ख्रीष्टियान लेखक, वाचमेन नीबारे

वाचमेन नी, उनका सेवकाइ, लेखहरू र आस्थाहरूबारे थाहा पाउनुहोस् ।

हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं कि ख्रीष्टको शरीरको लागि वाचमेन नी र उनको सहकर्मी विटनेस लीको सेवकाइ ८० वर्षभन्दा बढीसम्म पृथ्वीका सारा महाद्वीपमा भएका प्रभुका सन्तानहरूका लागि आशिष् हुँदैआएको छ । तिनीहरूका लेखहरूलाई धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गरिएका छन् । हाम्रा पाठकहरूले हामीलाई वाचमेन नी र विटनेस लीका बारेमा धेरै प्रश्नहरू सोधेका छन् । तिनीहरूका प्रश्नहरूको प्रत्युत्तरस्वरूप हामी यी दुई ब्रदरहरूको जीवन र कामको यो संक्षिप्त खाका प्रस्तुत गर्छौं ।

यी दुई ब्रदरहरूका सेवकाइको मुख्य चरित्र यो हो कि तिनीहरूले बाइबलको शुद्ध वचनअनुसार सत्यहरू सिकाए ।

वाचमेन नीबारे

वाचमेन नीले सत्र वर्षको उमेरमा ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे । उनको सेवकाइ सारा संसारभरि खोजी गर्ने विश्वासीहरूमाझ प्रख्यात छन् । धेरैले आत्मिक जीवन र ख्रीष्ट र उहाँका विश्वासीहरूबीचको सम्बन्धको बारेमा उनका लेखहरूबाट सहायता प्राप्त गरेका छन् । तैपनि, धेरै मानिसहरूले उनको सेवकाइको अर्को समान रूपले निर्णायक पक्षको बारेमा जान्दैनन्, जुनले मण्डली जीवनको अभ्यास र ख्रीष्टको शरीरको निर्माणलाई जोड दिन्छ । ब्रदर नीले दुवै ख्रीष्टियान जीवन र मण्डली जीवनसम्बन्धी धेरै पुस्तकहरू लेखे । उनको जीवनको अन्त्यसम्मै वाचमेन नी परमेश्वरको वचनमा भएको प्रकाशको खुल्ला गराइको निम्ति प्रभुद्वारा दिइएको एउटा उपहार थिए । मुख्य भूमि चीनमा प्रभुको निम्ति झ्यालखानामा बीस वर्ष कष्ट भोगेपछि, उनी येशू ख्रीष्टको एउटा विश्वासयोग्य साक्षीझैं १९७२ मा मरे ।

निम्न कुराहरू वाचमेन नी र विटनेस लीका मुख्य आस्थाहरूको विस्तृत वर्णन हुन्ः

  • पवित्र बाइबल पवित्र आत्माद्वारा शाब्दिक रूपमा प्रेरित गरिएको भूल गर्न नसक्ने र परमेश्वरले–सास फेरिएको पूर्ण परमेश्वरीय प्रकाश हो ।
  • परमेश्वर अनन्तदेखि अनन्तसम्म समान रूपले सह–अस्तित्वमा रहने र पारस्परिक रूपमा सहवर्ती हुने एकमात्र त्रिएक परमेश्वर—पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा—हुनुहुन्छ । परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वर स्वयम् नै, उहाँ हाम्रो छुटकाराकर्ता र मुक्तिदाता हुनको लागि कन्या मरियमबाट जन्मिनुभई, येशू नाउँ गर्नुभएको एक जना मानिसझैं देहधारी हुनुभयो ।
  • असली मानिस, येशू पिता परमेश्वरलाई मानिसहरूकहाँ जान्ने तुल्याउनको लागि यस पृथ्वीमा साढे तेत्तीस वर्षसम्म जिउनुभयो ।
  • उहाँको पवित्र आत्माले परमेश्वरद्वारा अभिषेक गरिनुभएको ख्रीष्ट, येशूले हाम्रा पापहरूको निम्ति क्रूसमा मर्नुभयो र हाम्रो छुटकाराको परिपूर्ण गराइको निम्ति उहाँको रगत बगाउनुभयो ।
  • तीन दिनसम्म दफन गरिएपछि, येशू ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौरिउठ्नुभयो, र चालीस दिनपछि उहाँ स्वर्गभित्र आरोहण हुनुभयो, जहाँ परमेश्वरले उहाँलाई सबैका प्रभु बनाउनुभयो ।
  • उहाँको आरोहणपछि ख्रीष्टले उहाँका छनोट गरिएका अङ्गहरूलाई एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा गर्नको लागि परमेश्वरको आत्मालाई खन्याउनुभयो । आज यो आत्मा पापीहरूलाई कायल पार्न, तिनीहरूभित्र परमेश्वरीय जीवन प्रदान गर्नुभएर परमेश्वरका छनोट गरिएका मानिसहरूलाई पुनर्जन्म गर्न, जीवनमा हुने तिनीहरूको बढाइको निम्ति ख्रीष्टका विश्वासीहरूमा वास गर्न, र उहाँको पूर्ण अभिव्यक्तिको निम्ति ख्रीष्टको शरीरलाई निर्माण गर्न यस पृथ्वीमा चल्नुहुन्छ ।
  • यो युगको अन्त्यमा ख्रीष्ट उहाँका विश्वासीहरूलाई उठाउन, संसारलाई न्याय गर्न, पृथ्वीलाई स्वामित्वमा लिन, र उहाँको अनन्त राज्यलाई स्थापना गर्नलाई फर्किआउनुहुनेछ ।
  • विजयी सन्तहरूले हजार वर्षको राज्यमा ख्रीष्टसँगै शासन गर्नेछन्, र ख्रीष्टमा हुने सारा विश्वासीहरू अनन्तकालको निम्ति नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीमा नयाँ यरूशलेममा परमेश्वरीय आशिषहरूमा सहभागी हुनेछन् ।

हाम्रा निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तकहरू

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ ।

हाम्रा पुस्तकहरूले तपाईंलाई बाइबल जान्न, ख्रीष्ट बारे सिक्न, र हाम्रो ख्रीष्टियन जीवनको निम्ति व्यवहारिक सहायता आपूर्ति गर्न सक्छ । यो ऋङखलाले ३ समूहहरूमा भएका ७ पुस्तकहरू समावेश गर्छन् । यो ऋङखलामा भएका शीर्षकहरू प्रगतिमय छन् र हरेकको लागि आश्चर्यजनक आपूर्ति हुन् ।

इबुक वा मुद्रित पुस्तक प्रारूपमा उपलब्ध


अरूहरूसित शेयर गर्नुहोस्