O kršćanskom autoru, Watchmanu Nee-u

Saznajte o Watchmanu Nee-u, njegovoj službi, spisima i vjerovanjima.

Zahvaljujemo Gospodinu da je služba Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a Tijelu Kristovom, bila blagoslov Gospodnjoj djeci na svim kontinentima na Zemlji više od 80 godina. Njihovi spisi prevedeni su na mnoge jezike. Naši čitatelji postavili su nam mnoga pitanja o Watchmanu Nee-u i Witnessu Lee-u. U odgovoru na njihova pitanja prezentiramo vam ovu kratku skicu života i rada ova dva brata.

Glavna karakteristika službe ova dva brata je da su istinu naučavali po čistoj riječi Biblije.

O Watchmanu Nee-u

Watchman Nee primio je Krista u dobi od sedamnaest godina. Njegova služba poznata je po cijelom svijetu među vjernicima koji dublje traže Gospodina. Mnogi su primili pomoć iz njegovih spisa o duhovnom životu te o odnosu između Krista i Njegovih vjernika. Međutim, nema mnogo ljudi koji znaju o podjednako presudnom aspektu njegove službe koji je naglašavao prakticiranje života crkve i izgradnju Kristova Tijela. Brat Nee napisao je mnogo knjiga i o kršćanskom životu i o životu crkve. Do kraja svog života, Watchman Nee bio je dar dan od Gospodina za odastiranje otkrivenja u Božjoj Riječi. Nakon što je za Gospodina dvadeset godina trpio u zatvoru u kontinentalnoj Kini, preminuo je godine 1972. kao vjerni svjedok Isusa Krista.

Ovo što slijedi kratak je opis glavnih vjerovanja Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a:

  • Sveta Biblija je potpuno božansko otkrivenje, nepogrešiva je i od Boga nadahnuta, verbalno nadahnuta od Duha Svetog.
  • Bog je jedini jedan Trojedan Bog - Otac, Sin i Duh Sveti - koji podjednako koegzistiraju (istodobno postoje jedan s drugim) i uzajamno su koinherentni (istodobno prebivaju jedan u drugom) od vječnosti do vječnosti. Sin Božji, čak Sam Bog, utjelovio se kako bi bio čovjek imenom Isus, rođen od djevice Marije, da bude naš Otkupitelj i Spasitelj.
  • Isus, istinski Čovjek, živio je na Zemlji trideset i tri i pol godine kako bi ljudima obznanio Boga Oca.
  • Isus, koji je Krist, pomazan od Boga s Njegovim Svetim Duhom, umro je na križu za naše grijehe i prolio je Svoju krv za ostvarenje našeg otkupljenja.
  • Isus Krist, nakon što je bio pokopan tri dana, bio je uskrišen od mrtvih, i četrdeset dana kasnije uzašao je na nebo, gdje Ga je Bog učinio Gospodarom svega.
  • Nakon Svog uzašašća Krist je izlio Duha Božjeg kako bi Svoje izabrane udove krstio u jedno Tijelo. Danas se taj Duh kreće na Zemlji kako bi osvjedočio grešnike, kako bi nanovo rodio Božji izabrani narod udjeljujući u njih božanski život, da prebiva u Kristovim vjernicima za njihov rast u životu, te da izgradi Tijelo Kristovo za Svoj potpuni izražaj.
  • Na kraju ovog doba Krist će doći nazad da uzme Svoje vjernike, da sudi svijetu, da zaposjedne Zemlju te da uspostavi Svoje vječno Kraljevstvo.
  • Pobjedonosni sveti kraljevat će s Kristomn u tisućgodišnjem kraljevstvu, a svi vjernici u Kristu imat će udjela u božanskim blagoslovima u Novom Jeruzalemu u novom nebu i na novoj Zemlji u svu vječnost.

Naše besplatne kršćanske knjige

Dostupno kao e-knjiga ili u štampanom formatu

Naše knjige mogu vam pomoći da poznajete Bibliju, upoznate Krista i mogu vas opskrbiti praktičnom pomoći za vaš kršćanski život. Ovaj komplet sadrži 7 knjiga u 3 seta. Teme u ovom kompletu su progresivne i predivna su opskrba za svakoga.

Prezime

Podijelite s drugima