Om den kristne forfatteren Watchman Nee

Lær mer om Watchman Nee, hans tjeneste, forfatterskap og tro.

Vi takker Herren for at Watchman Nees og hans medarbeider Witness Lees tjeneste til Kristi Kropp har vært en velsignelse til Herrens barn på alle jordens kontinenter i mer enn 80 år. Deres tekster har blitt oversatt til mange språk. Våre lesere har spurt mange spørsmål om Watchman Nee og Witness Lee. Som svar på deres spørsmål presenterer vi denne korte skissen av disse to brødrenes liv og virke.

Det mest karakteristiske ved disse to brødrenes tjeneste er at de underviste sannheten i henhold til Bibelens rene ord.

Om Watchman Nee

Watchman Nee tok imot Kristus i en alder av sytten år. Hans tjeneste er velkjent blant søkende troende over hele verden. Mange har fått hjelp fra hans forfatterskap angående det åndelige livet og sammenhengen mellom Kristus og Hans troende. Likevel er det mange som ikke kjenner til et annet like avgjørende aspekt av hans tjeneste, det som vektlegger praktiseringen av menighetslivet og oppbyggingen av Kristi Kropp. Broder Nee skrev mange bøker både angående det kristne livet og menighetslivet. Helt til slutten av hans liv var Watchman Nee en gave gitt av Herren for avsløringen av åpenbaringen i Guds Ord. Etter å ha lidd tyve år i fengsel for Herren i Kina, døde han i 1972 som et trofast vitne om Jesus Kristus.

Det følgende er en kort beskrivelse av hovedpunktene i troen til Watchman Nees og Witness Lee:

  • Den hellige Bibelen er den fullstendige guddommelige åpenbaring, ufeilbarlig og Gud-innåndet, verbalt inspirert av Den Hellige Ånd.
  • Gud er den eneste Treenige Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - like sameksisterende og gjensidig iboende inne i hverandre fra evighet til evighet. Guds Sønn, til og med Gud Selv, ble inkarnert til å bli et menneske ved navn Jesus, født av jomfru Maria, slik at Han kunne bli vår Gjenløser og Frelser.
  • Jesus, et ekte menneske, levde på jorden i trettitre og et halvt år for å gjøre Gud Faderen kjent for mennesker.
  • Jesus, den Kristus som ble salvet av Gud med Sin Hellige Ånd, døde på korset for våre synder og utgytte Sitt blod for oppnåelsen av vår frelse.
  • Jesus Kristus ble oppreist fra de døde etter å ha vært gravlagt i tre dager; og førti dager senere fór Han opp inn i himmelen, hvor Gud gjorde Ham til Herre over alt.
  • Etter Sin himmelfart utøste Kristus ut Guds Hellige Ånd for å døpe Sine utvalgte lemmer inn i én Kropp. I dag beveger denne Ånden seg på jorden for å overbevise syndere, for å gjenføde Guds utvalgte folk ved å gi det guddommelige livet inn i dem, for å bo i de Kristi troende for deres vekst i liv, og for å bygge opp Kristi Kropp for Hans fulle uttrykk.
  • De overvinnende hellige vil regjere med Kristus i tusenårsriket, og alle de troende i Kristus vil delta i de guddommelige velsignelsene i Det Nye Jerusalem i den nye himmel og den nye jorden i all evighet.

Våre gratis kristne bøker

Tilgjengelig i eBok eller som trykte bøker

Bøkene våre kan hjelpe deg med å kjenne Bibelen, lære om Kristus og å gi deg hjelp for ditt kristne liv. Denne serien inneholder 7 bøker som finnes i 3 sett. Tema i denne serien utvikler seg og er en vidunderlig forsyning for alle.

Lær mer

Del med andre