Rhema er en nonprofit veldedig stiftelse som distribuerer gratis kristne bøker

Lær om hva vi som en nonprofit veldedig stiftelse gjør, historien om aktiviteten vår, og hvordan du kan delta.

Gi

Rhema Literature Distributors er en gruppe troende over hele verden som er engasjert i ett eneste oppdrag - å aktivt distribuere kristen litteratur av høyeste kvalitet. I over 100 land og på mer enn 40 språk distribuerer vi i samsvar med et enkelt prinsipp - all vår litteratur blir gitt bort helt gratis.

Vi distribuerer bøker som har hjulpet oss til å forstå Bibelen og til å kjenne og erfare Kristus i vårt daglige liv. Spesielt arbeider vi nært med Living Stream Ministry for å distribuere et antall nøkkeltitler av deres forfattere.

Vi er en non-profit veldedig stiftelse i hvilket distribusjon blir gjort mulig gjennom gaver fra troende og menigheter over hele verden. De har betrodd oss med midlene for å være en gratis og bred forsyningskanal til alle de som søker å kjenne Gud på en dyp og tilfredsstillende måte.

Vår tro

Folk spør fra tid til annen om vår tro. Her er vår erklæring angående hva vi tror på. Å følge denne troen er ingen betingelse for å motta våre bøker. Bøkene våre er fritt tilgjengelig for alle uansett tro.

Vi i Rhema holder fast ved den felles tro som deles av alle troende, innholdet som har blitt presentert en gang for alle i Det Nye Testamentet. Spesielt er denne felles nyetestamentlige troen sammensatt av de følgende tingene vi tror angående Bibelen, Gud, Kristus, frelse og evigheten:

  • Bibelen er den fullstendige guddommelige åpenbaring, og hvert ord er inspirert av Gud gjennom Den Hellige Ånd.
  • Gud er unikt og evig én, og likevel er Han også evig treenig som Faderen, Sønnen og Ånden, der disse tre er distinkte men ikke atskillbare.
  • Gud i Kristus ble inkarnert til å være et ekte, perfekt menneske ved navn Jesus. Han ble korsfestet og døde en stedfortredende død for vår gjenløsning. På den tredje dagen stod han opp fra de døde med en herliggjort kropp. Han steg opp til Guds høyre hånd og ble gjort til Herre over alle.
  • Mennesket syndet og er syndig, og som en slik falt mennesket under Guds dom. Men gjennom Kristi stedfortredende død ble veien åpnet så mennesket kan motta frelse fra synd og Guds dom. Hver gang en person omvender seg til Gud og tror inn i Herren Jesus Kristus, mottar personen en evig frelse, tilgivelse for synder, rettferdiggjørelse framfor Gud og også fred med Gud. Basert på dette mottar en frelst person guddommelig liv og natur og det gjør ham til et Guds barn og et lem på Kristi Kropp. I denne Kroppen vokser alle de troende og sammen blir de bygd opp til full modenhet.
  • Kristus kommer tilbake til jorden for å ta Sine troende til Seg. I evigheten vil vi bo med Gud i Det Nye Jerusalem, fullendelsen av Guds frelse av Sine utvalgte.

I Rhema er vårt mål å gratis å kunne gi en unik samling med kristne tekster som vi tror vil gjøre leserens forståelse og erfaring av den nyetestamentlige tro så stor som mulig. Den troende nyter ikke bare en evig frelse i Kristus gjennom Hans gjenløsning, men også en daglig frelse i Hans liv. Dette kan man erfare i praksis gjennom å ta imot åndelig mat fra Bibelen. Dette har vært vår erfaring, og vi håper at det også vil bli din.

Vår historie

30+ års historie om Rhema Literature Distributors

Rhema har siden midten av 1980-tallet utført gratis distribusjon av litteratur. Vi begynte først å distribuere Bibler og åndelige bøker på russisk til landene i det tidligere Sovjetunionen. Vår hovedmåte å distribuere på var via post til hver som forespurte, men vi samarbeidet også med andre grupper med å spre sannheten fra Guds Ord til mange steder.

