Rhema este o organizatie non-profit care distribuie carti crestine gratuite

Aflati despre ce facem noi ca organizatie non-profit, istoria activitatilor noastre si cum puteti participa.

„Distribuitorii de literatură Rhema“ este un grup de credincioşi de pe întregul pământ, care sunt angajaţi într-o misiune unică - aceea de a distribui în mod activ literatură creştină de cea mai înaltă calitate. În peste 40 de ţări şi în mai mult de 10 limbi, facem distribuţia conform unui principiu simplu - toată literatura noastră este oferită complet gratuit.

Noi distribuim cărţile care ne-au ajutat cel mai mult să înţelegem Biblia şi să-L cunoaştem şi să-L experimentăm pe Cristos în viaţa noastră zilnică. În particular, ne aflăm într-o colaborare strânsă cu Living Stream Ministry pentru a distribui un număr de titluri-cheie ale autorilor lor.

Suntem o organizaţie non-profit în cadrul căreia distribuţia este posibilă prin darurile provenite de la credincioşi şi biserici din toată lumea. Aceştia ne-au încredinţat mijloacele pentru a fi un larg canal gratuit de aprovizionare pentru toţi cei ce caută să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod intim şi satisfăcător

Credinţa noastră

Uneori oamenii intreaba despre convingerile noastra, iata marturisirea noastra de credinta. Aderarea la aceste convingeri nu este o cerinta pentru a primi cartile noastre. Cartile noastre sunt disponibile liber pentru oricine cu orice convingeri.

Noi, cei de la Rhema, susţinem credinţa comună împărtăşită de toţi credincioşii, al cărei conţinut a fost prezentat odată pentru totdeauna în Noul Testament. Mai exact, această credinţă noutestamentală comună este compusă din următoarele lucruri pe care noi le credem cu privire la Biblie, Dumnezeu, Cristos, mântuire şi eternitate:

  • Biblia este revelaţia divină completă şi fiecare cuvânt este inspirat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
  • Dumnezeu este în mod unic şi etern Unul singur şi totuşi El este de asemenea în mod etern triunic ca Tatăl, Fiul şi Duhul, aceştia trei fiind distincţi, dar nu separaţi.
  • Dumnezeu, în Cristos, a fost încarnat pentru a fi un om perfect autentic, numit Isus. El a fost crucificat pe cruce, murind de o moarte înlocuitoare pentru răscumpărarea noastră. În a treia zi, El S-a sculat dintre morţi, înviind într-un trup glorificat. El s-a înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi a fost făcut Domn al tuturor.
  • Omul a păcătuit şi este păcătos şi ca atare a căzut sub judecata lui Dumnezeu. Însă prin moartea înlocuitoare a lui Cristos, omului i-a fost deschisă calea de a primi mântuirea de păcat şi de judecata lui Dumnezeu. De fiecare dată când o persoană se pocăieşte faţă de Dumnezeu şi crede întru Domnul Isus Cristos, ea primeşte mântuirea eternă, iertarea de păcate, îndreptăţirea în faţa lui Dumnezeu şi chiar pace cu Dumnezeu. Pe această bază, o persoană mântuită primeşte viaţa şi natura divină, care o fac să fie un copil al lui Dumnezeu şi un membru al Trupului lui Cristos, în care toţi credincioşii cresc şi sunt zidiţi împreună înspre maturitate.
  • Cristos va veni din nou pe pământ pentru a-i primi pe credincioşii Săi la Sine Însuși. În eternitate noi vom locui împreună cu Dumnezeu în Noul Ierusalim, finalizarea mântuirii de către Dumnezeu a aleşilor Săi.

Țelul nostru la Rhema este acela de a furniza gratuit o colecţie unică de scrieri creştine, despre care credem că vor ajuta foarte mult în înţelegerea şi experimentarea de către cititor a acestei credinţe noutestamentale. Creştinii savurează nu doar o mântuire veșnică în Cristos prin răscumpărarea Sa, ci de asemenea o mântuire zilnică în viaţa Lui, fapt care poate fi realizat practic prin hrana spirituală din Biblie. Aceasta a fost experienţa noastră; sperăm că va fi şi a ta.

Istoria noastra

30+ de ani de istorie a Distribuitorilor de literatura Rhema

Începând cu mijlocul anilor '80, Rhema s-a ocupat de distribuţia literaturii gratuite. La început am distribuit Biblii şi cărţi spirituale în limba rusă în ţările din fosta Uniune Sovietică. Principala metodă de distribuţie a fost expedierea prin poştă, dar de asemenea am cooperat cu alte grupuri pentru a răspândi adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu în multe locuri.

În anul 1999 efortul depus pentru limba rusă a culminat cu distribuirea în masă a unui nou exemplar al Noului Testament în rusă, care conţine un număr vast de note subsolice şi materiale pentru studiu.

În anul 2001 Rhema a început să ia în considerare nevoia de literatură spirituală gratuită în alte limbi şi în alte ţări, fapt ce a rezultat într-o extindere treptată care a inclus zone importante ale pământului. Ca un prim val, am adăugat zece limbi şi am pregătit un set standard de cărţi pentru distribuţie.

