Rhema er en nonprofit veldedig stiftelse som distribuerer gratis kristne bøker

Litt opplysning om hva vi som en nonprofit veldedig stiftelse gjør, historien om vår aktivitet og hvordan du kan delta.


Rhema litteraturdistributører er en gruppe troende over hele verden som er engasjert i ett eneste oppdrag - å aktivt distribuere kristen litteratur av høyeste kvalitet. I over 100 land og på mer enn 25 språk distribuerer vi i samsvar med et enkelt prinsipp - all vår litteratur blir gitt bort helt gratis.

Vi distribuerer bøker som har hjulpet oss til å forstå Bibelen og til å kjenne og erfare Kristus i vårt daglige liv. Spesielt arbeider vi nært med Living Stream Ministry for å distribuere et antall nøkkeltitler av deres forfattere.

Vi er en non-profit veldedig stiftelse i hvilket distribusjon blir gjort mulig gjennom gaver fra troende og menigheter over hele verden. De har betrodd oss med midlene for å være en gratis og bred forsyningskanal til alle de som søker å kjenne Gud på en dyp og tilfredsstillende måte.

Vår tro

Folk spør fra tid til annen om vår tro, her er vår erklæring angående hva vi tror på. Å følge denne troen er ingen betingelse for å motta våre bøker. Våre bøker er fritt tilgjengelig for alle uansett tro.

Vi i Rhema holder fast ved den felles tro som deles av alle troende, innholdet som har blitt presentert en gang for alle i Det Nye Testamentet. Spesielt er denne felles nyetestamentlige troen sammensatt av de følgende tingene vi tror angående Bibelen, Gud, Kristus, frelse og evigheten:

  • Bibelen er den fullstendige guddommelige åpenbaring, og hvert ord er inspirert av Gud gjennom Den Hellige Ånd.
  • Gud er unikt og evig én, og likevel er Han også evig treenig som Faderen, Sønnen og Ånden, der disse tre er distinkte men ikke atskillbare.
  • Gud i Kristus ble inkarnert til å være et ekte, perfekt menneske ved navn Jesus. Han ble korsfestet og døde en stedfortredende død for vår gjenløsning. På den tredje dagen stod han opp fra de døde med en herliggjort kropp. Han steg opp til Guds høyre hånd og ble gjort til Herre over alle.
  • Mennesket syndet og er syndig, og som en slik falt mennesket under Guds dom. Men gjennom Kristi stedfortredende død ble veien åpnet så mennesket kan motta frelse fra synd og Guds dom. Hver gang en person omvender seg til Gud og tror inn i Herren Jesus Kristus, mottar personen en evig frelse, tilgivelse for synder, rettferdiggjørelse framfor Gud og også fred med Gud. Basert på dette mottar en frelst person guddommelig liv og natur og det gjør ham til et Guds barn og et lem på Kristi Kropp. I denne Kroppen vokser alle de troende og sammen blir de bygd opp til full modenhet.
  • Kristus kommer tilbake til jorden for å ta Sine troende til Seg. I evigheten vil vi bo med Gud i Det Nye Jerusalem, fullendelsen av Guds frelse av Sine utvalgte.

I Rhema er vårt mål å gratis forsyne en unik samling med kristne tekster som vi tror vil gjøre leserens forståelse og erfaring av denne nyetestamentlige tro så stor som mulig. Den troende nyter ikke bare en evig frelse i Kristus gjennom Hans gjenløsning, men også en daglig frelse i Hans liv. Dette kan man erfare i praksis gjennom å ta imot åndelig mat fra Bibelen. Dette har vært vår erfaring og vi håper at det også vil bli din.

Del med andre