I 1999 nådde innsatsen på russisk språk et høydepunkt med massedistribusjon av en utgave av Det nye testamente på russisk som inneholdt omfattende fotnoter og studiemateriell.

I 2001 begynte Rhema å se på behovet for utdeling av gratis åndelig litteratur på andre språk og i andre land, noe som resulterte i en gradvis utvidelse til å omfatte andre viktige områder på jorden. I første omgang la vi til ti språk og utarbeidet et standard sett med bøker for distribusjon.

I 2006 la Rhema opp planer for en ytterligere gruppe med språk, inkludert de som er avgjørende i Mitdøsten og Asia.

I løpet av de siste 20 årene har millioner av bøker og hefter med kristen litteratur blitt sendt ut - alle helt gratis.

Delta

Det er tre måter du kan delta på. For det første ved din bønn; for det andre gjennom donasjon; for det tredje ved å delta i gratis litteraturdistribusjon i det området der du bor.

Delta ved bønn

Over hele verden har mange har uttrykt et ønske om å delta i distribusjonen der de bor. Vi verdsetter disse forespørslene etter mer informasjon, og håper i denne seksjonen å kunne svare på hvilke måter du kan være med. Vi har delt denne seksjonen inn i tre kategorier av deltakelse: Ved bønn, frivillige gaver (donasjoner) og distribusjon.

Den første og viktigste måten å delta er gjennom bønn. I vår streben etter å distribuere gratis bøker på forskjellige språk og i forskjellige land, har det spesifikke bønnebegjæret for menneskets frelse i 1 Timoteus kapittel 2 spesielt gjort inntrykk på oss.

Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1 Timoteus 2:1-4

Her kan vi legge merke til følgende:

  • Mange nivåer av bønn som omfatter bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker.
  • Bønner som er rettet mot ALLE mennesker, til og med omfattet konger og herskere. Når vi betrakter dagens verdenssituasjon er dette helt sikkert mer enn noen gang nøkkelen til at Guds begjær blir oppfylt.
  • Guds begjær er tofoldig: at alle mennesker skal bli frelst, og at de skal komme til full kunnskap om sannheten. Vår deltakelse i bønn burde også reflektere dette begjæret.
  • Denne bønnen er veldig spesifikk og målrettet, fordi den til og med nevner behovet for et stille og fredelig liv. I en slik situasjon har Gud en måte å frelse mennesker på og bringe dem til full kunnskap om sannheten.

Vår egen erfaring har vist at når en gruppe av Guds folk vil delta i slik bønn over en periode på noen år, så vil alle disse spesifikke punktene finne sted. Vi har et oppriktig håp om at mange kan be på en slik måte når disse bøkene blir spredt gratis for den fulle kunnskapen om sannheten.

Delta ved å gi

Rhema er et nonprofit selskap grunnlagt i 1982 i staten Washington i USA. Bidrag til Rhema er skattemessig fradragsberettiget i følge U.S. Internal Revenue code section 501(c)(3). 

Det er et uavhengig styre som tar hånd om Rhemas finanser.

Alle gavene verdsettes og blir brukt til å distribuere Bibler og kristen litteratur og til å foreta støtteaktiviteter, som å holde konferanser og seminarer som hjelper lesere til å forstå og erfare sannhetene som Bibelen inneholder.

Din personlige informasjon vil ikke bli benyttet i kommersielle hensikter eller delt med andre organisasjoner.

Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.
Lukas evangelium 6:38

De som har byrde fra Herren om å gi til Rhema kan gi på følgende måter:

Gi en gave

Delta ved å arbeide som frivillig

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Matteus evangelium 28:19-20

Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.
Apostlenes gjerninger 1:8

For de som vil delta i gratis litteraturdistribusjon i ulike deler av verden, vennligst kontakt oss.

Kontakt oss

Våre gratis kristne bøker

Tilgjengelig i eBok eller som trykte bøker

Bøkene våre kan hjelpe deg med å kjenne Bibelen, lære om Kristus og å gi deg hjelp for ditt kristne liv. Denne serien inneholder 7 bøker som finnes i 3 sett. Tema i denne serien utvikler seg og er en vidunderlig forsyning for alle.

Lær mer

Del med andre