Kristliku kirjaniku Watchman Nee kohta

Tutvu Watchman Nee´ga, tema teenistuse, teoste ja uskmustega.

Me täname Issandat Watchman Nee ja tema kaastöölise Witness Lee teenistuse eest Kristuse Ihu jaoks, mis on olnud õnnistuseks Issanda lastele igal mandril rohkem kui 80 aasta jooksul. Nende teosed on tõlgitud paljudesse keeltesse. Meie lugejad on esitanud mitmeid küsimusi Watchman Nee ja Witness Lee kohta. Püüdes vastata nende küsimustele, esitame siis lühikese kokkuvõtte nende vendade elust ja tööst.

Nende kahe venna teenistust iseloomustab see, et nad õpetasid tõde vastavalt Piibli puhtale sõnale.

Watchman Nee kohta

Watchman Nee võttis Kristuse vastu, kui ta oli seitsmeteistaastane. Tema teenistus on tuntud otsivate kristlaste seas üle kogu maailma. Paljud on abi saanud tema teostest, mis puudutavad vaimuliku elu ja suhet Kristuse ning tema usklike vahel. Kuid paljud inimesed ei tea ühest tema teenistuse samatähtsast küljest, mis toonitab koguduse praktiseerimist ning Kristus Ihu ülesehitamist. Vend Nee kirjutas mitmeid raamatuid kristlikust elust ning koguduse elust. Kuni enda elu lõpuni oli Watchman Nee Issanda poolt antud and, kes tõi päevavalgele ilmutuse Jumala Sõnas. Pärast 20 aastat vangipõlve Hiinas suri ta Issanda pärast 1972. aastal kui Issand Jeesuse Kristuse ustav tunnistaja.

Järgnev on lühike kokkuvõte Watchman Nee ja Witness Lee peamistest uskmustest:

  • Püha Piibel on terviklik püha ilmutus, eksimatu ja Jumalast sisendatud, suusõnaliselt Püha Vaimu poolt inspireeritud.
  • Jumal on ainuke kolmainus Jumal - Isa, Poeg ja Püha Vaim - kes võrdselt samaaegselt eksisteerivad ning kes teineteises elavad igavikust igavikuni. Jumala Poeg, isegi Jumal ise, sai lihaks inimeses nimega Jeesus, kes sündis neitsist Maarjast, et Temast saaks meie Lunastaja ja Päästja.
  • Jeesus, ehtne inimene, elas maa peal kolmkümmend kolm ja pool aastat, et inimesed tuua Jumal Isa tundma.
  • Jeesus, Kristus kes oli Jumala poolt võitud Püha Vaimuga, suri ristil meie pattude eest ning valas oma vere lunastuse täideviimiseks.
  • Jeesus Kristus, kes oli maetud kolm päeva, tõsteti surnust üles ja pärast neljakümmend päeva läks Ta üles taevasse, kus Jumal tegi Temast kõikide Issanda.
  • Pärast oma taevasseminekut valas Kristus välja Jumala Vaimu ja ristis oma väljavalitud liikmed üheks Ihuks. Täna liigub see Vaim üle kogu maa, et patuseid patutundmisele tuua, et Jumala väljavalituid uuesti sünnitada, andes nendesse selleks jumalikku elu ning et siis Kristusesse uskujates elada, nii et nad võiksid kasvada elus ning üles ehitada Kristuse Ihu Tema täieliku väljenduse jaoks.
  • Selle ajastu lõpus tuleb Kristus tagasi, et oma usklikke üles võtta, et maailma üle kohut mõista, et maa oma valdusesse võtta ja et oma igavest kuningriiki luua.
  • Võitjad pühad hakkavad Kristusega valitsema tuhandeaastase kuningriigis ja kõik Kristuse usklikud saavad osa jumalikest õnnistustest Uues Jeruusalemmas uues taevas ja uuel maal kogu igaviku.

Meie tasuta kristlikud raamatud

Kättesaadav e-raamatuna või trükitud raamatu kujul.

Meie raamatud aitavad sul tunda Piiblit, õppida Kristuse kohta, ja varustada sind kasuliku abiga sinu kristlikuks eluks. See seeria sisaldab 7 raamatut kolmes jaos. Teemad edenevad ühest asjast teiseni ja on imeliseks varustuseks igaühe jaoks.

Uuri rohkem

Jagage teistega