Over de christelijke auteur, Watchman Nee

Kom meer te weten over Watchman Nee, zijn bediening en overtuiging.

We danken de Heer dat de bediening van Watchman Nee en zijn medewerker Witness Lee al meer dan 80 jaar een grote zegen is voor het lichaam van Christus en voor kinderen van de Heer op alle verschillende continenten van de aarde. Hun werken zijn vertaald in vele talen. Veel van onze lezers hebben ons vragen gesteld over Watchman Nee en Witness Lee. Om deze vragen een beetje te beantwoorden geven wij hier een korte geschiedenis van het leven en werk van deze twee broeders.

Het voornaamste kenmerk van de bediening van deze twee broeders is dat ze de waarheid leerden volgens het pure woord van de Bijbel.

Over Watchman Nee

Watchman Nee kwam tot Christus op de leeftijd van zeventien jaar. Zijn bediening is wereldwijd bekend onder zoekende gelovigen. Velen hebben hulp gevonden in zijn boeken over het geestelijke leven en over de relatie tussen Christus en Zijn gelovigen. Niet veel mensen weten echter van een ander even zo belangrijk aspect van zijn bediening, waarin de praktijk van het gemeenteleven en de opbouw van het Lichaam van Christus wordt belicht. Broeder Nee schreef veel boeken over het christelijke leven en over het gemeenteleven. Tot aan het eind van zijn leven was broeder Nee een gift van de Heer voor het ontsluieren van de openbaring in Gods woord. Na twintig jaar te hebben geleden in gevangenschap voor de Heer op het vaste land van China stierf hij in 1972 als een trouwe getuige van Jezus Christus.

Het volgende is een korte beschrijving van de voornaamste dingen waarin Watchman Nee en Witness Lee geloven:

    De Bijbel is de volledige goddelijke openbaring, onfeilbaar en door God uitgeademd, onder woorden gebracht en geïnspireerd door de Heilige Geest. God is de enige Drie-enige God - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - gelijkwaardig naast elkaar bestaand en gezamenlijk inwonend van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Zoon van God, namelijk God zelf, werd vlees om een mens te zijn met de naam Jezus. Geboren uit de maagd Maria, zodat Hij onze Redder en Verlosser kon worden. Jezus, een waarlijk mens, leefde voor drie-en-dertig en een half jaar op aarde om de Vader aan de mens te openbaren. Jezus, de Christus door God met de Heilige Geest gezalfd, stierf aan het kruis voor onze zonden en vergoot Zijn bloed voor het bewerken van onze verlossing. Jezus Christus, na drie dagen in het graf, stond op uit de dood. Veertig dagen later voer Hij op naar de hemel, waar Hij door God Heer over alles gemaakt werd. Na Zijn hemelvaart werd door Christus de Geest van God uitgestort om Zijn uitverkoren leden tot één Lichaam te dopen. Vandaag beweegt deze Geest op aarde om zondaars te overtuigen, Gods uitverkorenen tot wedergeboorte te brengen door het goddelijke leven in hen uit te delen, om in de gelovigen van Christus te wonen voor hun groei in leven en om het Lichaam van Christus op te bouwen voor Zijn volledige uitdrukking. Aan het einde van deze eeuw zal Christus terug komen om Zijn gelovigen op te nemen, de wereld te oordelen, de wereld in bezit te nemen en Zijn eeuwig koninkrijk te vestigen. De overwinnende gelovigen zullen met Christus regeren in het duizendjarig rijk en al de gelovigen in Christus zullen deel hebben aan de goddelijke zegeningen in het Nieuwe Jeruzalem in de nieuwe hemel en nieuwe aarde tot in eeuwigheid.

Onze gratis christelijke boeken

Ook beschikbaar als e-boek of als gedrukt exemplaar

Onze boeken kunnen je helpen de Bijbel te begrijpen, Christus te leren kennen en voorzien je van praktische hulp voor je christelijke leven Deze driedelige serie bevat 7 boeken. De onderwerpen in deze serie gaan steeds een stukje dieper en zijn een wonderbaarlijke voorziening voor iedereen.

Leer meer

Met anderen delen