În anul 2006 Rhema a elaborat planuri pentru un alt val de adaugare de limbi, printre care se află limbi importante din Orientul Mijlociu şi Asia.

În timpul acestor 20 de ani, milioane de exemplare de literatură creştină au fost distribuite - toate gratuit

Participati

Sunt trei moduri in care puteti participa. In primul rand prin rugaciunea dumneavoastra; in al doilea rand prin donatie; al al treilea rand prin participarea la distribuirea literaturii gratuite in zona voastra.

Participati prin rugaciune

Mulţi şi-au exprimat dorinţa de a participa la distribuţie în zona lor şi în întreaga lumea. Apreciem aceste solicitări şi în această secţiune sperăm să putem răspunde cu modalităţi prin care ni vă puteţi alătura. Am împărţit această secţiune în trei categorii de participare: prin rugăciune, prin donaţii şi prin distribuţie.

Prima şi cea mai importantă modalitate de a participa este rugăciunea. În timpul distribuirii de cărţi gratuite în diferite limbi şi ţări, am fost impresionaţi de cererea de rugăciune specifică pentru mântuirea omului care se găseşte în cartea 1 Timotei capitolul 2.

Îndemn aşadar, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii; pentru împăraţi şi pentru toţi cei care se află în poziţii înalte, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită şi în toată evlavia şi seriozitatea. Acest lucru este bun şi acceptabil în ochii Mântuitorului nostru Dumnezeu, care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. 1 Timotei 2:1-4

Aici putem remarca următoarele

  • Nivele multiple de rugăciune printre care cereri, mijlociri şi mulţumiri pentru oameni.
  • Rugăciunea este îndreptată către TOŢI oamenii, şi chiar şi împăraţii şi conducătorii sunt incluşi. Dacă ne gândim la situaţia de astăzi a lumii, cu siguranţă mai mult decât oricând aceasta este cheia pentru îndeplinirea dorinţei lui Dumnezeu.
  • Dorinţa lui Dumnezeu este dublă: ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi acela ca ei să ajungă la cunoaşterea deplină a adevărului. Participarea noastră în rugăciune ar trebui ca de asemenea să reflecte această dorinţă.
  • Această rugăciune este foarte specifică şi are o ţintă, deoarece menţionează chiar nevoia de o viaţă paşnică şi liniştită. Într-o asemenea situaţie, Dumnezeu are o cale de a-i mântui pe oameni şi de a-i aduce la cunoaşterea deplină a adevărului.

În propria noastră experienţă am văzut că atunci când un grup dintre cei din poporul lui Dumnezeu vor participa într-o asemenea rugăciune, peste o anumită perioadă de timp, aceste lucruri specifice vor avea loc. Sperăm sincer că mulţi se vor putea ruga într-un asemenea mod în timp ce aceste cărţi răspândesc gratuit cunoaşterea deplină a adevărului.

Participati prin donatie

Rhema este o corporaţie non-profit fondată în anul 1982 în statul Washington, Statele Unite ale Americii. Contribuţiile pentru Rhema sunt scutite de impozitul pe venit, conform codului de Venit Intern al S. U. A., secţiunea 501(c)(3). Există un Consiliu Director independent care administrează finanţele Rhemei.

Toate donaţiile sunt apreciate şi sunt folosite pentru a distribui Biblii şi literatură creştină, precum şi pentru a întreprinde activităţi auxiliare, cum ar fi organizarea de conferinţe şi seminarii, care îi ajută pe cititori să înţeleagă şi să experimenteze adevărurile conţinute în Biblie.

Informaţiile dumneavoastră personale nu vor fi dezvăluite în scopuri comerciale şi nici împărtăşite altor organizaţii.

Daţi şi vi se va da; o măsură bună, presată, clătinată şi care dă pe deasupra vă vor pune în sân. Căci cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura şi vouă.
Luca 6:38

Cei care sunt împovăraţi de Domnul să dea pentru Rhema pot face donaţii în următoarele moduri:

Faceti o donatie

Participa prin voluntariat

De aceea mergeţi şi discipolizaţi toate naţiunile, botezându-le întru numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, învăţându-le să respecte tot ce v-am poruncit. Şi iată, Eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul epocii .
Matei 28:19-20

Dar voi veţi primi putere atunci când Duhul Sfânt va veni peste voi şi veţi fi martorii Mei atât în Ierusalim, cât şi în toată Iudeea şi Samaria şi până în cea mai îndepărtată parte a pământului.
Fapte 1:8

Pentru cei care doresc să participe la distribuirea de literatură gratuită în diverse părţi ale pământului, vă rugăm să ne contactați.

contactati-ne

Cartile noastre crestine gratuite.

Valabil in forma electronica sau in forma tiparita

Cartile noastre va ajuta sa cunoasteti Biblia, sa invatati despre Cristis si cu furnizarea ajutorului practic pentru crestea in viata de crestin Aceasta serie contine 7 carti , care vin in 3 seturi. Topica din aceasta serie progreseazaa si sunt o furnizare minunata pentru toti

Learn More

Spune și altora despre cărți