarheid zien, dat de mens uit drie delen bestaat — geest en ziel en lichaam — als een centrale en noodzakelijke openbaring voor de gelovigen om vooruitgang te boeken in hun geestelijke leven. In Gods Economie, bouwt Nee’s meest intieme en betrouwbare medewerker Witness Lee verder op dit fundament, om de centrale openbaring van de Bijbel te ontsluieren — dat God Zichzelf in de mens wil uitdelen voor Zijn volledige uitdrukking in de Gemeente. In Gods Economie openbaart Lee duidelijk de beweging van de goddelijke Drie-eenheid en geeft de gelovigen praktische manieren om met Hem samen te werken voor de vervulling van Zijn eeuwige plan."

Inhoudsopgave

 1. De economie van de Drie-enige God
 2. De altoereikende Geest
 3. De woonplaats van de goddelijke Geest
 4. De sleutel tot de inwonende Geest
 5. De personen van God en de drie delen van de mens
 6. De innerlijke en verborgen delen
 7. De functie van de innerlijke en verborgen delen
 8. Afrekenen met het hart en de geest
 9. Afrekenen met de ziel
 10. Het uitgraven van onze innerlijke en verborgen delen
 11. De geest onderscheiden van de ziel
 12. De mens en de twee bomen
 13. Het kruis en het zielenleven
 14. Het principe van het kruis
 15. Het principe van opstanding
 16. De rijkdommen van opstanding
 17. De gemeenschap van leven en de gewaarwording van leven
 18. De beoefening van en het binnengaan in de geest
 19. De verborgen Christus in onze geest
 20. De driedelige mens en de Gemeente
 21. De bouw van Gods woonplaats
 22. De bedekking van Gods woonplaats
 23. De Gemeente - God gemanifesteerd in het vlees
 24. Het visioen van het teken van Gods economie


Met anderen delen